VPI Slamavskiller NC

Last ned
Slamavskiller.NC4.ø2300.Stående 1000x550
Previous
Next

Produkt oversikt

Slamavskillere benyttes som forbehandlingsenhet foran infiltrasjonsanlegg, våtmarksanlegg eller minirenseanlegg, samt som eneste rensetrinn der hvor resipienten har den nødvendige selvrensingsevne.

Få et pristilbud  Ønsker du å bli oppringt? 

 

 

Oversikt
Teknisk Informasjon
Nyttige Dokumenter
Få et pristilbud
En slamavskiller er en prefabrikkert tankenhet som har som primæroppgave å holde flyteslam og faste partikler (sedimenterbart slam) tilbake fra avløpsvannet. Slamavskiller er en enkel renseløsning som krever lite areal, er rimelig å etablere og har minimalt behov for tilsyn og kontroll.


Denne type slamavskiller kjennetegnes ved at slamavskilling foregår i tanker med to eller tre kamre avhengig av volumstørrelse. 3 kammers løsning kan leveres i en tank. Større løsninger fordeles I flere tanker.
NRF Modell Dimensjon (mm)
324 06 06 2 m³ NC2 slamavskiller ø 1810x1430
324 06 16 4 m³ NC4 slamavskiller ø 2300x1700
Kort Kingspan personvernsvarsel:
Jeg godtar betingelsene I nettsidens personvernregler
 Security code

Bærekraftig

Planet Passionate
Planet Passionate
Gjennom vårt 10-årige bærekraftighets-program; Planet Passionate, har hele gruppen som mål å gjøre betydelige fremskritt i bærekraften til vårt selskap og produktene.

Produkter Avløpsløsninger

Vi er her for å hjelpe deg

Har du noen spørsmål? Vårt kundeserviceteam står alltid klar til å hjelpe deg

Kontakt oss