CZ Fuel &Oil Seps SUBPG

Pumpestasjoner

Pumpestasjoner

Kingspan VPI og Klargester tilbyr en rekke komplette pumpeløsninger for pumping av avløpsvann, vann fra avskillere og av overflatevann, både for privat, kommunalt og industrielt bruk. Vi tilbyr også løsninger spesialtilpasset for prosjektets behov. Vi leverer pumper for trykksatt infiltrasjon og for pumping direkte til resipient eller renseanlegg. Alle stasjoner kan leveres med styrepanel/ alarm for høy vannstand.

Våre produkter

Husholdning
Compact Pump_Small
Kompus12.1med1fas,pumpe 1000x550
C20.7814_KS_VPI_Website_Images_1000x550_v1_57
Støtbelaster1
pview soknedal vannverk 1000x550