Vilkår for bruk av nettstedet

Vilkår og betingelser for bruk av nettstedet

Denne siden ble sist oppdatert [28/03/2019]. Du vil bli varslet når det skjer viktige endringer i disse vilkår og betingelser.

Velkommen til hjemmesiden vår. Hvis du fortsetter å bruke dette nettstedet, godtar du å overholde og være bundet av følgende bruksbetingelser, som sammen med personvernerklæringen for nettstedet styrer Kingspans forhold til deg hva gjelder dette nettstedet.Du kan ikke bruke nettstedet vårt om du ikke er enig i noen av disse vilkårene.

Begrepet «Kingspan» eller «oss» eller «vi» refererer til eieren av nettstedet, med hovedkontor Kingspan Holdings (Irland) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Republikken Irland, og dets datterselskaper. Klikk her for å få tilgang til en liste over disse selskapene. Begrepet «du» refererer til brukeren eller seeren på nettstedet vårt.•    Dette nettstedets innhold er kun for din generelle informasjon og bruk.Den kan endres uten varsel
•    Hverken vi eller tredjeparter gir noen garanti for nøyaktigheten, aktualiteten, ytelsen, fullstendigheten eller egnetheten til informasjonen og materialet som finnes eller tilbys på denne nettsiden for noen bestemt hensikt. Du anerkjenner at slik informasjon og materiale kan inneholde unøyaktigheter eller feil, og vi utelukker uttrykkelig ansvar for slike feil i den grad det er tillatt etter loven
•    Din bruk av informasjon eller materiale på denne nettsiden er helt på egen risiko og noe som vi ikke skal være ansvarlige for. Det er ditt eget ansvar å sikre at produkter, tjenester eller informasjon som er tilgjengelige via dette nettstedet oppfyller de spesifikke kravene dine
•    Dette nettstedet inneholder materiale som eies av eller er lisensiert til oss. Dette materialet inkluderer, men er ikke begrenset til, design, layout, utseende, uttrykk og grafikk. Reproduksjon er forbudt, annet enn i samsvar med opphavsrettserklæringen, som inngår i disse vilkårene
•    Uautorisert bruk av dette nettstedet kan føre til erstatningskrav og/eller være kriminelt
•    Det er forbudt for brukere å legge inn eller levere ulovlig innhold på eller til denne nettsiden
•    Fra tid til annen kan dette nettstedet også inneholde lenker til andre nettsteder. Disse koblingene er gitt for enkelhets skyld, for å gi ytterligere informasjon.De betyr ikke at vi støtter nettsiden(e).Vi har intet ansvar for innholdet på lenkede nettsider/nettsteder
•    Hvis du ønsker å klage i forbindelse med driften eller bruken av dette nettstedet, ber vi om at du sender oss klagen skriftlig til Kingspan-selskapet på adressen vist her. Vi svarer på klager og gjennomfører eventuelle rettsmidler underlagt vilkårene som er fastsatt i lov
•    Din bruk av dette nettstedet og enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med slik bruk av nettstedet, er underlagt lovene i Irland, og du samtykker i at domstolene i Irland skal ha eksklusiv jurisdiksjon i enhver tvist

Innholdet på www.kingspan.com tilhører © Kingspan Holdings (Ireland) Limited.