Vår visjon for bærekraftige bygninger

Fremtidens bygninger må levere mer enn noensinne. De må kjempe mot klimaendringer og maksimere energieffektiviteten ved hjelp av førsteklasses termisk ytelse, samtidig som de benytter produkter som har lavere karbonavtrykk gjennom hele levetiden. Å bruke mindre energi er ikke nok; bygninger bør også generere sin egen energi.
Goede Doelen Loterijin
Bygninger bør oppleves som både sunne og inspirerende, med optimal utnyttelse av naturlig dagslys og frisk, ren luft. De bør designes, bygges og drives på en måte som beskytter naturressurser og sparer vann så godt som mulig. Ikke minst må de være trygge og beskytte mennesker og eiendom mot brann og andre naturlige farer. 

Hos Kingspan mener vi at alt dette er mulig, og at vi, om vi benytter avanserte materialer og digitalisering, kan gjøre bygningene mer verdifulle. 

Dette er fundamentet bak Planet Passionate, vårt bærekraftprogram, og jobben som gjøres hos IKON, vårt innovasjonssenter i Irland. Disse to initiativene, sammen med våre avanserte isolasjons- og klimaskjermløsninger, hjelper oss med å nå vår visjon om "Better Buildings for a Better World" (Bedre bygninger for en bedre verden).

Våre 10 mål for bærekraftige bygninger

Vi mener at for å kunne bygge fremtidssikrede og bærekraftige miljøer, må alle bygninger designes, bygges og drives på en måte som oppfyller 10 mål, til fordel for menneskets og planetens velvære.

Du kan utforske vår strategi nedenfor, for å lære om hvordan vi jobber med innovasjon i våre produkter og vår business for å nå disse 10 målene, der det endelige målet er IPCC sitt mål om begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C.

1. Energieffektivitet
2. Karbonavtrykk
3. Sirkularitet
4. Brannvern
5. Helse og velvære
6. Vannkonservering
7. Miljøvennelige materialer
8. Digitalisering
9. Eiendomsverdi
10. Effektive kontruksjoner
Energieffektivitet

Energieffektivitet

Redusere energiforbruk i bygninger ved hjelp av isolasjon og tjenester.
Karbonavtrykk

Karbonavtrykk

Minimere karbonavtrykket i materialer og bygninger. 
Sirkularitet

Sirkularitet

Tilrettelegge for sirkularitet gjennom hele produktets levetid.
Brannvern

Brannvern

Beskytte mennesker og eiendom mot brann.
Helse og velvære

Helse og velvære

Dra nytte av helsefordelene med dagslys og ren luft. 
Vannkonservering

Vannkonservering

Oppsamling og forvaltning av denne dyrebare naturressursen. 
Miljøvennelige materialer

Miljøvennelige materialer

Beskytte velværen og helsen til arbeidere og alle som bruker bygningen. 
Digitalisering

Digitalisering

Forbedre utnyttelsen av bygningen og byggeeffektiviteten.
Eiendomsverdi

Eiendomsverdi

Maksimere arealet og livsløpsverdien på eiendommen. 
Effektive kontruksjoner

Effektive kontruksjoner

Maksimere byggehastigheten og kvaliteten via moderne byggemetoder.
 

Følg vår reise mot #BetterBuildingsforaBetterWorld på sosiale medier

Kontakt oss for mer informasjon