Kingspan Planet Passionate 2030 - 10-letni program zrównoważonego rozwoju

9 lipca 2020 Kingspan Group
Kingspan - We Are Planet Passionate
Wkroczyliśmy w lata 20. XXI wieku, osiągając jednocześnie krytyczny punkt w działaniach na rzecz klimatu. Chociaż w ostatnich latach mogliśmy zaobserwować większą świadomość o tempie zmian klimatu, wiedza ta nie niosła za sobą podjęcia zintensyfikowanych kroków, by przeciwdziałać tej sytuacji. Niedawny raport ONZ na temat różnic w poziomie emisji zanieczyszczeń w 2019 r. podkreślił, że jesteśmy już na skraju utraty możliwości ograniczenia globalnego ocieplenia o 1,5°C do końca tego wieku. Nasze działania w tym dziesięcioleciu będą miały głęboki wpływ na dobrobyt planety i społeczeństwa. Wspólnie, poprzez zobowiązania, silniejszą strategię i działania, musimy zapewnić zmniejszenie emisji o 7,6% rocznie między 2020 a 2030 r. Rozwiązanie tego ogromnego wyzwania wymaga pilnych działań transformacyjnych we wszystkich sektorach.

Duża część wyzwania polega na tym, że jako społeczeństwo nie zobowiązaliśmy się jeszcze wystarczająco do ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Musimy zamknąć „lukę w zobowiązaniach”, by chronić naszą przyszłość. Dla firm z branży budowlanej takich jak nasza wiemy, że jest ona jednym z największych czynników przyczyniających się do emisji dwutlenku węgla na świecie. Obecnie budowa wraz z eksploatacją budynków odpowiadają za 36% globalnego zużycia energii i 39% związanych z energią emisji CO₂*. Zużywamy olbrzymie ilości wydobywanych zasobów i jesteśmy odpowiedzialni za ok. 30% wszystkich odpadów na wysypiskach na całym świecie. W związku z przewidywanym podwojeniem powierzchni globalnej do 2060 r. i rosnącym zużyciem energii, tendencja ta najpewniej jeszcze mocniej przyspieszy. Oczywistym jest, że w zabudowanym środowisku istnieje ogromna, niewykorzystana okazja, aby pomóc stawić czoła wyzwaniu klimatycznemu i jako Kingspan chcemy przyczynić się do tego działania.
Kingspan - We Are Planet Passionate
Kolejnym krokiem w naszej podróży jest Planet Passionate - nasz nowy,10-letni globalny program zrównoważonego rozwoju, którego celem jest wywarcie wpływu na trzy globalne problemy: zmianę klimatu, recykling i ochronę naszego naturalnego świata. Nasze nadrzędne cele to:
  • znaczne ograniczenie naszego wpływu na środowisko naturalne wraz z kontynuacją rozwoju naszej globalnej działalności
  • dalsza poprawa ekologiczności naszych produktów
  • wniesienie znaczącego wkładu w osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju ONZ (z ang. Sustainable Development Goals, w skrócie SDG).

Kolejny krok w podróży, która rozpoczęła się prawie 10 lat temu

Jako Grupa Kingspan rozpoczęliśmy naszą podróż w zakresie zrównoważonego rozwoju w 2010 roku – zainspirowani nowymi wymogami unijnej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), aby wszystkie nowe budynki były „budynkami o niemal zerowym zużyciu energii” do 2020 roku, rozpoczęliśmy naszą do bycia zeroenergetycznym biznesem (Net Zero Energy**, w skrócie: NZE). W ciągu ostatniej dekady wiele się nauczyliśmy i poczyniliśmy znaczne postępy w zakresie wydajności energetycznej, wdrażając wiele dużych projektów energetycznych w naszych fabrykach – generując ponad 34 GWh z jedenastu różnych odnawialnych źródeł energii i znacznie zwiększając nasze zakupy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i certyfikaty energii odnawialnej. Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia naszego celu w tym roku.

