Beskyttelse mot brann: Å overleve en brann

Mer enn fire tiår med fremdragende beskyttelse mot brann har vist

at våre avanserte tak- og veggsystemer laget av sandwichelementer med en PIR-kjerne gir effektiv beskyttelse. Med de enestående
egenskapene for beskyttelse mot brann sørger sandwichsystemene fra Kingspan for at både mennesker, bygninger og produkter er trygge på en grundig og effektiv måte. Samtidig som strukturens egen motstandsdyktighet mot brann og brannbeskyttelseskrav tas med i beregningen.

 

Sammenligningsvideo

Denne videoen viser den imponerende forskjellen mellom de spesialutviklede elementene våre med en IPN-isolasjonskjerne og tradisjonelle PIR- og PUR-elementer i et reelt brannscenario. De viktigste fordelene i en brann: Begrenset brennbarhet, redusert brannspredning og svært lav røykutvikling.            

Sammenligning av IPN, PIR, PUR 75 minutter lang branntest

I denne videoen ser vi hvordan den fremragende motstandsdyktigheten til IPN-skummet (PIR) takler en 75 minutter lang branntest.

75 minutter lang branntest

 
fire_education_CEER

Brannforhold og brannmotstand

Her kan du se de vanlige trinnene i en brann der brannforholdene og brannmotstanden til sandwichelementene er særlig viktige.

Brannegenskaper

Her finner du en sammenligning av de svært effektive sandwichelementene fra Kingspan.
 • Elementer med vår spesielle isolasjonskjerne IPN (PIR) har klassifikasjonen
B-s1,d0. I henhold til NS-EN 4102-1 tilsvarer dette en betegnelse fra bygningsmyndigheter som «vanskelig å antenne». Røykutviklingen er klassifisert som «s1», som betyr «svært lav røykutvikling». Elementene danner ingen dråper ved brann og klassifiseres derfor som «d0».
 • Elementer med en isolasjonskjerne av mineralull er klassifisert som A2-s1,d0. Røykutviklingen er klassifisert som «s1». I henhold til NS-EN 4102-1 tilsvarer dette en betegnelse fra bygningsmyndigheter som «ikke-brennbar».
  QuadCore / IPN PIR-standard PUR-standard
Sandwichelement B,S1 B,S2 C,S1 oder schlechter

 • Sandwichelement regleras sedan oktober 2010 av den europeiska standarden ”DIN EN 14509 – SjälvbäranSandwichelementene har siden oktober 2010 blitt regulert av den europeiske standarden «NS-EN 14509 – Selvbærende sandwich-element med kjerne av isolasjon og ytterskikt av metallplaterFabrikkframstilte produkter ».
 • NS-EN 14509 spesifiserer standardene som gjelder for testfasiliteter og testing og klassifisering av elementene.
 • Brannegenskaper klassifiseres i henhold til NS-EN 14509 i samsvar med standard NS-EN 13501, del 1. Testene som er påkrevd for klassifisering, skal utføres i henhold til spesifikasjonene som angis i NS-EN 13501-1.

Betegnelse fra bygningsmyndigheter

Spesielle krav

DIN EN 13501-1

DIN 4102

ingen røykdannelse

ingen branndråper/rester

Ikke-brennbar

X

X

A 1

A1, A2  

 

X

X

A2,s1-d0

Vanskelig å antenne

 

X

X

B, C -s1,d0

 

 

B 1

 

 

X

A2-s2,d0

A2-s3,d0

B, C -s2,d0

B, C -s3,d0

X

 

A2-s1,d1

A2-s1,d2

B, C-s1,d1

B, C-s1,d2

   

A2-s3,d2

B, C-s3,d2

Normal brennbarhet

 

X

D-s1,d0

 

 

B 2

 

D-s2,d0

D-s3,d0

E

  X

D-s1,d1

D-s2,d1

D-s3,d1

D-s1,d2

D-s2,d2

D-s3,d2

E - d2

Lett antennelig

   

F

B 3

I Tyskland styres klassifiseringen for brannforhold av bygningsmaterialer og komponenter av DIN 4102-1. Den tyske standarden deler brennbarhet inn i forskjellige klasser.

