Informacja o prywatności na stronie


Ostatnia aktualizacja niniejszej strony miała miejsce 13.08.2018. Jeżeli niniejsza informacja ulegnie zmianie, zostaną o niej Państwo powiadomieni.

Prosimy uważnie zapoznać się z treścią informacji o prywatności, ponieważ zawiera ona informacje o sposobie korzystania z Państwa danych osobistych przez Kingspan Holdings (Ireland) Limited i spółek stowarzyszonych („Kingspan”). Podczas korzystania z naszej strony internetowej, Kingspan Holdings (Ireland) Limited i spółki stowarzyszone Kingspan Holdings (Ireland) Limited, które posiadają część przeglądanej strony, działają jako wspólni administratorzy danych, którzy przetwarzają Państwa informacje osobiste. Lista administratorów danych i informacje kontaktowe dostępne są tutaj. Jeżeli mają Państwo jakikolwiek pytanie związane z niniejszą informacją o prywatności na stronie, prosimy o kontakt pod adresem e-mail admin@kingspan.com lub telefonicznie pod numerem +353 (0) 42 969 8000 przed rozpoczęciem korzystania ze strony. Opracowane przez nas Warunki korzystania ze strony wyjaśniają warunki, na mocy których mogą Państwo korzystać ze strony internetowej www.kingspan.com, która stanowi między innymi źródło informacji o naszych produktach i usługach.

Kingspan zajmuje się wytwarzaniem izolacji i systemów przegród w budynkach, co pozwala naszym klientom na tworzenie światowej klasy budynków o wysokiej wydajności we wszystkich sektorach. Kingspan przetwarza Państwa informacje osobiste zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w krajach, w których prowadzi działalność.

Zmiana niniejszej informacji o prywatności następuje wraz z aktualizacją strony. Zalecamy okresowe sprawdzanie tej strony internetowej, aby na bieżąco monitorować wprowadzane zmiany. Jeżeli wprowadzone przez nas zmiany będą miały znaczący wpływ na sposób przetwarzania danych osobowych, zostaną o tym Państwo poinformowani.

Czym są dane osobowe?

„Dane osobowe” to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby, które zbieramy podczas jej aktywności na niniejszej stronie internetowej. Korzystając ze strony, ważne jest, aby dostarczać jedynie własnych danych osobowych i zapewnić, że są one dokładne i aktualne. Należy pamiętać, że ponoszą Państwo odpowiedzialność w razie przekazania nieprawidłowych lub fałszywych danych lub informacji dotyczących osób trzecich.

Jakie dane są gromadzone?

Korzystając z tej witryny internetowej pod warunkiem wyrażenia zgody na użycie plików cookie, należy pamiętać, że możemy zapisać:

 • obszary aktywności na odwiedzanej stronie;
 • preferencje językowe;
 • kampanie/adresy URL miejsc, z których nastąpiło przekierowanie do witryny;
 • Twoja aktywność na stronie internetowej, taka jak oglądane produkty, pobierane zasoby i wszelkie informacje, które nam przekazujesz, w tym zapisy wszelkich komunikatów z tobą za pośrednictwem czatu online;
 • informacje sprzętowe, takie jak: używana przeglądarka, lokalizacja w sieci, rodzaj połączenia internetowego (np. internet szerokopasmowy, ADSL itp.), adres IP i inne informacje, które nie identyfikują użytkownika.

Dokonujemy tego korzystając z plików cookies. Opracowany przez nas dokument Polityka plików cookie zawiera więcej informacje na temat plików cookie, sposobu, w jaki są one wykorzystywane na stronie, i informacji na temat dezaktywacji niektórych plików.

Jeżeli podczas przeglądania naszej strony zdecydują się Państwo na założenie konta użytkownika, przesłania zapytania, zarejestrowania się na newsletter lub zarejestrowania się na wydarzenie, mogą zostać Państwo poproszeni o dostarczenie kilku lub wszystkich następujących informacji dodatkowych:

 • imię i nazwisko;
 • hasło do konta;
 • rola użytkownika;
 • nazwa firmy;
 • adres e-mail;
 • adres pocztowy;
 • numer telefonu; i
 • nazwa projektu.

Po utworzeniu i zalogowaniu się do konta użytkownika lub przesłaniu informacji za pośrednictwem naszej strony, będziemy w stanie Państwa zidentyfikować, co równoznaczne jest z wyrażeniem przez Państwo zgody na to, że informacje o aktywności użytkownika i/lub firmy użytkownika na stronie będą zapisywane w naszych systemach.

Informacje obowiązkowe do wpisania oznaczone są gwiazdką (*); pozostałe nie są wymagane i w razie potrzeby można je pominąć. Mogą być jednak pomocne dla nas w odpowiadaniu na zapytanie. Jeżeli nie wpiszą Państwo informacji obowiązkowych, możemy odmówić odpowiedzi na zapytanie w którym pojawiła się prośba o wpisanie właśnie tych informacji.

Niniejszym zgadzają się Państwo na zebranie danych osobowych na warunkach opisanych powyżej.

Jak wykorzystywane są zebrane informacje?

