Administratorzy danych

Grupa Kingspan i każdy Podmiot stowarzyszony Kingspan są oddzielnymi, niezależnymi administratorami danych. Przetwarzają one dane osobowe na osobnych, niezależnych podstawach i do własnych celów, a każdy z nich odrębnie ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązków administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, zgodnie z postanowieniami niniejszych Informacji o ochronie prywatności , prosimy o kontakt z odpowiednim administratorem danych wymienionym poniżej.
 

Kingspan Access Floors
Burma Drive
Marfleet, Hull, HU9 5SG, UK
tel: +44 (0) 1482 781701
e-mail: KAFinfo@kingspan.com


Data Centre Solutions 
Unit 3, Block K
Ballymount Drive
Dublin 12, Ireland
tel: + 353 1 685 6518
e-mail: info@tateeurope.com
 

Kingspan Water & Energy Sp. z o.o.
ul Topolowa 5
62-090 Rokietnica, Polska
tel: +48 61 814 44 00
e-mail: biuro@kingspan-env.pl


Kingspan Holdings (Ireland) Limited,
Dublin Road,
Kingscourt,
Co. Cavan,
A82 XY31,
Irlandia.
+353 (0) 42 969 8000
admin@kingspan.com
 

Kingspan Insulation Sp. z o.o.
ul. Gdańska 134
62-200 Gniezno, Polska
tel: +48 61 425 56 48
email: info@kingspaninsulation.pl


Kingspan Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 20
27-300 Lipsko, Polska
tel: +48 48 378 31 00
e-mal: info@kingspan.pl