Klargester BioDisc® Renseanlegg

Last ned
biodisc-commercial-2
Previous
Next

BioDisc® BD-BN

BioDisc® BD-BN Renseanlegg er avløpsrenseanlegg for hytter, boliger, hyttefelt, campingplasser, større grender, industri med mer. BioDisc® benytter et velkjent system basert på roterende, biologiske tromler, omtalt som en biorotor. Biorotoren gir et godt vekstmiljø for en biologisk bakteriefilm og har stor biologisk overflate. Dette gir en meget god renseeffekt, selv ved varierende belastning. Systemet er testet og velprøvd gjennom mange år.
 

Få et pristilbud  Ønsker du å bli oppringt? 
 

 

 

Oversikt
Teknisk Informasjon
Nyttige Dokumenter
Få et pristilbud

Klargester's prefabrikkerte Biodisc® renseanlegg leveres i størrelser opp til 300 pe i én tank. Dette tilsvarer utslipp fra ca 75 hus. Installerer man to anlegg i parallell, kan kapasiteten enkelt dobles.

Klargester BioDisc® renseanlegg er driftssikre, effektive og en miljømessig god løsning med mange fordeler under normal drift.BioDisc® benytter et velkjent system basert på roterende, biologiske tromler, omtalt som en biorotor. Systemet er gjennomtestet og velprøvd gjennom mange år. BioDisc® akselererer naturens eget rensesystem; det hele baserer seg på en roterende trommel med en stor overflate. Trommelen gir et godt vekstmiljø for en biologisk bakteriefilm. Den gir bakteriefilmen næringssalter fra avløpsvannet og tilgang på luft ved at rotoren gjør ca. 2 omdreininger pr. minutt, over og under vann. Bakteriefimen er selvetablerende. Dette unike, biologiske systemet krever ikke tilsetning av en startkultur. Renseanlegget er klart til bruk straks det er installert.

BRUKSOMRÅDER

• Boligfelt

• Hyttefelt

• Hoteller

• Campingplasser

• Institusjoner

• Kontorer

• Industri

EGENSKAPER OG FORDELER

• Ingen overbygg

• Ingen støy

• Luktfri under normal drift

• Alt i èn tank

• Lavt energi forbruk

• Patentert utjevningssystem

• Selvetablerende bakteriekultur

• Stabil og god rensing med variabel belastning

• Fullt avtagbare deksler for enkelt vedlikehold

LOVGIVNING OG FORSKRIFTER

• Designet i samsvar med EN 12255.

• CE-merket

 

Innholdet i avløpsvann har endret seg de siste tiårene. Med bakgrunn i dette har Kingspan Klargester utviklet et spesielt utjevninigssystem som opprettholder høy ytelse til tross for store organiske belastninger. De skadelige effektene av moderne desinfeksjonsmidler og rengjøringsmidler minimeres av dette systemet.

Kommersielle bruksområder

Enkelte bruksområder som for eksempel hyttefelt, campingplasser, hoteller og institusjoner kan påføre ekstra påkjenninger på avløpsvannets behandlingsprosess. En blanding som dette krever større kapasitet og behandling i renseanlegget sammenlignet med f.eks. utslippene fra et boligfelt. I slike tilfeller gir Kingspan deg den beste veiledning for og møte dine behov effektivt.

Prosess

Klargester BioDisc® har en todelt rotor med nivåforskjell for kontrollert gjennomstrømning og en god biologisk prosess.

Forsedimentering: (1) Avløpsvann entrer forsedimenteringskammeret.

Tyngre partikler synker til bunns og lagres som slam. Her lagres også

fremmedgjenstander. Disse volder ikke problem for videre renseprosess da de ikke føres videre. Forsedimenteringskammeret tømmes etter faste intervaller ved slamsuging.

Biorotor trinn 1 og 2: (2) Delvis renset avløpsvann renner inn til biorotor nr. 1.

Her vil det skje en primærrensing før vannet øses porsjonsvis inn til biorotor nr. 2 hvor ytterligere rensing av avløpsvannet finner sted.

Ettersedimentering: (3) Partikler fra biorotoren og fosfor fra den kjemiske fellingsprosessen sedimenteres i et separat ettersedimenteringsbasseng.

Alle modeller har slamreturpumpe som pumper slam tilbake til forsedimenteringskammeret. Dette bedrer renseprossesen, spesielt på sesongbelastede anlegg.

Fellingsmiddel for fjerning av fosfor

I den biologiske delen fjernes ca 50 % av tilgjengelig fosfor. For å tilfredsstille kravet til

fjerning av fosfor på 90 % fra avløpsvannet må det tilsettes PAX fellingskjemikalie.

Det vanligst brukte fellingsmiddelet er en aluminiumsløsning.

