Foam snijden eps blokken

Foam snijden - EPS blokken

Schuim maken en snijden

Naast de mouldingtechniek beschikken wij over moderne geautomatiseerde snijlijnen. Gesneden producten (veelal EPS) worden met een gloeidraad ‘gesneden’ uit grote blokken EPS. Juist de combinatie van gesneden materiaal en shape moulded (vormdeel) materiaal maakt ons tot een veelzijdige partner. Eindproducten bestaan met enige regelmaat uit materialen geproduceerd op zowel snijlijnen als vormdeelmachines.

Bij het snijden van foam zijn de stappen 1,2 en 3 zijn gelijk aan die die van onze mouldingtechniek:

  1. Grondstof selecteren
  2. Pre-expansion korrels
  3. Stabiliseren geëxpandeerd materiaal

Echter na stap 3 nemen de parels een andere afslag in het proces. 

 

  1.  Er eerst grote (EPS) blokken gemaakt
  2.  Uit deze blokken worden vormen gesneden ofwel foam snijden.


.

EPS blokken

Als de parels in de silo’s hun rusttijd hebben gehad zijn ze klaar voor verwerking tot blokmateriaal. Dit gebeurt met zogenaamde blockmouldmachines. De opgeschuimde parels worden overgeblazen naar één van de kleinere vulsilo’s. Deze vulsilo’s vormen een buffer tussen de opslagsilo’s en de blockmouldmachine. Vanuit de vulsilo’s wordt de blockmouldmachine gevuld. Onder druk worden de parels in een grote (vaak rechthoekige) vorm geblazen tot wel meters lang.

Zodra de blockmould machine gevuld is met de juiste hoeveelheid en type grondstof start het bestomen. Binnenin de machine zitten allemaal kleine gaatjes die stoom doorlaten. Op die manier komt het stoom in aanraking met de parels. Ze krijgen dus nogmaals een ‘stoomshot’.

In tegenstelling tot de voorschuimers waar de eerste bestoming plaats vind kunnen de parels nu geen kant op. Ze zitten immers opgesloten in de machine. De buitenkant van de parel drukt tegen de andere parels aan en onder invloed van stoom worden de parels aan elkaar ‘geseald’. Na het bestomen wordt het blok in de matrijs gekoeld alvorens de machine wordt geopend. Na het openen wordt het blok ‘gelost’ en komt het op een transportband richting de blokkenloods. Daar worden de blokken opgeslagen en krijgen ze een rusttijd.

 

Foam snijden

Vanuit de blokkenloods worden blokken getransporteerd naar één van de automatische snijlijnen. Met een hete gloeidraad worden de eindproducten uit het blok gegloeid. Enig restmateriaal dat overblijft wordt direct opgevangen en wordt in hetzelfde proces weer gebruikt voor de productie van een nieuw blok. Er ontstaat dus geen afval. De gesneden eindproducten worden verpakt en zijn gereed voor transport naar u of uw klant.

Het bovenstaande proces heeft betrekking op de productie van EPS. Wij produceren ook kleinere batches EPP blokken ten behoeve van prototyping. Het eindproduct op basis van EPS / EPP bestaat voor 98% uit lucht. Ook voor dit proces wordt uitsluitend gebruik gemaakt van water(stoom) en lucht.

EPS blokken en foam snijden

Meer weten over EPS blokken en foam snijden?

Bel 0492-378456 of mail moulding@kingspan.com