Używamy zgromadzonych danych do następujących celów:

 • wypełnianie prawnych obowiązków;
 • wykrywanie i reagowanie na potencjalne naruszenia prawa lub zasad strony internetowej a także potencjalnych naruszeń systemów i sieci naszych lub osób trzecich;
 • aby Cię zidentyfikować i komunikować się z Tobą, w tym komunikować się elektronicznie za pośrednictwem czatu online
 • umożliwienie dostępu do strony, produktów i usług (za pośrednictwem witryny lub offline);
 • umożliwienie założenia konta użytkownika;
 • prowadzenie wewnętrznych rejestrów;
 • rozwijanie produktów i usług;
 • rozwijanie strony internetowej;
 • odpowiadanie na zapytania, oferty i uwagi użytkowników;
 • badanie rynku i ustalanie kampanii i strategii marketingowych;
 • aktualizowanie informacji dotyczących kontaktu z użytkownikiem związanych z systemem zarządzania relacji z klientami, jeżeli jesteście Państwo naszym klientem lub jesteście w kontakcie z nami z innego powodu;
 • przekazywanie użytkownikom naszych produktów i usług;
 • przedstawianie użytkownikom produktów i usług poprzez źródła przekazu takie jak newslettery, zaproszenia na wydarzenia; i
 • przekazywanie informacji podwykonawcom, dystrybutorom i sprzedawcom detalicznym spoza Kingspan, aby mogli skontaktować się z Państwem w związku z promocjami, usługami, wydarzeniami i innymi działaniami związanymi z produktami i usługami (tylko za wyrażeniem osobnej zgody).

Niniejszym wyrażają Państwo zgodę, aby Kingspan przetwarzał dane osobowe do celów opisanych powyżej
 
Marketing

Chcielibyśmy dostarczać Państwu interesujących informacji na temat produktów i usług Kingspan, które mogą się Państwu wydać atrakcyjne. Możemy przesyłać takie informacje za pośrednictwem poczty, poczty e-mail i/lub kontaktować się z Państwem telefonicznie po wyrażeniu zgody (patrz poniżej).

Nie przekazujemy zebranych danych osobowych firmom zewnętrznym (np. podwykonawcom, sprzedawcom i dystrybutorom niezwiązanym z Kingspan) do celów bezpośredniego marketingu związanego z produktami i usługami Kingspan bez udzielenia wyraźnej zgody.

Jeżeli w jakimkolwiek momencie nie wyrażają Państwo zgody na bezpośrednie przesyłanie materiałów marketingowych przez Kingspan, prosimy o kontakt z oddziałem Kingspan, który je Państwu przekazuje celem wypisania Państwa z ich listy marketingowej. Jeżeli otrzymali Państwo marketingową wiadomość e-mail do Kingspan i nie wyrażają zgody na otrzymywanie kolejnych, mają Państwo możliwość rezygnacji z subskrypcji poprzez kliknięcie odpowiedniego łącza w wiadomości lub w inny, przekazany przez nas sposób. Należy pamiętać, że jako grupa nie posiadamy wspólnej marketingowej bazy danych, co oznacza, że nie jesteśmy w stanie centralnie wypisać Państwa ze wszystkich marketingowych list firmy Kingspan.

Kto jeszcze ma dostęp do informacji?

Oprócz Kingspan Holdings (Ireland) Limited (operator strony internetowej Kingspan) Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez odpowiednie spółki stowarzyszone Kingspan Holdings (Ireland) Limited, które posiadają część przeglądanej strony. Lista spółek stowarzyszonych Kingspan Holdings (Ireland) Limited i kraje, w których działają dostępna jest tutaj.

Za Państwa zgodą możemy udostępniać dane osobowe stronom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za Państwa wyraźną zgodą możemy udostępniać Państwa dane osobowe organizacjom zewnętrznym (np. podwykonawcom, dystrybutorom i sprzedawcom spoza Kinsgspan), aby umożliwić kontakt dotyczący promocji, usług, wydarzeń i innych działań związanych z produktami i usługami Kingspan bez wyrażania dodatkowej zgody.

Należy pamiętać, że kraje, do których przesyłane są dane osobowe mogą posiadać inne standardy ochrony danych niż Państwa kraj. Zastosowaliśmy środki ochronne, by zapewnić, że Państwa dane są odpowiednio zabezpieczone. Jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć więcej na temat zastosowanych przez nas środków ochrony danych, prosimy o kontakt z administratorami danych.

W przypadku, gdy firmy spoza Kingspan dostarczają Państwu usług w naszym imieniu lub pomagają nam w dostarczaniu usług (np. wysyłając materiały, o które Państwo prosiliście lub pomagając odpowiedzieć na Państwa zapytanie związane z działaniem strony internetowej), możemy udostępnić im Państwa dane osobowe celem udzielenia Państwu niezbędnej pomocy. Nadal jednak to my jesteśmy w posiadaniu Państwa danych osobowych i jakakolwiek strona trzecia, z usług której korzystamy, musi działać zgodnie z naszymi instrukcjami i zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych. Możemy także udostępnić Państwa informacje osobowe nabywcy lub potencjalnemu nabywcy naszej firmy.