En kjemisk reaksjon gir fnokkdannelse, som med økt egenvekt synker ned og sedimenterer i ettersedimentasjonskammeret. Vi tilsetter dette kjemikaliet, dosert proporsjonalt med avløpsmengden, til biorotortrinn 2.

Kingspan BioDisc® rensekrav og dokumentasjon

BioDisc® er dimensjonert for følgende renseeffekt:

BOF5: 90 % renseeffekt

Suspendert stoff: 90 % renseeffekt

Totalfosfor: 90 % renseeffekt

Ved rensing av vanlig husholdningskloakk forventes følgende restkonsentrasjoner:

BOF5: Maks. 20 mg/l

Suspendert stoff: Maks. 20 mg/l

Totalfosfor: Maks. 1 mg/l

Med UV: Maks. 1000 TBK/100 ml

Merk: Kingspan BioDisc® er designet for å håndtere normal husholdnings kloakk. Ta kontakt med Kingspan Klargester.

Sikkerhetsegenskaper

  • Låsbare, vinterisolerte lokk
  • Låsbart kontrollpanel
  • Indre plattform for servicepersonell; god adkomst til motor og drivverk
  • Alarm for driftsstans av rotor
  • Ulike alarmalternativer kan tilkobles og melding kan sendes som sms 

Kontrollpanel

Anlegget leveres med 1- eller 3-fas motor og leveres komplett med kontrollpanel:

 

Kostnadseffektiv

  • Lave installasjonskostnader; alt i en integrert tank
  • Lavt strømforbruk
  • Driftssikre komponenter gir lave kostnader til vedlikehold og drift
  • Lavt kjemikalieforbruk

Landsdekkende service og oppfølging

Vi tilbyr ulike nivåer av service og oppfølging. Våre samarbeidspartnere får grundig opplæring i installering og service av anlegg. Lokale byggherrer får detaljerte installasjons og FDV-manualer.

Tekniske Spesifikasjoner BD - BH

Enhetsreferanse BD BE BF BG BH
Personekvivalenter
(Standard gjennomstrømning)
25 35 50 70 75
Maks. daglig biokjemisk
oksygenforbruk (BOD) (kg)
1.5 2.1 3 4.2 4.5
Maks. daglig
gjennomstrømning (m3)
5 7 10 14 15
Ø/Bredde (mm) 2450 2450 2450 2450 2450
Lengde (mm) 3340 3340 4345 5235 7755
Innløpsdybde (mm) 600/1100 600/1100 600/1100 600/1100 600/1100
Dybde under innløpsrør (mm) 1820 1820 1820 1820 1790
Dybde under utløpsrør (mm) 1735 1735 1720 1720 1640
Total høyde (mm) 2825/3325 2825/3325 2825/3325 2825/3325 2830/3230
Høyde til lokk-kant (mm) 2485/2985 2485/2985 2485/2985 2485/2985 2490/2890
Egenvekt (kg) 1100/1200 1200/1200 1315/1465 1660/1810 3000/3020
Standard strømforsyning 1 phase 1 phase 1 phase 1 phase 1 phase
Motoreffekt – 1-fas (Watt) 75 75 120 180 250
Maks. strømbelastning – 1-fas
(Amp)
1.1 1.1 1.3 1.6 1.5
Alternativ strømforsyning 3 - fase 3 - fase 3 - fase 3 - fase 3 - fase
Motoreffekt – 3-fas (Watt) 90 90 120 180 250
Maks. strømbelastning – 3-fas
(Amp)
0.38 0.38 0.42 0.63 0.88
Slamreturpumpe (Watt) 250 250 250 250 250

Tekniske Spesifikasjoner BJ-BN

Enhetsreferanse BJ BK BL BM BN
Personekvivalenter
(Standard gjennomstrømning)
100 125 150 225 300
Maks. daglig biokjemisk
oksygenforbruk (BOD) (kg)
6 7.5 9 13.5 18
Maks. daglig
gjennomstrømning (m3)
20 25 30 45 60
Ø/Bredde (mm) 2450 2450 2450 2450 2450
Lengde (mm) 7755 7755 7755 10420 13100
Innløpsdybde (mm) 600/1100 600/1100 600/1100 600/1100 600/1100
Dybde under innløpsrør (mm) 1790 1790 1790 1790 1790
Dybde under utløpsrør (mm) 1640 1640 1640 1640 1640
Total høyde (mm) 2830/3230 2830/3230 2830/3230 2830/3230 2830/3230
Høyde til lokk-kant (mm) 2490/2890 2490/2890 2490/2890 2490/2890 2490/2890
Egenvekt (kg) 3100/3120 3100/3220 3300/3320 4200/4250 5500/5650
Standard strømforsyning 1 phase 1 phase 1 phase 1 phase 1 phase
Motoreffekt – 1-fas (Watt) 250 370 370 550 2 X 370
Maks. strømbelastning – 1-fas
(Amp)
1.5 2.35 2.35 2.8 2 X 2.35
Alternativ strømforsyning 3 - fase 3 - fase 3 - fase 3 - fase 3 - fase
Motoreffekt – 3-fas (Watt) 250 370 370 550 2 X 370
Maks. strømbelastning – 3-fas
(Amp)
0.88 1.35 1.35 2.8 2 X 1.35
Slamreturpumpe (Watt) 250 250 250 250 250

