Nasza wizja zrównoważonego budownictwa

Zrównoważone budynki przyszłości muszą oferować więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Muszą przeciwdziałać zmianom klimatycznym, maksymalizując efektywność energetyczną dzięki doskonałej sprawności termicznej, jednocześnie wprowadzając do całego cyklu życia produkty o niższej zawartości węgla. Samo ograniczanie zużycia energii już nie wystarczy; budynki będą musiały również same ją wytwarzać.
Goededoelenloterij
Budynki powinny być zdrowe i inspirujące oraz optymalnie wykorzystywać światło dzienne i świeże, czyste powietrze. Powinny być projektowane, budowane i eksploatowane tak, aby w jak największym stopniu chronić zasoby naturalne i oszczędzać wodę. Przede wszystkim muszą być bezpieczne, chronić ludzi i mienie przed pożarem i innymi naturalnymi zagrożeniami.

W Kingspan wierzymy, że wszystko to jest możliwe i że dzięki zaawansowanym produktom oraz cyfryzacji budynki mogą też zapewniać większą wartość.

To przekonanie jest fundamentem naszego programu zrównoważonego rozwoju Planet Passionate oraz prac prowadzonych przez nas w naszym Centrum Innowacji IKON. Te dwie inicjatywy, wraz z naszymi zaawansowanymi rozwiązaniami z dziedziny materiałów izolacyjnych i przegród budowlanych, pozwolą nam zrealizować naszą wizję "Lepszych budynków dla lepszego świata".

10 korzyści zrównoważonego budownictwa

Wierzymy, że aby móc tworzyć prawdziwie przyszłościowe, zrównoważone środowiska budowlane, wszystkie budynki muszą być projektowane, konstruowane i eksploatowane tak, aby zapewnić 10 korzyści o kluczowym znaczeniu dla dobrobytu ludzi i naszej planety.

Poniżej prezentujemy naszą strategię i opowiadamy jak zapewniamy innowację naszych produktów i naszej działalności oraz owych 10 kluczowych korzyści. Omówimy też nasz ostateczny cel, czyli realizację scenariusza zmian klimatycznych IPCC 1,5°.

1. Sprawność energetyczna
2. Zawartość węgla
3. Cykliczność
4. Właściwości ogniowe
5. Dobre samopoczucie mieszkańców
6. Oszczędzanie wody
7. Zdrowe materiały
8. Digitalizacja
9. Wartość nieruchomości
10. Sprawna budowa
Sprawność energetyczna

Sprawność energetyczna


Ograniczanie zapotrzebowania na energię w budynkach dzięki infrastrukturze i mediom.
Zawartość węgla

Zawartość węgla


Ograniczanie do minimum zawartości węgla w materiałach i budynkach.
Cykliczność

Cykliczność


Zapewnianie cykliczności przez cały cykl życia produktów.
Właściwości ogniowe

Właściwości ogniowe


Ochrona ludzi i mienia przed pożarami.
Dobre samopoczucie mieszkańców

Dobre samopoczucie mieszkańców


Wykorzystanie zdrowotnych właściwości światła dziennego i czystego powietrza.
Oszczędzanie wody

Oszczędzanie wody


Oszczędzanie i gospodarowanie tym cennym zasobem naturalnym.
Zdrowe materiały

Zdrowe materiały


Zapewnianie dobrego samopoczucia pracowników i mieszkańców budynków.
Digitalizacja

Digitalizacja


Umożliwienie zwiększania sprawności i efektywności budynków.
Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości


Maksymalizacja powierzchni najmu i wartości nieruchomości przez cały okres użytkowania.
Sprawna budowa

Sprawna budowa


Maksymalizacja szybkości i jakości budowy dzięki rozwiązaniom MMC.

Śledź nas w mediach społecznościowych #BetterBuildingsforaBetterWorld

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać
więcej informacji lub omówić