Slim renoveren start met isoleren

Slim renoveren start met isoleren

Het belang van hoogwaardig (na-)isoleren

Ruim een derde van de totale CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door gebouwen die op temperatuur gehouden moeten worden. Niet voor niets is goede isolatie volgens het principe van de Trias Energetica de meest effectieve methode om het energieverbruik in gebouwen terug te dringen. Bovendien zorgt isolatie voor een beter binnenklimaat en een waarde verhoging voor het gebouw.

Gezond en comfortabel

Niet alleen energiebesparing en vermindering van CO2- uitstoot zijn redenen om te isoleren. Goed geïsoleerde woningen voelen in de winter ook minder koud aan en in de zomer blijven goed geïsoleerde woningen langer koel. Hierdoor wordt de woning comfortabeler. Bovendien zorgt goed isoleren, in combinatie met luchtdicht bouwen, ervoor dat er geen onaangename tocht ontstaat, maar een behaaglijk binnenklimaat en kunnen vocht- en schimmelproblemen voorkomen worden.

Regelgeving - energieprestaties

Regelgeving - energieprestaties
Ook voor renovaties zijn er eisen op het gebied van de energieprestatie van gebouwen. De overheid maakt daarbij onderscheid tussen renovatie van de isolatielagen en ingrijpende renovaties, waarbij meer dan 25% van het oppervlak van de gebouwschil wordt aangepast.

Energieprestaties bij renovatie

Naast energieprestaties voor nieuwbouw gelden ook eisen bij renovaties. Zo schrijft het bouwbesluit voor woningen minimale RC-waardes voor bij renovatie van de isolatielagen: 
  • Dak: minimaal 2,0 m2·K/W
  • Gevel: minimaal 1,3 m2·K/W
  • Vloer: minimaal 2,5 m2·K/W

Ingrijpende renovaties

Bij renovaties wordt onderscheid gemaakt tussen renovatie en ingrijpende renovatie. Als er meer dan 25% van het oppervlakte van de gebouwschil wordt vernieuwd, veranderd of vergroot, dan liggen de vereiste RC-waardes hoger. Voor een ingrijpende renovatie gelden de volgende eisen:
  • ​Dak: minimaal 6,3 m2·K/W
  • Gevel: minimaal 4,7 m2·K/W
  • Vloer: minimaal 3,7 m2·K/W

Regelgeving - energielabels

Regelgeving - energielabels

Alle gebouwen moeten een energielabel hebben. Isolatie speelt een belangrijke rol in de bepaling van het energielabel. Met hoogwaardige isolatiematerialen kunnen bestaande gebouwen met een laag energielabel, snel in energielabel stijgen, waarbij bovendien op energiekosten wordt bespaard en CO2 uitstoot wordt verminderd.

Energielabels woongebouwen

Voor alle gebouwen, dus ook woongebouwen, geldt bij oplevering, verhuur of verkoop een energielabel verplichting. uitzonderingen zijn monumenten, (studenten)kamers en caravans of woonwagens kleiner dan 50 m2. Hoewel het energielabel verplicht is zijn er geen verplichtingen ten aanzien van het label zelf. In zijn algemeenheid geldt natuurlijk wel: hoe hoger het energielabel, hoe lager het energieverbruik. Hierdoor kan een woning met een hoog energielabel interessant zijn voor een huurder of koper. Ook hebben de woningcorporaties afgesproken dat corporatiewoningen in 2021 gemiddeld over een energielabel B beschikken. Dit alles in het kader van de doelstelling om in 2050 volledig energieneutraal te zijn.

Energielabels utiliteitsgebouwen

Ook voor utiliteitsgebouwen is, sinds 1 januari 2008, bij verkoop, verhuur of oplevering een geldig energielabel verplicht. Het geldt voor kantoren, onderwijsgebouwen, gebouwen met publieke functies, gebouwen in de gezondheidszorg en overige gebouwen zoals sporthallen, winkels, horecagelegenheden, enzovoort. Voor kantoren geldt zelfs een minimale energielabel C verplichting voor kantoorpanden groter dan 100 m2 vanaf 2023. Heeft het kantoor in 2023 geen energielabel C, dan mag het pand niet langer gebruikt worden als kantoorpand. Belangrijk dus om op tijd te beginnen om zo kosten te kunnen spreiden. 

Toepassingen

(T)huiswerktraining Efficiënt renoveren en transformeren

Thuiswerktraining Renovatie.jpeg
Wil jij voorop lopen met jouw kennis over efficiënt renoveren en transformeren? Over waar je rekening mee moet houden in de praktijk en hoe het zit met subsidies? Volg dan nu onze (T)huiswerktraining en in een uur ben je helemaal op de hoogte. Schrijf je nu in!

Download hier onze brochure Slim renoveren start met isoleren

Slim renoveren start met isoleren

Geschikte producten bij hoogwaardig renoveren van hellende daken

Geschikte producten bij hoogwaardig renoveren van platte daken

Geschikte producten bij hoogwaardig renoveren van gevels

Geschikte producten bij hoogwaardig renoveren van vloeren

Universele producten bij hoogwaardig renoveren

Renovatieprojecten

Kingspan Insulation Nederland

Hoofdkantoor

Lorentzstraat 1

7102 JH Winterswijk

T: 0543 - 54 32 10

Internal Sales 0800-54 64 777

Customer Service 0800-54 64 776