Brandtest

Isolatie en brandveiligheid

Brandwerendheid

De brandwerendheid van een constructie is een belangrijke factor. Een hoge brandwerendheid maakt de kans op letsel en schade kleiner. De brandwerendheid van een complete constructie is afhankelijk van verschillende factoren zoals materiaalkeuze, dikte van het materiaal, positie van het materiaal in de constructie, etc. De eisen die gesteld worden aan de brandwerendheid van een constructie zijn afhankelijk van de toepassing én de positie ten opzichte van andere gebouwen. De eisen voor een bepaald gebouw moeten altijd met deskundigen besproken worden.

Euroklasse systeem

Voor de eigenschappen van isolatiematerialen met betrekking tot hun gedrag bij brand werken we in Europa met het Euro brandklassensysteem. Dit systeem is verplicht voor de CE–markering. Via dit systeem kunnen we zien hoe brandbaar een materiaal is. De klassen gaan van A1, A2, B, C, D, E tot en met F, waarbij brandklasse A1 betekent dat een materiaal onbrandbaar is, en klasse E wordt gebruikt voor producten die uiterst brandbaar zijn. In klasse F zijn producten opgenomen die niet voldoen aan klasse E of die geen bepaling hebben.

Brandklassen van een product zoals het in de markt verkrijgbaar is

De brandklasse van een product bestaat uit drie delen:

  1. de hoofdletters A t/m F: informatie over de totale warmteontwikkeling en de snelheid waarmee het materiaal ontbrandt;
  2. de letter s plus het cijfer 1, 2 of 3: informatie over de hoeveelheid en snelheid van de rookontwikkeling;
  3. de letter d plus het cijfer 0, 1 of 2: informatie of er ook druppels ontstaan.

Materialen worden tijdens de testen direct blootgesteld aan de vlammen. Praktisch gesproken is het dus vooral belangrijk voor materialen die direct met vlammen in aanraking kunnen komen.

Brandklassen van een product in zijn toepassing (end-use)

Zoals gezegd kan een product ook in zijn toepassing getest worden, dus als eindproduct (end-use conditions). Daarbij wordt - net als bij de andere testen - eveneens de SBI unit gebruikt. Het testresultaat wordt niet alleen voor ‘end-use’ gebruikt, maar ook om een classificatie te maken volgens EN 13501-1, en de tests simuleren het gebruik in de praktijk. In de EN 15715 wordt verder aangegeven hoe de resultaten kunnen worden gebruikt onder andere omstandigheden. In het Nederlandse Bouwbesluit wordt verwezen naar de classificatie voor het product in zijn toepassing.
De producten van Kingspan Insulation leveren een positieve bijdrage aan de brandveiligheid van constructies. Bij de productinformatie op deze site vindt u de brandklasse van het betreffende product.

Praktijkvoorbeeld brand Kampen

Op 8 juni 2013 ontstond er een brand in de fabriek van Kloek Pallet in Kampen. Over deze brand en het gedrag van de PIR isolatiematerialen tijdens deze brand is door Efectis - een gerenommeerd Nederlandse kennis-en onderzoekscentrum op het gebied van brand en brandveiligheid - onderzoek vericht. Het volledige rapport is hieronder te downloaden.

Kingspan Position Paper

Recent is veiligheid van gebouwen bij de politiek weer onder de aandacht gekomen, ook brandveiligheid is daarbij een onderwerp van gesprek. Er wordt gekeken hoe de brandveiligheid van gebouwen met behulp van wetegeving nog verder verbeterd kan worden.
Als belangrijke speler in de markt hebben wij hier ook een duidelijke mening over en willen we graag bijdragen aan de discussie over dit onderwerp, om zo verbetering te bevorderen. Onze standpunten hierover staan verwoord in ons Position Paper, hieronder beschikbaar als download.

Kingspan Insulation Nederland

Hoofdkantoor

Lorentzstraat 1

7102 JH Winterswijk

Postbus 198

7100 AD Winterswijk

Tel.: +31 (0)543 543 210

Fax: +31 (0)344 675 215