Samarbeid om å bevare løvebestanden med Born Free Foundation

22 september 2020 Kingspan
Kingspan_Born Free Foundation_Partnership_Mfalme and cubs


Da adm. dir. Gene Murtagh i Kingspan Group inngikk samarbeid med Born Free Foundation i desember 2019, sa han:
 
For oss er det en prioritet å beskytte natur og dyreliv. Sammen med Born Free ønsker vi å beskytte og løfte løvebestanden og samtidig bevare deres naturlige habitat.
Løver har ingen rovdyr over seg i næringskjeden, og likevel har løvebestanden gått ned med nesten 50 % de siste 20 årene. Denne store nedgangen skyldes menneskelig påvirkning og betyr at løven nå står oppført som en «sårbar art» på IUCNs rødliste.*

For å bidra til å stoppe denne dramatiske nedgangen og sikre fremtiden til et dyr som vi er så glade i og som vi dessuten har i logoen, gikk Kingspan inn i et treårig samarbeid med Born Free Foundation mot slutten av 2019. Born Free Foundation har kjempet for løvens overlevelse siden 1966 og er en godt etablert og anerkjent dyrevernorganisasjon. Med dette samarbeidet kan vi slutte oss til dem i kampen. Sammen vil vi sørge for at denne fantastiske arten sikres for fremtiden.

Samarbeidet fokuserer spesielt på det eksisterende Pride of Meru-prosjektet til Born Free i Meru og Kora nasjonalpark. Dette området – for øvrig hjemmet til løven Elsa, som var inspirasjonen til den klassiske dyrefilmen Løvinnen Elsa – har vært hardt utsatt for krypskyting og naturkriminalitet, som igjen har ført til svært negative konsekvenser for løvebestanden.

Klimaendringer og andre faktorer har ført til at løvene trenger seg inn på buskap og bebodde områder. Gjennom Kingspan-samarbeidet kan Born Free spore og overvåke de gjenværende løvene i løveflokken Elsa’s Pride, samt advare innbyggerne i Meru hvis løvene nærmer seg og dermed beskytte både folk og løver. Denne overvåkingen gjør også at teamet kan samle inn data om hvordan de kan redusere farene som disse utrydningstruede dyrene står overfor, inkludert krypskyting, med ytterligere bevaringsaktiviteter i sameksistensens navn.

Newton Simiyu, forsker ved Meru nasjonalpark, forstår hvordan overvåkingsaktiviteten gjør at man kan nå bevaringsmålene til Born Free Foundation:


 
Det er svært viktig å overvåke løvene, da det gir oss informasjon om hva vi bevarer. Før du skal bevare noe, må du vite hvilke tall du har. Og for å vite de eksakte tallene, må du overvåke hvert enkelt individ og forstå hvert enkelt individ, slik at du kan komme frem til de beste metodene for bevaring.
 
Last ned
Kingspan_Born Free Foundation_Partnership_Lions in Meru
Previous
Next
Denne felles innsatsen er en integrert del av vår ambisiøse 10-årige bærekraftsstrategi, Planet Passionate, som har som mål å redusere CO2-utslipp, stimulere til økt sirkulærøkonomi og beskytte natur og dyreliv. Born Frees initiativ Compassionate Conservation søker på samme måte å løse miljøutfordringer som påvirker dyrebestander samt inspirere til atferdsendring for fremtiden. I bevaringsarbeid er det helt avgjørende at man øker kunnskapen og bevisstheten blant folk, og det er mye begge selskapene kan gjøre for å kaste lys på løvens fremtid når vi jobber sammen.
*Born Free Conservation Report 2018-2019