Kingspan lanserer "Planet Passionate", bærekraftforpliktelser frem til 2030

15 januar 2020 Kingspan

I 2011 kunngjorde Kingspan et netto null-energiprogram med et 2020-mål for å dekke 100 % av energiforbruket sitt med fornybar energi. Vi er i rute for å nå dette målet, og underveis har netto null-energiteamet jobbet over hele verden med å implementere en rekke betydelige energibesparende og egengenererte energiprosjekter, som vist nedenfor.

I dag er det offentlig lansering av Planet Passionate-programmet i hele Kingspan-gruppen og for bransjen. «Dette er et viktig første skritt i den neste fasen av reisen for proaktivt å løse de viktigste bærekraftutfordringene planeten står overfor. Den gode nyheten er at vi i Kingspan kan, og vil, gjøre en forskjell. Gjennom netto null-energiprogrammet, som har pågått siden 2011, har vi allerede gjort store fremskritt i å drive virksomheten på fornybar energi, samtidig som vi støtter utviklingen av en global infrastruktur av ren energi. Med Planet Passionate setter vi oss enda mer utfordrende mål for de neste 10 årene. Vi forplikter oss til tøffe mål innen energi-, C02- og vannreduksjon, samtidig som vi øker resirkuleringen av produktene.» Gene Murtagh, adm. dir., Kingspan Group