KingspanTEK

Duurzaam bouwen

Planet Passionate

Klimaatverandering is een enorm probleem waar we wereldwijd de gevolgen van ondervinden. Ter bescherming van onze planeet dienen we deze eeuw een temperatuurstijging van 1,5˚C van de gemiddelde wereldtemperatuur te voorkomen. Eén van de doelen die hiermee samenhangt is het wereldwijd reduceren van de koolstofuitstoot naar nul in het jaar 2050. Als we op de huidige voet verder gaan, missen we dit doel. Daarnaast lijden flora en fauna onder de enorme afvalproductie. Wereldwijd wordt er 2 miljard ton afval per jaar geproduceerd. Met onder andere 1 miljoen bedreigde diersoorten als gevolg. 
Planet Passionate is de wereldwijde duurzaamheidsstrategie van Kingspan met als doel een impact te hebben op drie grote mondiale vraagstukken: klimaatverandering, circulariteit en de bescherming van onze natuur. Op alle productielocaties van Kingspan worden doelen gesteld aan:
  • Energieverbruik
  • Koolstofuitstoot 
  • Circulariteit  
  • Water (ocean clean up, opvang regenwater) 

Co2-emissies

De eerste stap in het beperken van de CO2-emissies van een gebouw is het verlagen van de energiebehoefte. De meest effectieve manier om dit te doen is door beter te isoleren.  Dit kan door de Rc-waarden te verhogen, betere luchtdichtheid te realiseren en koudebruggen te voorkomen.

Minder energieverbruik door hoge isolatiewaarde

Doordat met het Kingspan TEK Bouwsysteem met een geringe dikte een hoge isolatiewaarde wordt behaald, en de isolatieschil zo min mogelijk wordt onderbroken, heeft de woning een minimale energiebehoefte. Dit leidt tot lagere energielasten voor de bewoner.

DUBOkeur®

Kingspan TEK heeft voor haar bouwsysteem een DUBOkeur® certificaat ontvangen. Het DUBOkeur® bewijst dat een product, grondstof, installatie of woning tot de meest milieuvriendelijke keuze behoort. Dit wordt aangetoond aan de hand van een milieukundige levenscyclusanalyse gemaakt door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE). Door het gebruik van de internationaal erkende LCA-methodiek, wordt op een onafhankelijke en wetenschappelijke wijze aangetoond dat het Kingspan TEK Bouwsysteem behoort tot de bovenkant van de markt op het gebied van duurzaamheid. 

PEFC/FSC

De OSB/3 platen in het Kingspan TEK-element zijn PEFC gecertificeerd. Op aanvraag is het bouwsysteem leverbaar met een FSC-certificaat. 

ISO 14001: produceren met aandacht voor het milieu

Het Kingspan TEK Bouwsysteem wordt geproduceerd onder ISO 14001. Dit wil zeggen: met aandacht voor het milieu. Het gaat hier om het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een milieuzorgsysteem. Kingspan TEK is er continu op gericht haar milieuprestaties te verbeteren. 

Zero-ODP en low-GWP

De isolatiekern van het Kingspan TEK Bouwsysteem wordt geproduceerd met een blaasmiddel met ‘zero-ODP’ en een ‘low-GWP’. ODP staat voor Ozone Depletion Potential en  geeft het ozonafbrekend vermogen van een gas weer.  Dit wordt uitgedrukt in een getal dat het relatief vermogen aangeeft van een gas om de ozonlaag af te breken.  Zero-ODP betekent dat er geen enkel gevaar is voor de ozonlaag. GWP staat voor Global Warming Potential en geeft de mate aan waarin een gas kan bijdragen aan het broeikaseffect (klimaatverandering). Door een low-GWP  wordt de impact op de aardopwarming beperkt.

Minder stikstofuitstoot

De elementen van Kingspan TEK worden compleet op maat gemaakt bij onze Bouwpartners. Omdat de elementen slank en licht van gewicht zijn, past er meer vierkante meter op een vrachtwagen. Er zijn dus minder verkeersbewegingen nodig dan bij traditionele bouw. Daarnaast kan er op de bouw gewerkt worden met elektrische hijskranen in plaats van diesel hijskranen. De gunstige eigenschappen van Kingspan TEK hebben dus ook op de stikstofuitstoot een positieve invloed. 
 

Geen afval op de bouwplaats

APATEKWormer_38

Afval op de bouwplaats wordt een steeds groter probleem. Er is steeds minder ruimte op bouwplaatsen aanwezig en de kosten voor afvoer van afval worden steeds hoger. Omdat er steeds meer in stedelijke omgevingen wordt gebouwd is planning van de aanvoer van materialen belangrijk. Doordat de Kingspan TEK Bouwsysteem materialen geprefabriceerd worden aangeleverd en de bouw gelijk begint, zijn de bouwstromen en de hoeveelheid afval op de bouwplaats minimaal. Dit resulteert in minder transport, minder files, minder geluidsoverlast en minder milieuvervuiling, waardoor de impact van een project op het milieu vermindert.

Download

Kingspan TEK Bouwsysteem - Het nieuwe bouwen

Kingspan TEK Bouwsysteem - Technische toelichting

DUBOkeur Milieubeoordeling

Passive House Component

Laat u inspireren

Nog meer om u in te verdiepen

Advies nodig bij uw ontwerp of project?