Rozwiązanie systemowe z zastosowaniem Kooltherm K17 Izolacja wewnętrzna

24 lipca 2018 Kingspan Insulation Polska

Słowo “kompromis” oprócz poważnej, słownikowej doczekało się również nieco sarkastycznej, ale niestety nie pozbawionej podstaw definicji. Według niej jest to sytuacja, w której wszystkie strony są niezadowolone. To określenie doskonale obrazuje sytuację tysięcy zabytkowych budynków, pozostających w ciągłej eksploatacji. Mowa tu o kamienicach, willach i pałacach, nierzadko o ogromnej wartości historycznej i architektonicznej. Nie są to jednak obiekty muzealne. Są mieszkaniami, biurami, budynkami użyteczności publicznej. Po jednej stronie konfliktu staje więc konieczność ochrony zabytku - zachowania jego elewacji, detalu i proporcji. Po drugiej - komfort użytkowników i coraz bardziej wyśrubowane wymagania stawiane budynkom przez zmieniające się przepisy budowlane.
 

Problem czy szansa?

Pozostaje jednak pytanie, czy to naprawdę jest konflikt? A może ogromne pole do popisu dla producentów materiałów ociepleniowych? Można tu wrócić do słownikowej definicji kompromisu          i szukać rozwiązania, które pozwoli na zachowanie zabytkowych elewacji, a jednocześnie zapewni warunki użytkowania dorównujące nowoczesnym budynkom. Podstawowym (i zapewne najlepszym) pomysłem na takie rozwiązanie jest ocieplanie ścian od wewnątrz. Wiąże się to jednak z koniecznością rozwiązania wielu problemów zupełnie obcych tradycyjnym systemom dociepleń. Mowa tu o kwestiach migracji pary wodnej i unikania jej międzywarstwowej kondensacji. Istotą sprawy jest to, że zjawiska cieplno-wilgotnościowe w izolowanej przegrodzie nie mogą stwarzać warunków sprzyjających rozwojowi pleśni i grzybów. Niezwykle istotne są także parametry związane z ochroną przeciwpożarową. W grę wchodzą również kwestie użytkowe - powierzchnia systemu docieplenia będzie przecież stanowić wykończenie ściany mieszkania, czy lokalu użytkowego - z wszystkimi wynikającymi z tego wymaganiami. Do tego dochodzi jeszcze jeden aspekt: powierzchnia. Operujemy wewnątrz istniejących obiektów. Każdy centymetr ocieplenia będzie więc zmniejszał powierzchnię użytkową, której z reguły i tak nigdy nie ma za dużo.
 

Na kłopoty – system!

K17-nowa-wersja
Warto więc szukać rozwiązań kompleksowych, zapewniających optymalną izolację termiczną przy możliwie najmniejszej grubości, a jednocześnie ochronę przed kondensacją i gromadzeniem pary wodnej oraz odpowiednie wykończenie powierzchni. Optymalnym rozwiązaniem wydają się być płyty Kingspan Kooltherm K17 izolacja wewnętrzna. Przede wszystkim dlatego, że mamy tu do czynienia z rozwiązaniem systemowym. Podstawowym jego elementem jest płyta ze sztywnej pianki rezolowej, zapewniająca najniższy na rynku współczynnik przewodzenia ciepła λ równy 0,020 W/m·K. To element gwarantujący doskonałą izolacyjność termiczną, przy jednoczesnym utrzymaniu bardzo dobrych parametrów ogniowych. Gdybyśmy mówili  o systemie izolacji zewnętrznej, wystarczyło by to w zupełności. Stosowanie wewnątrz wymaga jednak od producenta znacznie więcej finezji i ogromnego potencjału zarówno naukowo - konstrukcyjnego, jak i produkcyjnego. Stąd płyty Kingspan Kooltherm K17 Izolacja wewnętrzna są elementami zespolonymi. Ich zewnętrzną warstwę stanowi płyta gipsowo - kartonowa o grubości 12,5 mm. Dzięki temu po zamontowaniu i typowym wykończeniu - powierzchnię o standardzie odpowiadającym nowoczesnym budynkom. Bezpośrednio pod płytą G-K umieszczona została warstwa folii aluminiowej, zapewniającej płycie paroszczelność. Tym sposobem zabytkowy mur jest chroniony przed niepożądanym dopływem pary wodnej z pomieszczeń. Całość uzupełnia technologia montażu. Płyty Kingspan Kooltherm K17 Izolacja wewnętrzna montowane są w technologii suchej zabudowy. Dzięki temu można je stosować na naprawdę nierównych ścianach - a przecież ceglane mury starych kamienic niezbyt często bywają idealnie proste.


 

***

Kooltherm K17

Wygląda więc na to, że Kingspan Kooltherm K17 Izolacja wewnętrzna jest doskonałą definicją kompromisu,  którym możliwe jest zachowanie w niezmienionym stanie historycznych brył budynków, jednocześnie doprowadzenie ich wnętrza do naprawdę nowoczesnego standardu.