BioDisc Brosjyre

1. GRUNNARBEIDER Installasjonsveiledning BF, BG, BH, BJ, BK, BL -juli 11

2. ELEKTRISKE arbeider, Installasjonsveiledning BF, BG, BH, BJ, BK, BL, rev juli 2011 File info

1b. BRUKERMANUAL, BF, BG, BH, BJ, BK, BL, kk feb 2011

Kingspan direct marketing opt ins:
Følgende melding om samtykke gjelder bare direktemarkedsføring fra Kingspan-selskapene som kontrollerer innholdet på land/regions-underdomener på www.kingspan.com, som du kom til denne siden fra. Klikk her for å få tilgang til en liste over <a href ="www.kingspan.com/no/nb-no/data-ansvarlig"> datakontrollere </a>for dette landet/regionens underdomene, og kontaktinformasjonen deres. Du vil bli bedt om separat samtykke for hvert land/regions underdomener på www.kingspan.com.
Hvis du vil høre fra Kingspan-selskaper om kampanjer, produkter, tjenester, arrangementer og andre aktiviteter som vi tror kan interessere deg, merker du av i boksene nedenfor for å indikere hvordan du foretrekker å bli kontaktet. Merk at du kan la alle boksene være avkrysset.
 
Vi kan av og til ønske å dele kontaktinformasjon med leverandører, distributører, selgere og forhandlere utenfor Kingspan, slik at de kan kontakte deg om sine kampanjer, tjenester, arrangementer og andre aktiviteter i forbindelse med Kingspans produkter og tjenester. Vi vil bare dele kontaktopplysningene dine for disse formålene med ditt samtykke. For å gi ditt samtykke og angi hvordan du foretrekker å bli kontaktet, merker du av i boksene nedenfor. Merk at du kan la alle boksene være avkrysset.
 
Du kan når som helst trekke tilbake samtykket hvis du ombestemmer deg. Du kan gjøre dette ved å kontakte det relevante Kingspan-firmaet eller selskapene utenfor Kingspan-gruppen som du har mottatt en direkte markedsføringsmelding fra. Se nettstedet vårt for kontaktinformasjon til Kingspan-selskapene. Hvis du har mottatt e-postmarkedsføring fra et Kingspan-selskap eller en annen tredjepartsorganisasjon, og bestemmer at du ikke lenger ønsker å motta markedsføring på e-post fra dem, vil du kunne velge å ikke motta ytterligere e-postmarkedsføring fra dem ved å følge en abonnementslenke i e-posten, eller på andre måter som vi kan kommunisere til deg.
Vi behandler personopplysningene dine, omtalt i dette skjemaet, med det formål å markedsføre og i henhold til vår <a href ="https://www.kingspan.com/no/nb-no/webbsite-personvernregler"> personvernerklæring for nettstedet.</a> Klikk her for å få tilgang til en liste over <a href ="https://www.kingspan.com/no/nb-no/data-ansvarlig" >datakontrollere. </a> og kontaktinformasjonen deres.
 

De nyeste case-studiene

Produkter Avløpsløsninger

Vi er her for å hjelpe deg

Har du noen spørsmål? Vårt kundeserviceteam står alltid klar til å hjelpe deg

Kontakt oss

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt, www.kingspan.com. For å finne ut mer om informasjonskapslene vi bruker, eller for å endre innstillingene dine for informasjonskapsler, dvs. fjerne samtykket til bruken av bestemte informasjonskapsler, kan du gå til Policy for informasjonskapsler og kontroll.

Klikk på "Godta og lukk" for å godta bruken av informasjonskapsler på nettstedet vårt. Hvis du ikke klikker på "Godta og lukk", men fortsetter å bruke dette nettstedet: Du samtykker herved i bruken av alle Kingspans informasjonskapsler og tredjeparts informasjonskapsler for å forbedre ytelsen, forbedre funksjonaliteten og målgruppemåling i henhold til vilkårene som er lagt frem i våre Retningslinjer for informasjonskapsler og kontroll , og vi vil anta at du har lest og forstått vår Retningslinjer for informasjonskapsler og kontroll.