Klargester BioDisc® BA-BF Minirenseanlegg

Last ned
BioDisc® BioDisc®
Previous
Next

Få et pristilbud

Klargester BioDisc® minirenseanlegg er et pålitelig, effektivt og miljøvennlig avløpsrenseanlegg for boliger og hytter. Markedsledende Biodisc®-modeller fjerner 95 % av all forurensing – en standardverdi i bransjen.

 

Få et pristilbud 


Ønsker du å bli oppringt? 
 

 

 

Oversikt
Teknisk Informasjon
Nyttige Dokumenter
Få et pristilbud

Unikt Design

Klargester BioDisc® er den eneste leverandøren som benytter BioRotor teknologi for renseanlegg under 50 pe.

Garantert ytelse

BioDisc® tilfredsstiller myndighetenes krav til 90% reduksjon av både BOF og TotP(fosfor), slik NS-EN 12566-3 krever.

Funksjoner og fordeler

 • Lave drifts- og vedlikeholdskostnader
 • Ingen støy, ingen lukt
 • Tilpasset for boliger med opptil 50 personer
 • Kontrollpanel varsler umiddelbart når det oppstår et problem
 • Lavt strømforbruk
 • SINTEF-godkjent i Norge
 • Sertifisert i henhold til europeisk standard NS-EN12566-3
 • CE-merket
 • 5 års garanti i henhold til Norsk lov.

 

Forsedimenteringsbasseng
Dette er forsedimentering av grove partikler/råkloakk med påfølgende gradvis nedbryting.

Første trinn – Biologisk filterrensing
Væsken og fine partikler strømmer deretter inn i den primære biologiske rensingen. Et unikt gjennomstrømningssystem sikrer stabil og god rensing med variabel belastning.

Andre trinn – Biologisk rensing
Væsken mates deretter med regulert hastighet frem til den sekundære
biologiske rensingen for ytterligere rensing. Denne prosessen sikrer at hele det tilgjengelige medieområdet benyttes for å oppnå optimal effekt.

Ettersedimenteringsbasseng
De overskytende mikroorganismene felles fra rotoren som slam der det rensede avløpsvannet ender i ettersedimenteringsbassenget før det slippes ut i resipienten. Sedimentert slam returneres til forsedimenteringsbassenget via en slamreturpumpe. Slamreturpumpen fjerner også flyteslam.

Alle modeller har slamreturpumpe som pumper slam tilbake til forsedimenteringskammeret. Dette bedrer renseprossesen, spesielt på sesongbelastede anlegg.

Fellingsmiddel for fjerning av fosfor

I den biologiske delen fjernes ca 50 % av tilgjengelig fosfor. For å tilfredsstille kravet til fjerning av fosfor på 90 % fra avløpsvannet må det tilsettes et fellingskjemikalie.

Det vanligst brukte fellingsmiddelet er PAX.

En kjemisk reaksjon gir fnokkdannelse, som med økt egenvekt synker ned og sedimenterer i ettersedimentasjonskammeret. Vi tilsetter dette kjemikaliet, dosert proporsjonalt med avløpsmengden, til biorotortrinn 2.

Kingspan BioDisc® rensekrav og dokumentasjon

BioDisc® er dimensjonert for følgende renseeffekt:

BOF5: 90 % renseeffekt

Suspendert stoff: 90 % renseeffekt

Totalfosfor: 90 % renseeffekt

Ved rensing av vanlig husholdningskloakk forventes følgende restkonsentrasjoner:

BOF5: Maks. 20 mg/l

Suspendert stoff: Maks. 20 mg/l

Totalfosfor: Maks. 1 mg/l

Med UV: Maks. 1000 TBK/100 ml

Merk: Kingspan BioDisc® er designet for å håndtere normal husholdnings kloakk. Ta kontakt med Kingspan.

Sikkerhetsegenskaper

 • Låsbare, vinterisolerte lokk
 • Låsbart kontrollpanel
 • Indre plattform for servicepersonell; god adkomst til motor og drivverk
 • Alarm for driftsstans av rotor
 • Ulike alarmalternativer kan tilkobles og melding kan sendes som sms 

Kontrollpanel

Anlegget leveres med 1- eller 3-fas motor og leveres komplett med kontrollpanel:

 

Kostnadseffektiv

 • Lave installasjonskostnader; alt i en integrert tank
 • Lavt strømforbruk
 • Driftssikre komponenter gir lave kostnader til vedlikehold og drift
 • Lavt kjemikalieforbruk

Landsdekkende service og oppfølging

Vi tilbyr ulike nivåer av service og oppfølging. Våre samarbeidspartnere får grundig opplæring i installering og service av anlegg. Lokale byggherrer får detaljerte installasjons og FDV-manualer.

