Kingspan_LA_RB_Collage_compartimentering_NL

Compartimentering

Compartimentering

Het is wettelijk verplicht om gebouwen op te delen in brand- en rookcompartimenten. Deze zijn onmisbaar en vervullen een belangrijke functie: bij brand ontstaan kleinere gebouweenheden, zodat rook en brand zich niet of minder snel over een groot gebied kunnen verspreiden. Compartimentering vergemakkelijkt tevens de brandbestrijding, aangezien de brandweer zijn activiteiten kan concentreren op een kleiner gebouwdeel. De risico’s van brand en rook kunnen worden beperkt door middel van compartimentering.

Compartimenteringsvormen
Daarom zijn er verschillende mogelijkheden: compartimentering in de vorm van een bouwkundige voorziening of in de vorm van beweegbare toepassing. Hierdoor ontstaan er rookvrije zones die als vluchtwegroute dienen en wordt ook onnodige schade aan goederen en gebouwen voorkomen. Kingspan Light + Air denkt vanaf het (schets)ontwerp mee over het slim toepassen van (beweegbare) brandscheiding en over de optimale lay-out van een gebouw. Bovendien zijn alle systemen van Kingspan Light + Air uitvoerig getest en voorzien van de juiste certificaten.
 
Vraag naar open gebouwstructuur
Winkelcentra, verzorgingscomplexen, kantoren, industriële bedrijven en andere plaatsen met publieke functies vragen om een open gebouwstructuur. Vaak is het daarom niet wenselijk om hier vaste, in het oog springende, passieve rookscheidingen te plaatsen. Actieve, oprolbare rook- of brandschermen kunnen hier wel de gewenste openheid bieden en zorgen zo voor een esthetisch verantwoord eindresultaat.

Rookschermen en brandschermen
De Kingspan Light + Air rookschermen voldoen aan de EN 12101-1, de brandschermen zijn TNO-getest volgens de NEN 6069.

Brandwerende glasconstructies
Vaak zijn esthetica en daglichttoetreding van groot belang. In plaats van een brandmuur kan er dan gekozen worden voor een brandwerende glasconstructie, of voor een glasconstructie in combinatie met een brandscherm.

 

Onze compartimentering

Kingspan Light + Air

Voorheen Brakel Atmos

Kingspan Light + Air

Linie 48

5405 AN

Uden

Netherlands

+31 (0) 413 338 338