Gospodarki obiegu zamknietego

Nasza podróż w
kierunku gospodarki
obiegu zamkniętego

Budownictwo jest znaczącym konsumentem zasobów, przyczyniającym się w ogromnym stopniu do wyczerpywania zasobów nieodnawialnych i powstawania fizycznych odpadów. Obecnie przemysł budowlany zużywa 42,4 miliarda ton materiałów rocznie, odpowiada za nieco ponad 40% globalnego zużycia materiałów oraz za około 30% wszystkich odpadów na świecie. Uważa się, że w samej UE 25-30% wszystkich odpadów pochodzi z branży budowlanej i rozbiórkowej Wszyscy w tej branży mamy do odegrania swoją rolę w ograniczaniu wpływu na środowisko naturalne, począwszy od etapu projektu aż do zakończenia eksploatacji. Naszym obowiązkiem jest stworzenie możliwości jak najdłuższego użytkowania wykorzystywanych materiałów.

Nasze inicjatywy w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego

Aby uzyskać faktyczny obieg zamknięty cyklu życia produktów w naszej branży, musimy współpracować w wielu dziedzinach i obszarach wiedzy. Naszą misją jest skoncentrowanie się na oferowanych przez nas produktach i usługach w celu opracowania rozwiązań, które wspierają ideę obiegu zamkniętego od etapu projektowania aż do końca cyklu życia produktu.  
Kingspan inicjuje nowy schemat cyrkularnej gospodarki cyklem życia produktów – LIFECycle Product Circularity Framework

Kingspan inicjuje nowy schemat cyrkularnej gospodarki cyklem życia produktów – LIFECycle Product Circularity Framework

Cyrkularność może przyczynić się do zachowania zasobów naturalnych Ziemi, ochrony środowiska naturalnego i wytwarzania produktów w sposób zapewniający regenerację i odbudowę zasobów. Oznacza to jednak dokładne przyjrzenie się każdemu etapowi cyklu życia produktu. Dlatego też opracowaliśmy nasz własny schemat cyrkularnej gospodarki cyklem życia produktów – LIFECycle Product Circularity Framework, który uwzględnia założenia obiegu zamkniętego na każdym etapie: etap 1: sprawnie opracowany i efektywny projekt, uwzględniający założenia gospodarki obiegu zamkniętego, etap 2: materiały wyjściowe, etap 3: procesy fabryczne, etap 4: modele wydłużonej żywotności produktów i etap 5: obieg produktu (powtórny obieg, upcycling i downcycling) na końcu życia produktu. Poniżej omówimy wszystkie te etapy.

Etap 1: Sprawnie opracowany i efektywny projekt, uwzględniający założenia gospodarki obiegu zamkniętego

Na poziomie produktu koncentrujemy się na szerokiej gamie zasad projektowania, w tym na lepszej wydajności zasobów, zmniejszonym wpływie na transport dzięki lżejszym i cieńszym materiałom, łatwości demontażu i zmniejszonej ilości odpadów lub węgla wykorzystywanego w procesie konstrukcyjnym.

Etap 2: Materiały wyjściowe, które są zrównoważone i spełniają wymogi gospodarki obiegu zamkniętego

Obecnie w naszych panelach izolacyjnych wykorzystujemy stal pochodzącą z recyklingu, a za pośrednictwem naszego globalnego centrum innowacji IKON aktywnie pracujemy nad zwiększeniem udziału procentowego odnawialnych i pokonsumenckich materiałów pochodzących z recyklingu w naszych zaawansowanych produktach izolacyjnych.

Etap 3: Procesy fabryczne

Chociaż wspólnym celem naszej grupy w ramach projektu Planet Passionate jest zerowa ilość odpadów na składowiskach do roku 2030, tak naprawdę już od jakiegoś czasu zmierzamy ku temu celowi i z dumą możemy powiedzieć, że niektórym zakładom udało się osiągnąć go już teraz. W naszej strategii zakładającej zero odpadów na wysypiskach staramy się przyjąć holistyczne podejście, badając wszystkie możliwości, od recyklingu/ponownego wykorzystania odpadów produkcyjnych aż po redukcję opakowań. 

Etap 4: Modele wydłużonej żywotności produktów

Maksymalizacja potencjału użytkowego produktów jest połączeniem przedłużenia okresu użytkowania produktów na tak długo, jak to tylko możliwe oraz umożliwienia ich dalszego ponownego wykorzystania, jeżeli okres użytkowania budynku dobiega końca, a określone produkty mogą nadal stanowić wartość dla innego budynku. W hierarchii obiegu zamkniętego jest to znacznie lepsze rozwiązanie niż klasyczny system ponownego obiegu, ponieważ potencjalnie ma znacznie mniejszy wpływ na środowisko. 

Etap 5: Technologie obiegu produktu (ponowny obieg produktu, upcycling, downcycling) dla nowych lub innych produktów

Nasza wizja zakłada, że po wykorzystaniu potencjału produktów w ich obecnej formie wszystkie produkty wytwarzane przez Kingspan powinny nadawać się technicznie do recyklingu. Recykling to proces polegający na ograniczeniu zawartości produktu do podstawowych materiałów, co pozwala na ponowne wykorzystanie tych materiałów do wytworzenia nowych produktów.
Kingspan Planet Passionate
Cele naszej grupy w ramach inicjatywy Planet Passionate opierają się na kluczowych założeniach związanych z gospodarką obiegu zamkniętego, takich jak zero odpadów na wysypiskach do roku 2030 oraz wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu w ramach naszej inicjatywy 1 miliarda pokonsumenckich butelek PET.
 
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o naszych inicjatywach Planet Passionate w Polska.

Cele programu Planet Passionate

Niektóre z celów, które będą miały szczególny wpływ na emisję dwutlenku węgla związaną z naszymi produktami, obejmują:
  • Do roku 2030 zwiększenie wykorzystania bezpośredniej energii odnawialnej do 60%
  • Do roku 2030 zwiększenie wytwarzania energii odnawialnej w naszym zakładzie do 20%
  • Do roku 2030 obniżenie o 50% wytwarzania CO2 w dostawach do naszych głównych partnerów
  • Do roku 2025 we wszystkich produktach QuadCore będzie wykorzystywane przetworzone tworzywo PET
Poprzez inicjatywę Planet Passionate realizujemy nasze założenia, zmniejszając zużycie energii i emisję dwutlenku węgla z naszych działań biznesowych i łańcucha dostaw, a także zwiększając recykling wody deszczowej i odpadów, jednocześnie przyspieszając przechodzenie naszej firmy na gospodarkę obiegu zamkniętego.