5161.01_WMS_NO_WEBSITE GRAPHIC_WMS GREASE HERO v2

Fettuskillere

Klargester og VPI Fettutskillere

Klargester og VPI fettutskillere ihh. til norsk-europeisk standard NS-EN 1825-1 Fettutskillere. Fettutskillerne leveres i flere modeller og volumstørrelser. De er konstruert for å behandle varierende vannmengde, temperatur og fettmengde.

Sponsor av Team Aker Dæhlie

Sammen med Team Aker Dæhlie (fusjon med bl.a Team Telemark) ønsker vi å bygge felles verdier som teamwork, integritet, innovasjon, mot og ansvarlighet. Team Aker Dæhlie har ambisjoner langt utover resultater i skisporet. Og det samme gjelder Kingspan med bl.a sitt 10-årige bærekraftsprogram Planet Passionate. Vi ønsker at vårt samarbeid skal bidra til å skape muligheter, bygge felles verdier og ivareta fremtidige generasjoner.

De nyeste case-studiene

Kontakt oss