VPI Trykkinfiltrasjonsanlegg

Last ned
Trykkinfiltrasjonsanlegg Trykkinfiltrasjonsanlegg
Previous
Next

Produkt oversikt

Et trykkinfiltrasjonsanlegg består normalt av en slamavskiller, støtbelaster(pumpekum m/pumpe eller integrert i slamavskilleren) og et infiltrasjonsfilter(stedlige jordmasser) med tilhørende infiltrasjonsrør og deler.
Fordelen med trykkinfiltrasjon er en tilnærmet jevn fordeling av avløpsvannet over hele filterflaten som gir en optimal renseeffekt.

I henhold til VA-Miljøblad nr. 59

Få et pristilbud  Ønsker du å bli oppringt? 
 

 

 

Oversikt
Teknisk Informasjon
Nyttige Dokumenter
Få et pristilbud

Dimensjonerte pakkeløsninger består av:
• Slamavskiller
• Støtbelaster
• Infiltrasjonspakke
- Helsveiset manifold i PE
- Klargjorte infiltrasjonsrør
- Sammenstillingspakke

Disse komplette leveransene sikrer en enkel installasjon. Valg av pakkeløsning bestemmes av antall pe (person ekvivalenter), brukstid og grunnforhold.

Hvorfor velge trykkinfiltrasjon?

  • Optimal renseeffekt og økt levetid

Løsningen gir optimal renseeffekt og reduserer faren for gjentetting av rensefilteret og infiltrasjonsrørene. 90% rensing av fosfor (P) og organisk stoff (BOF).

  • Lave driftskostnader

Infiltrasjonsanlegg krever normalt ikke drifts- og serviceavtale.

  • Fleksibel anleggsløsning

Trykkinfiltrasjon tillater lange pumpelengder. Pumping gjør det mulig å løfte avløpsvannet og transportere det til et eget infiltrasjonsområde. Plassering av slamavskiller er således uavhengig av hvor infiltrasjonsarealet legges.

  • NIBIOs foretrukne renseløsning!

VA konsulenter, hydrogeologer samt NIBIO (tidligere jordforsk) anbefaler dette som førstevalg av
renseløsning.

Trykkinfiltrasjon for hus med mer enn 90 bruksdøgn per år, tømming hvert 2 år
 
NRF Nummer Antall hus/pe Jordklasse Størrelse
slamavskiller
Integrert
støtbelaster
Filtreringsareal
3246044 1/5 1* 4m3   100m²
3246045 1/5 2 4m3   40m2
3246046 1/5 2 4m3 X 40m2
3246047 1/5 3 4m3   20m2
3246048 1/5 3 4m3 X 20m2
3246049 2/10 1* 7m3   2x100m2
3246051 2/10 2 7m3   80m2
3246052 2/10 3 7m3   40m2
3246053 2/10 3 7m3 X 40m2
3246054 3/15 1* 9,5m3   2x 150m2
3246055 3/15 2 9,5m3   120m2
3246056 3/15 3 9,5m3   60m2
3246057 4/20 1* 12m3   2x200m2
3246058 4/20 2 12m3   2x80m2
3246059 4/20 3 12m3   80m2

*Vannledningsevne mellom 2-4 meter per døgn. Ved vannledningsevne over 5 meter per døgn kan jordklasse 2 brukes.
Kort Kingspan personvernsvarsel:
Jeg godtar betingelsene i websidens webbsite personvernregler 
 Security code

Bærekraftig

Planet Passionate
Planet Passionate
Gjennom vårt 10-årige bærekraftighets-program; Planet Passionate, har hele gruppen som mål å gjøre betydelige fremskritt i bærekraften til vårt selskap og produktene.

Produkter Avløpsløsninger

Vi er her for å hjelpe deg

Har du noen spørsmål? Vårt kundeserviceteam står alltid klar til å hjelpe deg

Kontakt oss