Brandweerkazerne Loosdrecht - Kingspan TEK

Kwaliteit en certificeringen

KOMO-attest

Het Kingspan TEK Bouwsysteem is voorzien van een KOMO-attest. De onafhankelijke keuringsinstantie SKH heeft het Kingspan TEK Bouwsysteem gecertificeerd met KOMO-attest 40073/16. Het KOMO-attest maakt de prestaties en de kwaliteit van producten, processen, systemen en diensten transparant. Bovendien is KOMO-certificatie een waarborg voor het voldoen aan de regelgeving in de bouw. 
 

SKH BB-aansluitdocument

Kingspan TEK is gecertificeerd met een SKH verklaring. Dit is een wettelijk en erkend bewijsmiddel dat het Kingspan TEK Bouwsysteem voldoet aan de vermelde voorschriften uit de het Bouwbesluit.
 

DUBOkeur®

Kingspan TEK heeft voor haar bouwsysteem een DUBOkeur®-certificaat ontvangen. Het DUBOkeur® bewijst dat een product, grondstof, installatie of woning tot de meest milieuvriendelijke keuze behoort. Dit wordt aangetoond aan de hand van een milieukundige levenscyclusanalyse gemaakt door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE). Door het gebruik van de nationaal erkende LCA-methodiek, wordt op een onafhankelijke en wetenschappelijke wijze aangetoond dat het gekeurde product behoort tot de bovenkant van de markt op het gebied van duurzaamheid.
 

PEFC/FSC

Het Kingspan TEK Bouwsysteem bestaat uit samengestelde, constructieve panelen. De panelen bestaan uit twee platen OSB type 3 met een hoogwaardige isolatiekern van polyurethaan. De OSB platen zijn PEFC (PEFC 70%) gecertificeerd. Voor PEFC geldt certificaatnummer BMT-PEFC-1108. Op aanvraag is het bouwsysteem met een FSC (FSC® mix 70%) certificaat leverbaar. Voor FSC® geldt certificaatnummer TT-COC-003906. PEFC staat voor: Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes en is het internationaal onafhankelijke keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Kingspan TEK borgt hiermee de toepassing van uitsluitend gecertificeerd hout.
 

ISO-certificering

Kingspan TEK heeft een aantal ISO-certificeringen: ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001.

ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. ISO 9001 is een internationale, generieke standaard, uitgegeven door de International Standardization Organisation. ISO 9001 stelt zich ten doel om internationale vereisten voor kwaliteitssystemen te standaardiseren, meetbaar en controleerbaar te maken. ISO 9001 is er in hoofdlijnen op gericht om de alle relevante processen in organisaties beheerst te laten verlopen, van de inkoop en productie tot de verkoop en service. Deze certificering is van toepassing op de totale bedrijfsvoering van Kingspan TEK®.

ISO 14001 staat voor aandacht voor het milieu. ISO 14001 beschrijft de kernelementen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een milieuzorgsysteem: het formuleren van milieubeleid, het vastleggen van de milieuaspecten en -effecten, het opstellen van milieudoelstellingen en -programma’s en het implementeren van een milieubeheersysteem, gericht op de continue verbetering van milieuprestaties. Kingspan TEK neemt haar verantwoordelijkheid als het om de zorg voor het milieu gaat.

ISO 45001 is de norm voor Arbo- en veiligheidsmanagement. Een veilige en gezonde werkomgeving staat bij Kingspan TEK hoog in het vaandel.

Neem contact met ons op