Toekomstgericht isoleren met de Standaard en Streefwaarden

15 juni 2021 Kingspan Insulation Nederland
Kooltherm K8 Spouwplaat_referentie_Groevenbeek_Ermelo_2016 NL 05

Met de presentatie van de Standaard en Streefwaarden geeft het ministerie van BZK praktische handvatten om bestaande woningen en gebouwen toekomstbestendig te maken. Investeren in isolatie, ventilatie en kierdichting levert direct CO2 besparing op en bereidt het gebouw voor op een duurzame toekomst. De Standaard en Streefwaarden moeten voorkomen dat bewoners en gebouweigenaren nu investeringen doen waarvan ze later spijt krijgen.

De Standaard is de uitwerking van een afspraak uit het Klimaatakkoord en geeft inzicht in de jaarlijkse netto warmtebehoefte van een gebouw of woning. Die behoefte wordt uitgedrukt in een norm gekoppeld aan een maximaal elektriciteitsverbruik per vierkante meter. De Standaard geldt als ondergrens waaraan bestaande woningen moeten gaan voldoen. Met de Streefwaarden kan - vaak met een beperkte extra investering - een hoger isolatieniveau behaald worden.
 

Start met isoleren

Start met isoleren
Het niveau van de Standaard is afgeleid van maatregelen die professionele partijen nu al bij het verduurzamen van woningen treffen. Woningen kunnen de Standaard bereiken met isolatiemaatregelen die voornamelijk aan de binnenzijde van de woning worden uitgevoerd. Ook het vullen van de bestaande spouwmuur behoort tot de mogelijkheden. Al deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat woningen uiteindelijk met aardgasloze verwarmingssystemen verwarmd kunnen worden binnen de gestelde normen. Voor woningen die voor 1945 gebouwd zijn geldt dat een middentemperatuur-installatie (70 graden) moet volstaan en voor woningen die daarna zijn gebouwd moet een verwarmingssysteem van maximaal 50 graden volstaan.
 

Stip aan de horizon

David Braam, Business Development Manager
David Braam, Business Development Manager bij Kingspan Insulation is blij met de presentatie van de Standaard en Streefwaarden. “Er ligt, met name in de renovatiemarkt, een enorme opgave als het gaat om het halen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Bracht de invoering van BENG dit jaar duidelijkheid voor nieuwbouwwoningen, voor de bestaande woningvoorraad stond eigenlijk niets concreets beschreven. Hiermee hebben we een heldere stip aan de horizon.”
Die stip geeft bewoners en eigenaren helderheid, maar ook voor de toeleverende industrie en de verwerkende bouw zijn de Standaard en Streefwaarden belangrijke instrumenten. “Je weet nu aan welke eisen de isolatie en de toepassing daarvan moet voldoen om gestelde normen te halen.”
 

Ambitieuze doelen

Streefwaarden waarmee de Standaard ruimschoots behaald wordt
De relatief hoge eisen en normen die in de Streefwaarden worden gesteld, hebben Braam positief verrast. “De lat ligt hoog, dat is goed, zo ben je op de toekomst voorbereid. Het betreft nog een voorstel richting de Tweede Kamer dus wellicht wordt daar nog wat bijgesteld, maar het is mooi om te zien dat de ambities hoog liggen.” Ook de flexibiliteit in de plannen spreken Braam aan. “Met de Streefwaarden kun je ervoor kiezen om de Standaard te overtreffen. Bijvoorbeeld als je de gevel van je woning niet kunt isoleren bij gebrek aan een luchtspouw. Door dan bijvoorbeeld de vloer en het dak volgens de Streefwaarden te isoleren, kun je de complete woning alsnog op het niveau van de Standaard brengen.”
 

Voorlichting en communicatie

Bereik de Standaard door realisatie van al deze minimale waarden
Op het moment dat de Standaard en Streefwaarden ingevoerd worden, begint volgens Braam misschien wel een van de meest cruciale fases van de introductie. “De communicatie en voorlichting, vooral richting woningeigenaren. Bij hen moet het besef komen dat ze zelf kunnen zorgen voor lagere energierekening. Dat vraagt overigens nog wel een nadere uitwerking om de Standaard en Streefwaarden in begrijpelijke taal uit te leggen.” Ook bij leveranciers en verwerkers ligt een belangrijke taak. Zij zijn de adviseurs en staan in direct contact met de woningeigenaren.
 

Zorgvuldig werken

Isolatiemaatregelen vragen om de juiste aandacht en zorgvuldige verwerking. Braam: “Hoogwaardige en innovatieve isolatieproducten, zoals die van Kingspan, werken optimaal als deze op de juiste manier worden aangebracht.”
 

Klimaatakkoord

De Standaard en Streefwaarden zijn in het Klimaatakkoord vastgelegd en door het ministerie van BZK samen met een begeleidingscommissie uitgewerkt. In deze begeleidingscommissie zaten vertegenwoordigers van de volgende organisaties: Vastgoed Belang, NVDE, Woonbond, Aedes, Vereniging Eigen Huis, Stroomversnelling, Techniek Nederland, Bouwend Nederland en VNG.
 
 

Meer weten?

Bent u betrokken bij de renovatie van een of meerdere gebouwen? Wilt u deze panden zo duurzaam mogelijk of zelfs nagenoeg energieneutraal opleveren? Download dan onze renovatiebrochure en ontdek hoe Kingspan jou hiermee kan helpen. Of neem contact op met David Braam. Hij is gecertificeerd Passive House Trade Person binnen Kingspan Insulation en vertelt u graag alles over passief bouwen en renovatie. 
E: david.braam@kingspan.com, T: 06-12 90 15 91.