Kingspan_Born Free Foundation_Partnership_Mfalme and cubs

Partnerstwo Ochrony Lwów z Fundacją Born Free

Po przystąpieniu do partnerstwa Born Free Foundation w grudniu 2019 r. Gene Murtagh, dyrektor generalny Kingspan Group powiedział:
Ochrona przyrody jest dla nas priorytetem. Wspólnie z Born Free dążymy do ochrony i powiększania populacji lwów, przy jednoczesnym zachowaniu środowiska, w którym wędrują.
Lwy na wolności jako drapieżniki, są najwyżej w łańcuchu pokarmowym, a mimo to ich populacja w Afryce spadła nawet o 50% w ciągu ostatnich 20 lat. Ten gwałtowny spadek jest wynikiem ludzkiej ingerencji i oznacza, że ​​lwy zostały oficjalnie oznaczone jako „wrażliwe” na czerwonej liście IUCN*.

Aby pomóc zatrzymać ten dramatyczny spadek i zabezpieczyć przyszłość zwierzęcia bliskiego naszym sercom i znajdującego się w centrum naszego logo, Kingspan zawarł trzyletnią współpracę z Born Free Foundation pod koniec 2019 roku. Born Free walczy o przetrwanie lwów od 1966 roku i jest uznaną
organizacją charytatywną w dziedzinie ochrony przyrody. Pracując razem, zapewnimy ochronę tego niesamowitego gatunku na przyszłość.

Partnerstwo to koncentruje się w szczególności na projekcie Pride of Meru dotyczącym regionu Meru-Kora. Obszar ten, który był inspiracją do stworzenia znanego filmu „Elza z afrykańskiego buszu”, został mocno dotknięty przez kłusownictwo i bandytyzm, co z kolei miało dramatyczne konsekwencje dla populacji lwów.

Zmiany klimatyczne i inne czynniki doprowadziły do ​​wkroczenia lwów na tereny zamieszkane przez ludzi. Dzięki partnerstwu Kingspan Born Free może śledzić i monitorować pozostałe lwy w regionie Meru-Kora, ostrzegając ludność, jeśli lwy się zbliżają, chroniąc w ten sposób zarówno ludzi, jak i zwierzęta. W skład projektu wchodzi również zbieranie danych dotyczących sposobów łagodzenia zagrożeń, przed którymi stoją te zagrożone zwierzęta, w tym kłusownictwa.

Newton Simiyu, specjalista ds. ochrony przyrody Meru, rozumie, w jaki sposób monitorowanie umożliwia osiągnięcie celów Born Free:
Monitoring lwów jest bardzo ważny, ponieważ daje nam informacje o tym, co chronimy. Musimy poznać liczby i przyjąć konkretną miarę, żeby nasza ochrona była jak najbardziej dokładna oraz skureczna.
Kingspan_Born Free Foundation_Partnership_Lion monitoring
Previous
Next
Ta wspólna misja stanowi integralną część naszej ambitnej 10-letniej strategii zrównoważonego rozwoju Planet Passionate, której celem jest redukcja emisji dwutlenku węgla, przyspieszenie gospodarki o obiegu zamkniętym i ochrona świata przyrody. Born Free's Compassionate Conservation z kolei stara się sprostać wyzwaniom środowiskowym wpływającym na populacje dzikich zwierząt. Zwiększanie wiedzy i świadomości wśród społeczeństwa ma kluczowe znaczenie dla ochrony przyrody, dlatego wierzymy, że dzięki naszej współpracy uda się odmienić przyszłość lwów na całym świecie.

* Raport Born Free Conservation 2018-2019

Śledź nasz projekt #planetpassionate w mediach społecznościowych