Verschillen tussen Kingspan TEK en houtskeletbouw

2 augustus 2021 Kingspan TEK
Eindshot Sambeek - Kingspan TEK Bouwsysteem
Wat is het verschil tussen Kingspan TEK (SIPS) en houtskeletbouw? Beide technieken maken gebruik van hout maar verder zijn het twee heel verschillende systemen. Denk aan het type isolatiemateriaal, de gevelopbouw en de damp-open of damp-dichtheid van het materiaal. We benoemen een aantal belangrijke verschillen die u helpen de juiste keuze te maken voor uw project. 
We vergelijken de twee bouwsystemen op basis van de volgende aspecten: 

-    Opbouw van het systeem
-    Thermische eigenschappen
-    Lambdawaarden
-    Luchtdichtheid en koudebruggen
-    Damp-open en damp-dicht
-    Slank bouwen 

Kingspan TEK en houtskeletbouw

Kingspan TEK

Kingspan TEK is een bouwsysteem dat bestaat uit sandwichpanelen. Het wordt gebruikt om casco's van woningen te bouwen. Dit type bouwsysteem wordt ook wel een Structural Insulated Panel System (SIPS) genoemd. 

Houtskeletbouw

Bij houtskeletbouw bestaat de constructie van de woning of aanbouw volledig uit houten stijlen. De ruimte tussen het hout wordt opgevuld met een zacht isolatiemateriaal. Houtskeletbouw wordt ook wel afgekort met HSB. 

 

Maak de juiste keuze

Bent u op zoek naar het juiste bouwsysteem voor uw project? We vergelijken het Kingspan TEK Bouwsysteem met houtskeletbouw aan de hand van een aantal eigenschappen waarin beide systemen verschillen. Stel vast welke eigenschappen voor uw project belangrijk zijn en maak de juiste keuze. 

 

Opbouw van het systeem

Kingspan TEK bestaat uit een binnen- en buitenblad van 15 mm OSB/3 met een isolatiekern van Polyurethaan. De OSB wordt tijdens het productieproces verbonden met de isolatiekern. Dat zorgt voor een goede en betrouwbare hechting. De panelen worden onderling verbonden met geïsoleerde verbindingsveren. Eventueel kunnen, afhankelijk van de constructie en draagkracht, houten balken worden toegepast. Deze worden dan om de 1220 mm toegepast.

Bij houtskeletbouw bestaat de draagconstructie of het skelet van een gebouw uit een framewerk van houten balken die om de 400-600 mm geplaatst worden. Met het skelet verstaan we de wanden, vloeren en daken van een gebouw, met uitzondering van de fundering. Dit houten framewerk wordt aan de binnen- en buitenzijde bekleed met een houten plaatmateriaal zoals triplex. De tussenliggende ruimte wordt opgevuld met een isolatiemateriaal zoals minerale wol.

Thermische eigenschappen

Nieuwe woningen moeten voldoen aan de BENG-eisen. BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Bouwen. Energie besparen begint met het beperken van de energiebehoefte. Dit wordt gerealiseerd met goede isolatie. Neem daarom de thermische eigenschappen van het type isolatie goed onder de loep. Zo gaat u voor maximale energiebesparing én comfort. Meer informatie over BENG vindt u in onze brochure.

Download brochures

Kingspan TEK Bouwsysteem - Het nieuwe bouwen

Kingspan TEK Bouwsysteem - Technische toelichting

Isolatiemateriaal

Het Kingspan TEK Bouwsysteem bestaat uit een hoogwaardige polyurethaankern. Dit harde isolatiemateriaal heeft als kenmerk dat het niet verzakt en dat de thermische eigenschappen de gehele levensduur van een gebouw gelijk blijven.

Houtskeletbouw gebruikt minerale wol. Minerale wol kan na enkele jaren verzakken waardoor de kwaliteit van de isolatie verslechtert.

Lambdawaarde

Hoe hoger de lambdawaarde des te beter een materiaal warmte geleidt en des te slechter het isoleert. De polyurethaankern van het Kingspan TEK-element heeft een lambdawaarde van 0,024 (W/m.K).

Houtskeletbouw maakt gebruik van minerale wol wat een lambdawaarde heeft van 0,035 (W/m.K) of 0,032 (W/m.K).

Luchtdichtheid en koudebruggen

Kingspan TEK element

De polyurethaankern van het Kingspan TEK Bouwsysteem heeft een gesloten celstructuur. Dit betekent dat ongewenste luchtstromen via de constructie worden geblokkeerd omdat er geen luchtstroom kan plaatsvinden via de panelen. De aaneengesloten isolatieschil zorgt tevens voor uitstekende luchtdichte aansluitingen. De luchtdichtheidsklasse van Kingspan TEK valt onder klasse 3, ‘uitstekend’ en levert een qv;10 waarde van < 0,15.

De geïsoleerde verbindingsveer voorkomt koudebruggen. De isolatielaag wordt hierdoor niet onderbroken.

Bij houtskeletbouw maakt men gebruik van een luchtdichte en dampremmende folie aan de binnenzijde. Wanneer deze folie goed is verwerkt en afgewerkt volgens de bouwkundige constructie, is dit een goede oplossing. Maar, wanneer deze folie beschadigd is of niet goed is aangebracht, heeft dit directe gevolgen voor de luchtdichtheid en het condensgedrag.

De telkens terugkerende houten balken in het framewerk vormen een koudebrug doordat ze de isolatielaag steeds onderbreken.

Damp-open en damp-dicht

Damp-open betekent dat de waterdamp in lucht, tijdens het transport door een constructie, weinig weerstand ondervindt van de materiaallagen. Hierdoor kan er gemakkelijk damptransport door de constuctie plaatsvinden. Bij damp-dicht bouwen is dat niet het geval, hier wordt gewerkt met dampremmende folies om te voorkomen dat vocht in de woning de constructie intrekt om daar te condenseren. 

Kingspan TEK is een damp-open systeem. Het voordeel hiervan is dat bijvoorbeeld gevelafwerking direct op de elementen geschroefd kan worden zonder dat dit problemen oplevert. Steenstrips zijn een ideale slanke afwerking die makkelijk op het Kingspan TEK-element aangebracht kunnen worden. De voordelen van slank bouwen blijven behouden.

Houtskeletbouw is een damp-dicht systeem wat een dampremmende folie nodig heeft. Perforatie van deze folie verhoogt de kans op vochtproblemen.

Slank bouwen

Met zowel Kingspan TEK als houtskeletbouw bouwt u slanker dan met traditionele bouwmethoden. Wanneer we de twee houtbouw methoden met elkaar vergelijken komt Kingspan TEK, mede door de hoge lambda-waarde, grote luchtdichtheid en minder koudebruggen als slankste uit de bus. Het voordeel hiervan is dat u een groter gebruiksvloeroppervlakte heeft. De tabel hieronder laat zien hoeveel ruimte er gewonnen wordt. 

Tabel bouwmethode

Neem contact met ons op

Laat u inspireren

Meer kennis op doen? Lees dan ook: