'Science Based Targets'

19 października 2018 Kingspan Insulation Polska
C18.6758 KS Feature 3_1500x525 Website Banner

Kingspan przyłącza się do inicjatywy 'Science Based Targets' na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych
 

  • Wykorzystanie naszego doświadczenia, jako firmy z "Listy A" publikowanej przez organizację CDP (Carbon Disclosure Project)
  • Osiągnięcie z wyprzedzeniem celów zakładanych na rok 2025
Grupa Kingspan dołączyła do ponad 370 firm na całym świecie, które biorą udział w inicjatywie organizacji Science Based Targets (SBT), mającej na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Inicjatywa jest partnerstwem zawartym pomiędzy Światowym Instytutem Zasobów (WRI), WWF (World Wildlife Fund), CDP (dawniej Carbon Disclosure Project) oraz ONZ Global Compact. Celem tej inicjatywy jest wspieranie zrzeszonych przedsiębiorstw w definiowaniu wielkości, o jakie powinny one zredukować swoje emisje do środowiska, aby zapobiec najgorszym skutkom zmian klimatycznych.
 
Firma Kingspan zobowiązała się do osiągnięcia statusu 'Net Zero Energy' (zużycie energii na poziomie zerowym netto) do roku 2020, przy czym do roku 2017 energia odnawialna stanowiła 69% energii używanej w Kingspan. Aby uzyskać wsparcie w realizacji tego zobowiązania, Kingspan włącza się w inicjatywę SBT mającą na celu absolutną redukcję emisji gazów cieplarnianych o 10% do roku 2025 z poziomu odnotowanego w roku 2017 (redukcja emisji z Zakresu 1* i Zakresu 2*). Firma zobowiązuje się również do absolutnej redukcji o 10% emisji generowanych przez towary i usługi kupowane, podróże służbowe, transport i dystrybucję, oraz posprzedażową obsługę towarów już sprzedanych do roku 2025 (Zakres 3 emisji gazów cieplarnianych*).
 
Kingspan będzie nadal prowadzić działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej i zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej w całej swojej działalności, rozszerzając zakres swojego programu redukcji emisji i doskonaląc cały łańcuch dostaw.
 
Inicjatywa SBT daje firmom jasno określone wytyczne, które rozwijają działania przyszłościowe, dzięki zdefiniowaniu wielkości i tempa ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Wyznaczone cele muszą być zgodne z poziomem redukcji dwutlenku węgla wymaganego do tego, by wzrost temperatury globalnej nie przekroczył 2 stopni Celsjusza, zgodnie z celami zatwierdzonymi i podpisanymi przez 195 krajów na Paryskiej Konferencji Klimatycznej w 2015 roku. Inne firmy, które dołączyły do inicjatywy Science Based Targets to między innymi Coca-Cola, Dell, GlaxoSmithKline i Tesco.
 
Prezes Kingspan, Gene Murtagh, stwierdził:
"W Kingspan, dążymy do zrównoważonych działań biznesowych, zarówno w odniesieniu do naszych produktów, procesów, jak i pracowników. Dlatego cieszymy się z naszego członkostwa w Science Based Targets. Dzięki temu mamy wyznaczone wymierne cele dla naszej firmy i pewność, że nasze deklaracje nadal będą odzwierciedlane w działaniach, które są źródłem rzeczywistych zmian”.
Kingspan jest również jedną z 114 firm, które w latach 2016 i 2017 znalazły się na "Liście A" organizacji CDP, będącej wyrazem uznania postępów, jakie firma poczyniła w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska. CDP  (dawniej Carbon Disclosure Project) to międzynarodowa organizacja zrzeszająca globalnych inwestorów i prowadząca działania typu 'non-profit', których celem jest mierzenie wpływu na środowisko tysięcy firm na całym świecie.
 
W ramach własnej inicjatywy o nazwie "Net Zero Energy" (zużycie energii na poziomie zerowym netto), firma Kingspan ma następujące osiągnięcia: 
 
  • 77% redukcja intensywności emisji
  • 34,5 GWh energii wygenerowanej we własnych zakładach
  • 38% redukcja kosztów energii Grupy
  • 69% całkowitej energii zużywanej przez grupę to energia odnawialna
  • 31% obniżenia intensywności energetycznej Grupy
*Norma dla przedsiębiorstw wynikająca z Protokołu Emisji Gazów Cieplarnianych klasyfikuje te gazy w trzech "Zakresach". Emisje z Zakresu 1 to emisje bezpośrednie z posiadanych lub kontrolowanych źródeł. Emisje z Zakresu 2 to emisje pośrednie z generowania energii zakupionej. Emisje z Zakresu 3 to wszystkie emisje pośrednie (nieobjęte Zakresem 2), które występują w łańcuchu wartości danej firmy, w tym emisje generowane zarówno przed użyciem/wytworzeniem przez firmę, jak i po jej opuszczeniu (np. eksploatacja produktów) https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards_supporting/FAQ.pdf
 
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
 
Doug Keatinge, +353-86-0374163; dkeatinge@murrayconsultants.ie  
 
O firmie Kingspan:
 
Kingspan jest światowym liderem w dziedzinie wysokiej jakości materiałów izolacyjnych, materiałów konstrukcyjnych oraz zintegrowanych systemów elewacyjnych.  Dostarczamy wysokowydajne, ekonomiczne i niskoemisyjne rozwiązania dla budynków w różnych sektorach rynku. www.kingspan.com
 
O inicjatywie Science Based Targets:
 
Science Based Targets to inicjatywa zrzeszająca firmy, które w oparciu o kryteria naukowe wyznaczają sobie własne cele, zwiększające ich przewagę konkurencyjną w przejściu do gospodarki niskoemisyjnej.  Inicjatywa określa i promuje najlepsze praktyki w wyznaczaniu celów opartych na kryteriach naukowych, oferując materiały i wskazówki redukcji zakładanych granic emisji i niezależnie ocenia oraz zatwierdza cele przyjęte przez firmy. Inicjatywa jest efektem współpracy CDP, WRI, WWF i ONZ Global Compact oraz jest elementem działań w ramach koalicji "We Mean Business". www.sciencebasedtargets.org 
 
 

Skontaktuj się z nami

Kingspan Insulation Sp. z o.o.

ul. Krakowska 29

50 – 424 Wrocław