Gdy zbliżaliśmy się do końca programu, zaczęliśmy angażować wielu interesariuszy - od hali produkcyjnej po klimatologów - w celu dostarczania informacji i opinii. Poczyniliśmy głębokie badania, oceniając przyczyny najistotniejszych wpływów naszej działalności i przemysłu. Dążyliśmy do opracowanie strategii, która pozwoli nam wspierać i rozwijać się w gospodarce niskoemisyjnej, przyspieszyć innowacje naszych produktów i współpracować z przemysłem w celu wprowadzenia zmian systemowych.


Planet Passionate 2030

Wierzymy, że jasne cele napędzają akcję. Ustaliliśmy 12 mierzalnych celów, aby przyspieszyć zmiany w całej naszej działalności. Dzięki Planet Passionate wykorzystamy więcej energii odnawialnej (zakupionej i wyprodukowanej we własnym zakresie), osiągniemy zerową produkcję dwutlenku węgla w naszych globalnych operacjach i pomożemy naszym pracownikom w rozpoczęciu ich podróży ku zeroemisyjności. Wyślemy zero odpadów na wysypiska śmieci i przetworzymy odpady z tworzyw sztucznych konsumentów do stworzenia wysokiej jakości produktów izolacyjnych. Zwiększymy wykorzystanie zebranej wody deszczowej i wesprzemy projekty oczyszczania oceanów na całym świecie.
Planet Passionate - nasze cele
Podczas gdy praca nad naszymi bezpośrednimi skutkami wobec zmian klimatycznych pozostaje integralną częścią naszego programu, nauczyliśmy się, że zajęcie się wpływem łańcucha wartości jest również ważne, aby wpłynąć na znaczące, dalekosiężne zmiany. W 2018 r. zweryfikowaliśmy nasze poparte badaniami cele, w tym cel redukcji emisji gazów cieplarnianych. Działanie to ma na celu zaradzenie rosnącej emisji w naszym całym łańcuchu wartości. Aby pójść o krok dalej, wyznaczyliśmy kolejny, bardziej ambitny cel w ramach Planet Passionate, który ma na celu umożliwić nam znaczne ograniczenie naszej emisji na wcześniejszych etapach produkcji, a tym samym pozbyć się dwutlenku węgla z cyklu życia naszych produktów. Emisje cieplarniane są poza naszą bezpośrednią kontrolą, dlatego oczekujemy, że cele te, choć będą bardzo trudne w osiągnięciu, osiągniemy w 100% dzięki ścisłej współpracy z naszym łańcuchem dostaw.

Podejmując te działania, nie tylko zmniejszymy wpływ naszej firmy na planetę, ale także jeszcze bardziej zwiększymy korzyści środowiskowe naszych produktów. Robiąc to, staramy się pomagać w zmniejszaniu całkowitej emisji dwutlenku węgla przez całe życie budynków. Obecnie opracowujemy nasze szczegółowe cele, strategie i harmonogramy, a wszystko to, by jak najlepiej zarządzać postępami i móc je na bieżąco śledzić. Planujemy publicznie informować o naszych postępach poprzez nowy coroczny raport Planet Passionate, CDP, RE100 oraz poprzez Science-Based Target Initiative.


Współpraca

Wyzwania, przed którymi stoimy, wymagają ogromnych zmian, często na poziomie systemowym. Wierzymy, że można to osiągnąć tylko poprzez prawdziwą współpracę i partnerstwo. Kingspan jest częścią kilku ważnych inicjatyw zmierzających do transformacji przemysłu, w tym Fundacji Ellen MacArthur, a także stowarzyszenia World Green Building Council’s Net Zero Carbon Building Commitment, które stworzyło projekt o nazwie „Advancing Net Zero”. Wspieramy również takie organizacje, jak Born Free Foundation, które działają na rzecz ochrony świata przyrody i będziemy nadal zwiększać nasz globalny wpływ w całym programie.


