BENG is de absolute ondergrens

30 april 2020 Kingspan Insulation Nederland

Wetten en regelgeving met het oog op duurzaamheid van vastgoed volgen elkaar in hoog tempo op. Voor zowel bouwers als vastgoedeigenaren is het soms lastig om alle nieuwe regels én hun consequenties goed te overzien. Welke rol kan passief bouwen spelen bij het voldoen aan de BENG-eisen per 2021?

Een van de belangrijkste veranderingen is de vervanging van het Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) door Bijna Energieneutraal Gebouw (BENG) per 2021. Dat betekent andere eisen aan nieuwbouw en daarmee een nieuwe kijk op toekomstgericht bouwen. “Bij Kingspan Insulation vinden we de BENG-eisen de absolute ondergrens”, aldus David Braam, Business Development Manager. “Wij adviseren om meer te doen dan het minimaal noodzakelijke om de energiebehoefte verder omlaag te brengen en ook het binnenklimaat en comfort te waarborgen.”

Passiefbouw

Passief Bouwen met Kingspan Kooltherm

Het alternatief voor het ‘actieve’ bouwen met duurzamere installaties voor verwarming of energieopwekking is het zogeheten passief bouwen. Het uitgangspunt van passiefbouw is een zeer goed geïsoleerd gebouw. Dat gaat dan over daken, wanden, ramen en vloeren, maar ook over thermische bruggen en zelfs de plaatsing van ramen. Bij het ontwerp van een passief gebouw wordt al in vergaande mate gekeken naar de gebouwschil en de daarbij behorende isolatie en kierdichting. Het ontwerp en de optimale oriëntatie van het gebouw leidt tot een op het zuiden gericht huis met grotere ramen, voorzien van triple glas en zonwering, aan de zuidzijde. Een principe dat volgt uit het ontwerp en de oriëntatie is zogeheten interne zonering. Ruimtes waar warmte extra gewenst is, liggen op het zuiden. Ruimtes die minder warmte nodig hebben, liggen op het noorden.

Passieve gebouwen zijn maximaal geënt op een zo laag mogelijk energieverbruik. Dat gaat niet ten koste van de ventilatie. Integendeel. Passieve gebouwen zijn voorzien van een goed ventilatiesysteem in combinatie met WTW (warmteterugwinning), waarbij afgezogen (warme) binnenlucht in de winter zijn warmte gedeeltelijk overdraagt aan frisse buitenlucht die het pand binnenkomt. In de zomer zorgt het systeem door middel van nachtventilatie ervoor dat er ’s nachts koele(re) lucht wordt aangezogen. Zo blijft de binnentemperatuur behaaglijk en luchtkwaliteit uitstekend, zonder dat er onnodig veel energie verloren gaat.

Omdat het ontwerp en de oriëntatie bij passief bouwen een prominente rol speelt, is mogelijk de winst bij renovatie beperkter. Dat wil niet zeggen dat de principes van passiefbouw ongeschikt zijn als uitgangspunt voor een renovatie. Weliswaar liggen de oriëntatie en meestal ook de indeling van een gebouw vast, maar met isolatie is veel te winnen. Isolatie en kierdichting zijn de belangrijkste principes van passief bouwen en zijn in ieder gebouw, bestaand of nieuw, toe te passen. Moderne technieken maken steeds meer mogelijk. Ook wat de isolatie van bestaande, oudere gebouwen betreft.

Meer zekerheid en lagere kosten

BENG als absolute ondergrens - David Braam

Hoe er precies wordt omgegaan met BENG is vooral een kostenvraag. Eentje die vooralsnog sterk hypothetisch is, omdat gebouwen veelal nog niet op deze standaard worden opgeleverd. Naast de eerder genoemde voordelen van passiefbouw, biedt het meer zekerheid en de energiebesparing is aanzienlijk hoger en vooraf nauwkeuriger te bepalen. Daar staan verder geen andere investeringen tegenover.

Met de Trias Energetica als leidend principe, resulteert passief bouwen in een zeer energiezuinig gebouw. De nóg lagere energielasten van zo’n pand maken dat passiefbouw over de volle breedte bezien waarschijnlijk de meest rendabele manier van bouwen is. Daar komt de toekomstbestendigheid nog bovenop. Een passief gebouwde woning voldoet nu al zonder problemen aan de BENG-eisen.

David Braam: “Met passief bouwen bespaart u energie en bent u voorbereid op de aankomende wet en regelgeving. Sterker nog, u bent nu al voorbereid op toekomstige eisen. Dat zijn twee redenen die elk afzonderlijk goed genoeg zijn om passief bouwen te overwegen. Daarnaast zullen de BENG-normen de komende tijd verder aangescherpt gaan worden, waarbij de ondergrenswaardes verder omlaag gaan. Dit betekent dat er goed gekeken moet worden welk materiaal niet alleen nu voldoet maar ook toekomstbestendig is.”

Meer weten?

Bent u betrokken bij de bouw van een of meerdere gebouwen? Wilt u deze panden zo duurzaam mogelijk of zelfs nagenoeg energieneutraal opleveren? Neem contact op met David Braam. Hij is gecertificeerd Passive House Trade Person binnen Kingspan Insulation en vertelt u graag alles over passief bouwen. E: david.braam@kingspan.com, T: 06-12 90 15 91.

Kingspan Insulation Nederland

Hoofdkantoor

Lorentzstraat 1

7102 JH Winterswijk

T: 0543 - 54 32 10

Internal Sales 0800-54 64 777

Customer Service 0800-54 64 776