Bygningsmaterialklasse

Betegnelse fra bygningsmyndigheter

A, A1, A2

Ikke-antennelige materialer

B

Antennelige materialer

B1

Materialer som er vanskelig å antenne
 

B2

Material med normal brännbarhet

B3

Materialer som er lett å antenne

Brannmotstand

Her ser du tallene for Kingspan-elementene våre som gir svært gode resultater når det gjelder brannmotstand i direkte sammenligning.
 
  QuadCore PIR-standard PUR-standard
EN1364 (120mm) EI 30 (5x6m) EI 30 (3x3m) EI 15 (3x3m)
EN1364 (200mm) EI 60 (uten ekstra strukturelle mål) EI 60 EI 30

Den følgende tabellen viser brannmotstandsklassene til byggeelementene i henhold tilNS-EN 13501-2 og deres tilordning til betegnelser fra bygningsmyndigheter (klassifisering i henhold til NS-EN4102 – se også vedlegg 0.1.2, Building Rules List A Part 1, versjon 2/2012).

Brannvegg

Betegnelse fra bygningsmyndigheter

Lastbærende elementer

Ikke-bærende innvendige vegger

Ikke-bærende utvendige vegger

Montasjegulv

Selvbærende hengetak

Uten skillevegg

Med skillevegg

Brannmotstand

R 30

REI 30

EI 30

E 30 (i->o) und EI 30-ef (i<-o)

REI 30

EI 30 (ab)

Svært god brannmotstand

R 60

REI 60

EI 60

E 60 (i->o) und EI 60-ef (i<-o)

 

EI 60 (ab)

Brannsikkert

R 90

REI 90

EI 90

E 90 (i->o) und EI 90-ef (i<-o)

 

EI 90 (ab)

Brannmotstand: 120 min

R 120

REI 120

--

--

 

--

--

REI 90-M

EI 90-M

--

 

--

FM Global

FM Global er en internasjonal forsikrings gigat med egne uavhengig testing og sertifiseringstandarer.

Enestående FM Global-sertifisering

FM classification
Isolerte veggpaneler som får FM-sertifisering, blir utsatt for intensiv testing. Dette sikrer at de oppfyller de tiltenkte funksjonene, og at helheten til bygget opprettholdes.

FM-sertifiserte, isolerte veggpaneler med QuadCore-teknologi fra Kingspan går igejnnom enda flere tester enn paneler som ikke er FM-sertifisert, for å evaluere de enestående egenskapene til disse elementene.

Oversikt over FM-sertifiseringer

  Beskrivelse QuadCore PIR-standard PUR-standard
FM4880 Bruk av isolerte tak-, vegg- og himlingssystemer, brannspreding og bridrag til brann Ja Ja Nei
FM4881 Bruk av utvendige veggsystemer, fysiske påkjenninger Ja Ja Mulig
FM4882   Testes Nei Nei

FM-branntest

15 meters testen som vises her, er en del av evalueringskravene for godkjenning som vegg- og himlingspaneler av klasse 1 uten høydebegrensning (FM 4880) og en eksteriør vegg uten høydebegrensning (FM4881).

Sertifiserte sandwichelementer med en PIR-kjerne har fremragende egenskaper for brannmotstand. De har bestått offisielle tester og
utprøvinger i stor skala av forsikringsbransjen og andre organisasjoner som ISO, British Standards Institute (BSI) og National Fire Protection Agency (NFPA) og innfridd alle deres strenge krav.

 • Europa: EN 13501-1, særlig B-s1,d0. «s1»-klassifiseringen for beste røykforhold (lavest røykutvikling).
 • USA/globalt: UBC 26-3-romtest,
 • Globalt: ASTM E-84 overflatebrannegenskaper,
 • Globalt: ISO 13784 del 1 – Test for sandwichpaneler på små steder,
 • Storbritannia/Irland, forsikring: LPS 1181 Godkjenning for utvendige vegger og takpanelsystemer,
 • USA/globalt: NFPA 285, fasadetester,
 • Storbritannia: BS 8414 – fasadetester,
 • Skandinavia – SP Fire 105, fasadetester.


 

Har du spørsmål?

Kontakt oss for mer informasjon. Vi hjelper gjerne til.

Kontakt oss