Kingspan_Planet_Passionate_Our_Targets_Header

Vi er...

Klimaendringene er den største utfordringen verden står overfor i dag. For å beskytte planeten må vi hindre at den globale temperaturen stiger med 1,5 °C dette århundret. For å oppnå dette må C02-utslippene reduseres til netto null globalt innen 2050 – men for øyeblikket ser det ut til at vi bommer stort på dette målet. Vi står også overfor en hittil ukjent trussel mot naturmangfoldet, der 1 million arter står i fare for å dø på en planet der vi genererer 2 milliarder tonn avfall hvert år.
 

Hva er Planet Passionate?

Planet Passionate er vår nye 10-årige globale bærekraftstrategi som retter seg inn mot tre store globale utfordringer: klimaendringer, resirkulering og naturvern.

Vi lanserer Planet Passionate-visjonen for 2030

Holywell_wind turbine (3)

Vår netto null-reise så langt

I 2011 forpliktet Kingspan seg til å dekke 100 % av sitt globale energiforbruk ved å bruke fornybar energi og kjøpe grønne sertifikater (for å kompensere for eventuell resterende ikke-fornybar energibruk) innen 2020.  Vi er nå i rute for å nå dette målet gjennom tretrinnsstrategien «Spar mer, Generer mer og Kjøp mer». Gå inn på gruppens webside for å finne ut mer.
 

"Planet Passionate" partnerskap som beskytter vårt naturlige miljø

"Planet Passionate" nyheter og initiativer