CZ Fuel &Oil Seps SUBPG

Pumpestasjoner

Pumpestasjoner

Klargester tilbyr komplette pumpeløsninger for pumping av råkloakk, slamavskilt vann og overflatevann. Vi har pumper for trykksatt inifiltrasjon eller for å pumpe direkte til reipient eller renseanlegg. Våre stasjoner leveres med pumpe for slamavskilt/ overflatevann, kvernpumpe og kloakkpumpe. Alle våre pumpestasjoner kan leveres med styrepanel/ laram for høy vannstand. Vi leverer også imndustrielle løsninger.

Våre produkter

Husholdning
Compact Pump_Small
Kompus12.1med1fas,pumpe 1000x550
C20.7814_KS_VPI_Website_Images_1000x550_v1_57
VPI Baga Easy m/biomodul minirenseanlegg
pview soknedal vannverk 1000x550