Prosjekt

Bergstølhovda Hyttegrend ligger på Sangefjell i Ål. De har nylig fått et VA-kontor i Hallingdal, og forventer derfor innskjerping i tilsyn og strengere krav fra Kommunen i nær fremtid. ved utvidelse av hyttegrenda fra 17 til totalt 60, har de forhørt seg med entreprenør - Einar Medhus for infrastruktur, som selv har denne løsningen. Anlegget har et enkelt system som er både luktfritt og støyfritt, pluss at vi i Kingspan Klargester har oppfølging og service som grunneier og tomteutvikler – Børge Bekkestad ikke har mulighet til å utføre selv.

Børge brukte Asplan Viak på Ål, som de via sendte ut forespørsel/tilbud til to leverandører, vi var en av dem. Anlegget som ble lagt inn er et Klargester BioDisc BN renseanlegg 300pe som vi samarbeidet med Saltdalshytta for fasadejobben på hytten som tilhører anlegget. I denne hytten ble det tegnet inn et kontor, med toalett. Slik kan den som har visninger har et kontor å jobbe ut ifra ved salg av hyttetomter.

Det ble tatt høyde for at 60 hytter skal kunne koble seg opp mot dette anlegget, som er antall tomter i dette hyttefeltet. Anlegget er derfor lagt inn slik at fremtidige hytter enkelt kan kobles til uten at selve renseanlegget trenger oppgraderinger i nær fremtid. 

Installeringsmontør for dette prosjektet var Einar Medhus, Entrepenør Medhus A/S, sammen med byggleverandør Eilev Sørbøen. Begge fra Ål. Som også jobbet med Hallingdal Elektroservice og Ål Rørservice.

Hvis du ønsker mer informasjon eller hjelp til Klargester renseanlegg kan du ta kontakt med vårt team på va@kingspan.com eller ved å ringe 33 43 03 50

Sted:
Sangefjell i Ål
År:
2020
Produkt:
Klargester BioDisc BN
Område:
Bergstølhovda Hyttegrend

Kingspan service er her for å hjelpe når det kommer til organisering av ditt avløpsanlegg sin service.

Klargester BioDisc Renseanlegg

Vi er her for å hjelpe deg

Har du noen spørsmål? Vårt kundeserviceteam står alltid klar til å hjelpe deg

Kontakt oss