SNØ helårsarena for snøopplevelser

SNØ

Verdens lengste innendørs skihall laget av QuadCore-elementer.

SNØ

SNØ ligger på Lørenskog og er Norges første innendørs skihall. Akkurat nå er den verdens lengste. Selve skianlegget utgjør byggets «kald-sone», der temperaturen innvendig er på ca. - 4°C kontinuerlig. Vegger og tak står direkte på et bearbeidet, snølagt terreng. 

Mot syd har SNØ også en «varmsone». Denne omfatter et bygg i seks etasjer med et stort atrium over fire etasjer. Her er det også tjenester, handelsarealer og service relatert til vinteridrett. Her er også et konferansesenter, og i de to øverste etasjene inneholder showrooms og kontorer for nasjonale virksomheter innen vinteridrett.

Sted:
Lørenskog
År:
2020
Produkt:
KS1150 TL QuadCore
Antall m2:
45 000 m2
Vi ønsket oss også fasadeelementer som lett lot seg bearbeide, og som kunne opprettholde en innetemperatur på - 4°C gjennom hele året; også på sommerens varmeste dager.

Øystein Rognebakke i Halvorsen & Reine

Skibakke med et skall over

Det er QuadCore panelene som utgjør SNØs fasadeuttrykk, fastslår Øystein Rognebakke i Halvorsen & Reine (Foto: Halvorsen & Reine)
– SNØ-anlegget er på totalt 45 000 kvm, og svært godt tilpasset terrenget det ligger i, sier Øystein Rognebakke. Han er daglig leder hos Halvorsen & Reine. – Vanligvis har bygninger et gulvnivå eller en grunnmur, men dette bygget står rett på bakken. Dermed ble husets form, tak, gesims og fasade et resultat av terrenget det skulle ligge i. Og det var en utfordrende arkitektoppgave.
– SNØ er det første bygget i sitt slag her i landet, og er på mange måter enestående også internasjonalt, forteller Rognebakke. – Så det oppstod mange utfordringer underveis i dette prosjektet, både for oss, totalentreprenøren Betonmast og de andre involverte. Men dem håndterte vi fint, og bygget stod ferdig i tide.

 

Strenge krav til god isolasjon

Det ble tidlig bestemt at fasaden på SNØ skulle bestå av sandwich-elementer.
– Fasaden skulle både være funksjonell og estetisk, sier Rognebakke. – Vi ønsket oss også fasadeelementer som lett lot seg bearbeide, og som kunne opprettholde en innetemperatur på - 4°C gjennom hele året; også på sommerens varmeste dager. Det var derfor voldsomme krav som vi satte til fasadeelementenes tetthet og tekniske løsninger.

Valget falt på 100 mm Quad Core paneler fra Kingspan, som er en sandwich bestående av stålplater ytterst og et sjikt med isolasjon i midten. Borg Bygg fikk oppdraget med å montere disse panelene på SNØ-bygget.
– Vi monterer minst et par hundre tusen fasadepaneler i året, og storparten av dem er fra Kingspan, opplyser daglig leder Kent-Arild Martinsen i Borg Bygg. – Fasaden på SNØ var totalt 15 000 kvm, men det som gjorde denne jobben svært spesiell, var at bygningen lå i oppoverbakke.
 
Last ned
Foto: Magnus Linnestad Foto: Magnus Linnestad
Previous
Next

14 meter lange Quad Core paneler montert vertikalt

– Helt fra starten planla vi og Betonmast hvordan vi best kunne gjennomføre monteringen av Quad Core panelene, sier Martinsen. – Blant annet fikk vi laget flere platåer for kranbiler og lifter oppe i bakken der bygget skulle stå, for at panelene enkelt kunne løftes på plass.
– Quad Core panelene ble montert stående?
– Ja, og siden de skulle være tilpasset det ujevne terrenget måtte omtrent alle ha forskjellig lengde. De lengste panelene var på 14 meter, svarer Martinsen. – Dette er uvanlig, og gjorde prosjektet litt komplisert. Likevel gikk alt veldig greit. Vi fikk Kingspan til å pakke panelene etter våre beskrivelser og levere dem akkurat dit vi ønsket dem på byggetomta.
– Det er to årsaker til at panelene ble montert stående, innskyter Rognebakke. – For det første er det Quad Core panelene som utgjør SNØs fasadeuttrykk. Vi var opptatt av å få en rytme med ulike fargetoner vertikalt på fasaden, og dette krevde stående paneler.
– Den andre årsaken var at her hadde vi ingen horisontal grunnmur, og bygget skrår jo hele veien. Så skulle vi lagt elementene horisontalt, ville det blitt svært mye kapp, sier han.

QuadCore med 100 mm tykkelse var mer enn godt nok. – Quad Core har en så god U-verdi at 100 mm tykkelse var godt nok for dette anlegget, sier Martinsen. – Det hadde blitt mer strevsomt for oss dersom vi måtte ha brukt tykkere, og dermed tyngre, paneler i disse store dimensjonene. Så vi er svært fornøyde med at det finnes et slikt produkt som Quad Core.

Ovenfra og ned, istedenfor omvendt

Det mest naturlige på et slikt prosjekt, hadde vært å starte monteringen av panelene i bunnen av bygget og gått oppover. Da får du hjelp av tyngdekraften til å presse panelene ned mot dem som allerede er satt opp.
– Men her valgte Betonmast å starte med stålkonstruksjonene øverst i bakken, sier Martinsen. – Da måtte også vi begynne der oppe. Siden dette egentlig er en fryser som skal holde minusgrader innendørs hele året, er det viktig at panelene holder bygget helt tett. Så det var en utfordring for oss.

Men tett ble det?
– Jada, bygget ble helt tett, smiler Martinsen. – Nå har det også stått en god stund, og det har ikke oppstått noen problemer. Derfor er vi svært fornøyde, vi. Det var morsomt å være med på et så spesielt prosjekt som SNØ.
– Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på byggets utseende, og det er vi selvfølgelig svært glade for. Jeg vil også gjerne påpeke det gode samarbeidet vi hadde underveis i denne prosessen. Vi har hatt en usedvanlig bra dialog både med byggherren, Betonmast og deres underentreprenører, leverandører og alle andre som var involvert i dette store prosjektet, understreker Øystein Rognebakke.
 

 

Produktvalg

Har du spørsmål?

Kontakt oss for mer informasjon. Vi hjelper gjerne til.

Kontakt oss