Wierzymy w siłę naszych pracowników

Mobilizujemy naszych energicznych i utalentowanych współpracowników, aby przyspieszyć nasz program. Wierzymy, że zrównoważony rozwój jest ważną sprawą dla naszych pracowników i chcemy pomóc im być Pasjonatami Planety zarówno w pracy, jak i w domu. Stwarzamy więcej możliwości aktywnego zaangażowania, w tym program „Champions Network”. Jest to miejsce do dzielenia się swoimi pomysłami, które połączone jest bezpośrednio z naszymi zespołami ds. zrównoważonego rozwoju. Posiada również zestaw narzędzi programowych, które umożliwiają naukę o programie i jego rozwój w całej naszej firmie. Będziemy regularnie aktualizować postępy i wykorzystywać istniejące doroczne wydarzenia, takie jak Dni Dostawcy, aby pomóc w opracowaniu rozwiązań. Dotychczasowa reakcja wewnątrz naszych zespołów była bardzo pozytywna i w pełni wierzymy, że nasi ludzie pomogą nam sprostać temu wyzwaniu.


Pomagamy naszym Klientom być Planet Passionate

Wierzymy, że nasz najważniejszy wkład we wspieranie działań na rzecz klimatu będzie pochodził z pomocy naszym klientom w ograniczeniu emisji dwutlenku węgla z ich budynków na całym świecie. Będziemy nadal wprowadzać innowacje - ulepszając nasze istniejące produkty i wprowadzając na rynek nowe rozwiązania, które pomagają oszczędzać energię, węgiel i wodę w budynkach przez kolejne dziesięciolecia.

Musimy współpracować, aby zastąpić stare liniowe podejście do budownictwa i włączyć nowe podejścia niskoemisyjne do głównego nurtu projektowania, budowy i eksploatacji budynków. W ubiegłym roku otworzyliśmy nasze nowe globalne centrum innowacji IKON w dziedzinie badań i rozwoju. Jest to żywy budynek badawczy, skupiony na poszukiwaniu rozwiązań problemów globalnych za pomocą zaawansowanych materiałów i technologii cyfrowych. IKON będzie współpracować z uniwersytetami, instytucjami badawczymi i partnerami branżowymi w różnych obszarach, aby opracowywać nowe i lepsze rozwiązania dla naszego środowiska zbudowanego.

Skala zmian wymaganych w bardzo krótkim czasie jest ogromna. Poważne wyzwania gospodarcze staną przed nami wszystkimi, gdy minie kryzys COVID-19. Wpłynie to na wszystkie sektory społeczeństwa i zwrócimy się do decydentów i ustawodawców o szybkie wdrożenie najlepszego i najskuteczniejszego pakietu naprawczego. Kryzys niesie ze sobą ważne wnioski, które mogą pomóc nam stawić czoła tym wyzwaniom, jeśli uczynimy większą świadomość gospodarczą i środowiskową w naszych planach na nadchodzące ożywienie ekonomiczne. Podróż nie będzie łatwa, ale wiemy, że możemy i musimy to zrobić.

Bianca Wong, Globalny Dyrektor ds. Zrównoważnonego Rozwoju w Grupie Kingspan
* UN Global Status Report 2017
** Net Zero Energy: Naszym celem jest osiągnięcie zeroenergetyczności do końca 2020 r. Zdefiniowaliśmy cel Net Zero Energy jako zużycie energii nieodnawialnej związane z naszymi zakładami produkcyjnymi, które zostanie zminimalizowane poprzez połączenie środków efektywności energetycznej, wytwarzanie energii odnawialnej przez nasze siedziby i zakup certyfikowanej energii odnawialnej. Nasze pozostałe wykorzystanie energii nieodnawialnej zostanie zrekompensowane zakupem certyfikatów energii odnawialnej.