Building Information Modeling (BIM)

BIM for the baffled part 6 Kingspan insulation and level 2 BIM
BIM eller Bygginformasjonsmodellering er en prosess for å skape, administrere og visualisere informasjon om et byggeprosjekt gjennom hele prosjektets livssyklus. En av de viktigste funksjonene i denne prosessen er den virtuelle BIM-modellen, en digital beskrivelse av alle aspekter av det byggede prosjektet. Denne modellen er basert på informasjon utarbeidet av alle involverte parter og oppdatert i alle sentrale faser under prosjektet. En digital BIM-modell gjør det mulig for de involverte å strømlinjeforme sine arbeid, noe som resulterer i en høyere livsverdi for hele bygningen.
 

Se videoen

Se hvordan det virker

Slik bruker du Kingspan BIM-filer i Revit-programmet