VPI Fordrøyningsmagasin

Last ned
Fordrøyningsmagasin m/sandfang - FMs Fordrøyningsmagasin m/sandfang - FMs
Previous
Next

Produkt oversikt

Et fordrøyningsmagasin i kombinasjon med en mengderegulator reduserer belastningen på nedstrøms ledningsnett ved sterk nedbør. Mengderegulatoren begrenser vannføringen, magasinet lagrer overskuddsvann, som senere slippes gradvis ut på nettet.
 

Få et pristilbud 


Ønsker du å bli oppringt? 
 

 

 

Oversikt
Nyttige Dokumenter
Få et pristilbud
VPI FMs
VPI-FMs er et prefabrikkert fordrøyningsmagasin i GRP med integrert mengderegulator/virvelkammer. Magasinet er utstyrt med PVC inn- og utløpstuss, samt nedstigningshals for å lette inspeksjon og vedlikehold. VPI-FMs leveres med pakning for tilkobling av lufterør og sump (sandfang) tilpasset virvelkammeret. Sumpen gir riktige hydrauliske forhold for virvelkammeret, samt at det forenkler fjerning av sand og slam. Virvelkammeret sikrer nøyaktig kontroll med vannføringen. Med VPI-FMs er det ikke behov for en regulator kum nedstrøms magasinet.
Størrelsen på magasinet avhenger av prosjektets rammebetingelser og lokale forhold. VPI-FMs er tilgjengelig i flere forskjellige størrelser og utførelser opp til ca 150m3. Om fordrøyningsbehovet er større enn dette, kan flere magasiner kobles sammen i serie eller parallell. Plassering av nedstigningshals, innløp, overløp og utløp, kan tilpasses hvert enkelt prosjekt.
 
VPI FM
VPI-FM er et prefabrikert fordrøyningsmagasin i GRP med integrert og mengderegulator/virvelkammer. Det som skiller det fra VPI-FM magasin er at magasinet er uten sump, og er tilpasset mengderegulatorer som kan plasseres i bunn av magasinet.
 
VPI FMb
VPI-FMb er et prefabikert fordrøyningsmagasin tilpasset små nedslagsfelt/arealer. VPI-FMb er basert på vår standard samletank i GRP, som i flere år har vært benyttet som slamavskiller for mindre anlegg. Magasinet har et bruttovolum på 2000 - 5000 liter. VPI-FMb levereres ferdig med en mengderegulator/virvelkammer montert. For vannføringer på mellom ca 1-3 l/s, kan et standardisert virvelkammer benyttes. Magasinet er utstyrt med pakning for nødoverløp, samt lufting og nedstigningshals. VPI-FMb er en kompakt vektbesparende løsning, som sikrer enkel installasjon.
 

VPI Produktkatalog

Kort Kingspan personvernsvarsel:
Jeg godtar betingelsene i websidens webbsite personvernregler 
 Security code

Bærekraftig

Planet Passionate
Planet Passionate
Gjennom vårt 10-årige bærekraftighets-program; Planet Passionate, har hele gruppen som mål å gjøre betydelige fremskritt i bærekraften til vårt selskap og produktene.

Produkter Avløpsløsninger

Vi er her for å hjelpe deg

Har du noen spørsmål? Vårt kundeserviceteam står alltid klar til å hjelpe deg

Kontakt oss