CZ Fuel &Oil Seps SUBPG

Pumpestasjoner

Pumpestasjoner

Klargester tilbyr komplette pumpeløsninger for pumping av råkloakk, slamavskilt vann og overflatevann. Vi har pumper for trykksatt inifiltrasjon eller for å pumpe direkte til reipient eller renseanlegg. Våre stasjoner leveres med pumpe for slamavskilt/ overflatevann, kvernpumpe og kloakkpumpe. Alle våre pumpestasjoner kan leveres med styrepanel/ laram for høy vannstand. Vi leverer også imndustrielle løsninger.

Våre produkter