HVAC

HVAC

Ontwikkelingen in de HVAC branche

Energieneutraal, CO2-reductie, BENG, NOM, het zijn een aantal termen die gepaard gaan met de huidige energietransitie. De trend om afscheid te nemen van fossiele brandstoffen en met name gas leidt onvermijdelijk tot innovaties op het gebied van energieopwekking zoals warmtepompen, warmte terugwin units en waterstof verwarming, Niet alleen het productaanbod zal snel veranderen, ook op het gebied van wet- en regelgeving volgen de wijzigingen elkaar in hoog tempo op. Isolatiematerialen zoals EPS en EPP vervullen een belangrijke rol in deze transitie. Niet uitsluitend als gebouwisolatie maar ook zeker in de realisatie van energiezuinige efficiënte verwarmings- en koelinstallaties.

Geluidniveau warmtepomp en airco’s

Tot nu toe gelden er nog geen restricties aan het geluidsniveau van buitenunits van airco’s en lucht/water- warmtepompen, maar dat gaat veranderen.  De grenswaarde komt officieel op 40 dB te liggen, maar omdat het gros van de buitenunits zogeheten ‘tonaal geluid’ produceert – continu geluid van ongeveer dezelfde toonhoogte – moet er nog 5 dB vanaf worden getrokken. Tonaal geluid wordt immers als hinderlijker ervaren dan geluiden zonder tonaal karakter. De geluidseis wordt vastgelegd in het Bouwbesluit en wordt tegelijk met de nieuwe BENG-eisen van kracht. Dat zou aanvankelijk 1 juli 2020 zijn, maar onlangs werd bekend dat die datum niet haalbaar is.
 

HVAC-gemeenschap kan een voortrekkersrol spelen,

Doordat Nederland alles in het werk stelt om het aardgasverbruik te verminderen komen veel bedrijven in de HVAC markt voor nieuwe uitdagingen te staan.  Hoe kan uw installatie zo compact mogelijk worden gemaakt waarbij u rekening houdt met de functionele eisen die u stelt aan isolatie, constructie, demping van het geluid en behuizing?
 

Onze oplossingen

Met een op maat gemaakt technisch vormdeel van EPP, EPS of een ander Hybride schuim kunnen wij er, door middel van foam moulding, voor zorgen dat dit onderdeel zo ontwikkeld is dat de optimale isolatie-, constructie-, akoestische- en functionele waarden uit dit onderdeel gehaald worden. Tijdens de productie van de vormdelen kunnen er desgewenst inserts, kliksystemen of diverse texturen worden aangebracht in het vormdeel.

Met onze oplossingen wordt uw boiler, warmtepomp, balansventilator en warmte terugwinunit efficiënter en effectiever en kunnen zelfs COP waarden (Coefficient Of Performance) verbeterd worden. Kingspan Moulding  beschikt over alle faciliteiten om milieuvriendelijke vormdelen te realiseren.

 

Toepassingen in de HVAC markt

Ten behoeve van de HVAC sector produceren wij technische vormdelen van EPP en EPS. Deze vormdelen worden gebruikt voor o.a.;

  •  Warmtepompen;
  •  Behuizing Omkasting;
  •  Balansventilatie;
  •  Warmteterugwinunits;
  •  Cv-ketels;
  •  (Zonne-) boilers;
  •  Ventilatiesystemen
Wij produceren verschillende producten op maat met unieke eigenschappen voor de HVAC markt. Bekijk de eigenschappen van EPP, EPS en hybride schuimmaterialen.
 

HVAC Artikelen

Advies over moulding