Kingspan_Planet_Passionate_Our_Targets_Header

Jesteśmy...

Zmiany klimatyczne są obecnie najważniejszym wyzwaniem, przed którym stoi świat. Aby chronić naszą planetę, musimy w tym stuleciu doprowadzić do zmniejszenia globalnych temperatur o 1,5° Celsjusza. W tym celu do 2050 r. należy osiągnąć zerową emisję netto dwutlenku węgla na całym świecie. Istnieje też wiele innych problemów. Na całej planecie zagrożonych jest milion gatunków, a rocznie wytwarza się 2 miliardy ton odpadów.

Co to jest Planet Passionate?

Planet Passionate to nasza nowa 10-letnia globalna strategia zrównoważonego rozwoju, której celem jest: walka ze zmianami klimatycznymi, ochrona środowiska oraz prowadzenie działań zgodnych z polityką gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wprowadzenie do naszej wizji Planet Passionate 2030

Holywell_wind turbine (3)

Net Zero

W 2011 r. Firma Kingspan zobowiązała się, że do końca 2020 r. wszystkie procesy produkcyjne, przy których wykorzystywana jest energia nieodnawialna, będą funkcjonowały tylko dzięki energii odnawialnej. Jesteśmy na dobrej drodze, aby osiągnąć ten cel dzięki naszej trzyetapowej strategii „Oszczędzaj więcej, generuj więcej i kupuj więcej”. Odwiedź stronę internetową Grupy, aby dowiedzieć się więcej.

Partnerstwa Planet Passionate Chroniące Środowisko Naturalne

Nasze działania w ramach Planet Passionate

Rokietnica

Rokietnica: Kingspan Water & Energy

 • Sadzenie drzew w pobliżu naszego oddziału z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi

 • Pozbycie się ogólnych koszy na śmieci przy biurkach i zastąpienie ich koszami z podziałem na frakcje

 • Współpraca z firmą cateringową, wykorzystującą ekologiczne opakowania oferowanych dań i kanapek

 • Zastąpienie białego papieru do drukarki papierem z recyklingu

Holywell_wind turbine (3)

Lipsko: Kingspan Płyty Warstwowe

Więcej informacji wkrótce...
Holywell_wind turbine (3)

Wrocław: Kingspan Izolacje

 • pracujemy w biurze znajdującym się w energooszczędnym budynku
 • racjonalnie używamy energię elektryczną poprzez:
  • automatyczne czujniki ruchu sterujące oświetleniem ledowym
  • zapewnienie bardzo dobrego dostępu do światła dziennego często eliminując potrzebę używania sztucznego oświetlenia
  • używanie agregatów wody lodowej oraz nawilżaczy powietrza, które sterowane są inteligentnym systemem BMS, aby zminimalizować użytkowanie energochłonnej klimatyzacji
 • oszczędzamy wodę oraz ciepło stosując:
  • podwójne przyciski w toaletach
  • perlatory wody w kranach
  • separator tłuszczów i substancji ropopochodnych
  • ciepło z elektrociepłowni miejskiej „Fortum”
  • kurtyny powietrzne nad drzwiami wejściowymi
 • wprowadzamy kulturę pracy cyfrowej:
  • drukujemy tylko niezbędne dokumenty
  • wprowadzamy szereg procedur oraz narzędzi elektronicznych, które przekładają się na zmniejszenie zużycia papieru
 • ponadto:
  • wspieramy i promujemy dojazdy do pracy rowerami, poprzez stworzenie obszernego parkingu w garażu podziemnym oraz szatnie z prysznicami
  • udostępniamy zielony taras na dachu budynku, aby cieszyć się naturą podczas przerw