Vår sirkulaere reise

Vår
sirkulære
reise

Det bygde miljøet er en betydelig forbruker av ressurser og bidrar enormt til tømming av ikke-fornybare ressurser og fysisk avfall. I dag forbruker byggebransjen 42,4 milliarder tonn materialer hvert år. Den står for litt over 40 % av det globale materialbruken og ca. 30 % av alt avfallet på verdensbasis. Bare i EU antar man at 25–30 % av alt avfallet kommer fra bygge- og rivningsbransjen. Alle i bransjen har et ansvar for å redusere miljøpåvirkningen i hele prosessen fra prosjektdesign til slutten på produktets levetid. Det er vårt ansvar å skape veier for materialer for å holde dem i bruk så lenge som mulig.

Våre sirkulære initiativer

For å oppnå ekte sirkularitet i bransjen må vi samarbeide på tvers av mange domener og kompetanseområder. Vårt oppdrag er å fokusere på produktene og tjenestene for å utvikle løsninger som støtter sirkularitet hele veien fra designfasen til slutten på produktets levetid.
Kingspan_circularity_framework

LIFECycle – Kingspans rammeverk for produktsirkularitet

Sirkularitet har potensial til å bevare jordens ressurser, beskytte naturmiljøet og lage produkter på en måte som er gjenopprettende og regenerative. For å klare dette må vi se på hvert trinn i produktets livssyklus. Det er grunnen til at vi har utviklet vårt eget rammeverk for produktsirkularitet, LIFECycle, som innlemmer sirkularitet i hvert trinn: Trinn 1: Lean and circular design, Trinn 2: Input Materials, Trinn 3: Factory processes, Trinn 4: Extended life models og Trinn 5: Cycling (resirkulering, oppsirkulering og nedsirkulering) ved slutten av produktets levetid. Nedenfor finner du en forklaring på disse trinnene, der vi også har oversatt navnet på trinnene som danner akronymet LIFECycle.

Trinn 1: Effektiv og sirkulær design

På produktnivå fokuserer vi på en rekke ulike designprinsipper, inkludert bedre ressurseffektivitet, reduserte transportpåvirkninger gjennom lettere og tynnere materialer, enkel demontering og redusert avfall eller karbon i byggeprosessen.

Trinn 2: Råvarer som er bærekraftige og sirkulære som er bærekraftige og sirkulære

I dag bruker vi resirkulert stål i våre isolerte paneler, og vi jobber aktivt gjennom IKON, vårt globale innovasjonssenter, for å øke andelen fornybart og resirkulert innhold i våre avanserte isolasjonsprodukter.

Trinn 3: Fabrikkprosesser

Mens Planet Passionate-målet er null avfall til deponi innen 2030, har vi vært på denne reisen en god stund allerede, og vi kan med stolthet si at enkelte anlegg allerede har nådd dette målet. Vi prøver å se helhetlig på nullvisjonen for avfall til deponi, der vi undersøker alle muligheter fra resirkulering/gjenbruk av produksjonsavfall til å redusere emballasje. 

Trinn 4: Modeller for utvidet levetid

For å kunne maksimere brukspotensialet til produkter, må man både kunne gi produktene maksimal levetid og sørge for gjenbruk av produktene når en bygning har tjent sitt formål og produktene fortsatt kan tilføre andre bygninger verdi. I hierarkiet av sirkularitet er det langt bedre enn resirkulering, da det potensielt har en mye lavere miljøpåvirkning. 

Trinn 5: Resirkulerings-, oppsirkulerings- og nedsirkuleringsteknologier for nye produkter eller andre produkter

Når produktpotensialet er oppfylt i sin nåværende form, har vi en visjon om at alle produkter som er produsert av Kingspan, skal være teknisk resirkulerbare. Der resirkulering er prosessen med å redusere et produkt helt tilbake til sitt grunnleggende materialnivå, slik at disse materialene kan gjenskapes til nye produkter.
Kingspan Planet Passionate

 

Planet Passionate-målene er bygget rundt viktige sirkularitetsmål som null avfall til deponi innen 2030 og bruk av oppsirkulerte materialer gjennom vårt initiativ for resirkulering av 1 milliard plastflasker.

Klikk her for mer informasjon om våre Planet Passionate-initiativer.

Mål med Planet Passionate-programmet

Noen av målene som spesifikt vil påvirke  karbonavtrykket til våre produkter, inkluderer:
  • Øke bruken av direkte fornybar energi til 60 % innen 2030
  • Øke produksjonen av fornybar energi på våre anlegg til 20 % innen 2030
  • Redusere CO₂-avtrykket til produkter fra våre primære forsyningspartnere med 50 % innen 2030
  • Alle QuadCore til å bruke oppsirkulert PET-plast innen 2025

Gjennom Planet Passionate gjør vi vår del ved å ta energi og karbon ut av forretningsdriften og forsyningskjeden, samt at vi øker resirkuleringen av regnvann og avfall samtidig som vi i stadig raskere og større grad deltar i den sirkulære økonomien.