5161.01_WMS_NO_WEBSITE GRAPHIC_WMS GREASE HERO v2

Fettuskillere

Klargester og VPI Fettutskillere

Klargester og VPI fettutskillere ihh. til norsk-europeisk standard NS-EN 1825-1 Fettutskillere. Fettutskillerne leveres i flere modeller og volumstørrelser. De er konstruert for å behandle varierende vannmengde, temperatur og fettmengde.

Kontakt oss