Enhet

Størrelse

Enkel Husstand

Flere Husstander

BA

 

BB

BC

BD

 

 

 

 

 

 

Antall husstander tilsvarende

1 hus

 

2 hus

3 hus

5 hus

5 pe

 

10 pe

15 pe

25 pe

Samlet diameter/bredde (A) mm

1995

 

1995

2450

2450

Samlet lengde (B) mm

-

 

-

-

3340

Standard innløpsdybde (C) mm *

750*

 

750*

600**

600**

Standard utløpsdybde (D) mm

835

 

835

685

685

Dybde fra innløp til bunn (E-B) mm

1400

 

1400

1820

1820

Rørdimensjon i mm

110

 

110

110

110

Max slamlagringsperiode

12 måneder

 

6 måneder

7 måneder

6 måneder

Standard strømforsyning (ca)

1 fas

 

1 fas

1 fas

1 fas

Motor

60W

 

60W

75W

75W

Netto vekt

388kg

 

418kg

650kg

1100kg

 * Fås i andre dybder

Minirenseanlegg BioDisc Domestic
Enhetsreferanse BD BE BF BG BH
Personekvivalenter
(Standard gjennomstrømning)
25 35 50 70 75
Maks. daglig biokjemisk
oksygenforbruk (BOD) (kg)
1.5 2.1 3 4.2 4.5
Maks. daglig
gjennomstrømning (m3)
5 7 10 14 15
Ø/Bredde (mm) 2450 2450 2450 2450 2450
Lengde (mm) 3340 3340 4345 5235 7755
Innløpsdybde (mm) 600/1100 600/1100 600/1100 600/1100 600/1100
Dybde under innløpsrør (mm) 1820 1820 1820 1820 1790
Dybde under utløpsrør (mm) 1735 1735 1720 1720 1640
Total høyde (mm) 2825/3325 2825/3325 2825/3325 2825/3325 2830/3230
Høyde til lokk-kant (mm) 2485/2985 2485/2985 2485/2985 2485/2985 2490/2890
Egenvekt (kg) 1100/1200 1200/1200 1315/1465 1660/1810 3000/3020
Standard strømforsyning 1 phase 1 phase 1 phase 1 phase 1 phase
Motoreffekt – 1-fas (Watt) 75 75 120 180 250
Maks. strømbelastning – 1-fas
(Amp)
1.1 1.1 1.3 1.6 1.5
Alternativ strømforsyning 3 - fase 3 - fase 3 - fase 3 - fase 3 - fase
Motoreffekt – 3-fas (Watt) 90 90 120 180 250
Maks. strømbelastning – 3-fas
(Amp)
0.38 0.38 0.42 0.63 0.88
Slamreturpumpe (Watt) 250 250 250 250 250

Klargester og VPI Minirenseanlegg

Kort Kingspan personvernsvarsel:
Jeg godtar betingelsene I nettsidens personvernregler
 Security code

Bærekraftig

Planet Passionate
Planet Passionate
Gjennom vårt 10-årige bærekraftighets-program; Planet Passionate, har hele gruppen som mål å gjøre betydelige fremskritt i bærekraften til vårt selskap og produktene.

Klargester BioDisc® BA-BF

Klargester BioDisc® minirenseanlegg er et pålitelig, effektivt og miljøvennlig avløpsrenseanlegg for hus og hytter. Markedsledende Biodisc®-modeller fjerner 95 % av all forurensing – en standardverdi i bransjen.

BioDisc minirenseanlegg tilfredsstiller de strengest rensekrav og det kan også  tilbys med ekstra rensing (etterpolering) ifht bakterier om resipienten krever det.

For ekstra trygghet kan vi tilby en 5 års utvidet garanti (sikkerhet) for BioDisc-anlegget.

Produkter Avløpsløsninger

Vi er her for å hjelpe deg

Har du noen spørsmål? Vårt kundeserviceteam står alltid klar til å hjelpe deg

Kontakt oss