W niektórych okolicznościach możemy być zmuszeni do ujawnienia danych osobowych ze względów prawnych, na żądanie sądu, policji lub innych organów ścigania

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane osobowe użytkownika tak długo, jak to konieczne w związku z używaniem ich w sposób opisany powyżej lub zgodnie z obowiązującymi nas regulacjami prawnymi.
Jeżeli zgoda na przechowywanie danych została przez Państwa osobno wyrażona (np. w przypadku zgody na przesyłanie materiałów marketingowych), dane te są przetwarzane do momentu dostarczenia rezygnacji z danej usługi lub osiągnięcia limitu czasu przechowywania danych zgodnie z obowiązującym prawem.

Prawa, sposób uzyskania kopii lub zmiany przechowywanych informacji i składania zażaleń

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do przeglądania szczegółów danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat. Jeżeli chcą Państwo uzyskać kopię danych osobowych, prosimy o kontakt z odpowiednią placówką Kingspan.

Jeżeli istnieją ku temu podstawy, mogą Państwo nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku gdy nie mamy obowiązku prawnego do ich przetwarzania i pod warunkiem, że prawo do braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nie zostało wykluczone przez klauzulę wyraźną zawartą w tym dokumencie. Aby uniknąć wątpliwości, mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.

Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe zgromadzone przez Kingspan są nieprawidłowe, niekompletne lub przetwarzane w niewłaściwy sposób, prosimy o jak najszybszy kontakt z oddziałem Kingspan, który usunie, zablokuje, poprawi, zaktualizuje bądź przestanie przetwarzać jakiekolwiek dane osobowe zgodnie z przepisami prawnymi.

Jeżeli mają Państwo wytyczne dotyczące sposobu obchodzenia się z Państwa danymi osobowymi po śmierci, prosimy o informację.

Jeżeli chcą Państwo złożyć skargę dotyczącą domniemanego naruszenia przepisów prawa, prosimy o przesłanie jej w formie pisemnej do odpowiedniego oddziału Kingspan na adres, który można znaleźć tutaj. Odpowiemy na Państwa pismo i natychmiast wdrożymy środki naprawcze przewidziane prawnie.

Bezpieczeństwo

Kingspan dba o to, by Państwa informacje były bezpieczne. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych lub ich ujawnienia, stosujemy fizyczne, elektroniczne i kierownicze procedury które zapewniają ochronę i bezpieczeństwo przechowywanych przez nas danych.

Jeżeli w jakimkolwiek momencie będą Państwo podejrzewać lub mieć pewność do co wypadku naruszającego bezpieczeństwo danych (np. skradzione hasło dostępu do konta na stronie lub podejrzana korespondencja od osoby, która podaje się za pracownika Kingspan albo firmy związanej z Kingspan), prosimy o jak najszybsze przesłanie takiej wiadomości do nas lub zawiadomienia o takim wypadku na adres e-mail admin@kingspan.com albo listownie na adres: Kingspan Holdings (Ireland) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Republic of Ireland.

Łącza do innych stron internetowych

Nasze marketingowe wiadomości e-mail mogą czasami zawierać łącza do stron internetowych osób trzecich, na które nie mamy wpływu. Po przejściu na inną stronę z naszego serwisu/wiadomości e-mail nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich, a także ochrony i prywatności informacji, które Państwo tam wpisują. Prosimy o zachowanie uwagi i zapoznanie się z polityką/informacją na temat prywatności odpowiednich stron.

Zgoda

Korzystając z niniejszego serwisu i/lub wpisując swoje dane osobowe po przejrzeniu strony, wyrażają Państwo zgodę na warunki przedstawione w niniejszej informacji o prywatności. Administratorzy danych mogą przetwarzać wymienione wcześniej informacje do momentu, gdy nie złożą Państwo rezygnacji, wyszczególniając jeden lub więcej powodów opisanych powyżej. Ponowne przywrócenie zgody będzie odbywało się na warunkach przedstawionych w niniejszej informacji.
 
 

Na stronie internetowej www.kingspan.com korzystamy z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o używanych przez nas typach plików cookies lub zmienić preferencje tych plików, np. cofnąć zgodę na odpowiednią kategorię plików cookies, prosimy o zapoznanie się z Polityką i kontrolą plików cookies.

Aby zgodzić się na korzystanie z plików cookies na stronie, prosimy o kliknięcie „Akceptuj i zamknij”. Jeżeli opcja „Akceptuj i zamknij” nie zostanie wybrana, a będą Państwo nadal korzystać ze strony, wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z plików cookies firmy Kingspan i osób trzecich w celu ulepszania wydajności, funkcjonalności serwisu i badań widowni internetowej zgodnie z zasadami Polityki plików cookies i kontroli; niniejszym przyjmuje się że Państwo zapoznali się i zgadzają z Polityką plików cookies i kontroli.

Polityka Plików Cookies oraz Informacja o Prywatności na stronie zostały zaktualizowane 13 sierpnia 2018.