Brandtest

Isolatie en brandveiligheid

Brandweerstand

De brandwerendheid van een constructie (uitgedrukt in minuten) is een belangrijke factor. Een hoge brandwerendheid van een constructie maakt de kans op letsel en schade kleiner. De brandwerendheid van een complete constructie is afhankelijk van verschillende factoren zoals materiaalkeuze, dikte van het materiaal, positie van het materiaal in de constructie, correcte verwerking, etc. De eisen die gesteld worden aan de brandwerendheid van een constructie zijn afhankelijk van verschillende factoren en moeten daarom altijd met deskundigen besproken worden.

Euroklasse systeem

Voor de eigenschappen van isolatiematerialen met betrekking tot hun gedrag bij brand werken we in Europa met het Euro brandklassensysteem. Dit systeem is verplicht voor de CE–markering. Via dit systeem wordt getracht te bepalen hoe brandbaar een materiaal is. De klassen gaan van A tot en met F, waarbij een materiaal met een brandklasse A het beste presteert en een materiaal met brandklasse E het slechtst presteert.

Naast de brandklasse A t/m F wordt er soms ook gesproken over:

De letter s plus het cijfer 1, 2 of 3: informatie over de hoeveelheid en snelheid van de rookontwikkeling (smoke);

De letter d plus het cijfer 0, 1 of 2: informatie of er ook druppels ontstaan (droplets).

Materialen worden tijdens de testen direct blootgesteld aan de vlammen en krijgen daarmee een brandklasse op productniveau, ook bekend als “as placed on the market” of als “naakt” product.

Brandklassen van een product in zijn toepassing (end-use)

Naast dat de materialen tijdens de testen direct worden blootgesteld aan vlammen is het ook mogelijk om de materialen te testen “in-applicatie” (end-use). Daarbij wordt gebruik gemaakt van de SBI-test en kan het geteste materiaal voorzien worden van bijvoorbeeld een gipsplaat. Hierdoor wordt het achterliggende materiaal dus niet meer direct blootgesteld aan de vlammen, maar wordt de gipsplaat blootgesteld aan de vlammen. Hierdoor is het mogelijk dat sommige producten met een brandklasse E op productniveau toch een brandklasse B of C halen op een “in-applicatie” niveau (end-use).

Brandklasse vs. brandweerstand

Het is belangrijk om de brandweerstand (in minuten) van een constructie niet te verwarren met de Europese brandklassen (klasse A tot en met F), omdat verschillende producten in een constructie met bijvoorbeeld een brandklasse A niet automatisch leiden tot een betere brandveiligheid. Net zo min als de aanname dat isolatieproducten met een brandklasse E op productniveau in een constructie nooit een ‘x’ aantal minuten brandwerendheid behalen, terwijl dit wel degelijk mogelijk is. Het daarom belangrijk om te weten dat het brandgedrag wordt bepaald door het samenspel van de verschillende materialen in de constructie.
 

Praktijkvoorbeeld brand Kampen

Op 8 juni 2013 ontstond er een brand in de fabriek van Kloek Pallet in Kampen. Over deze brand en het gedrag van de PIR isolatiematerialen tijdens deze brand is door Efectis - een gerenommeerd Nederlandse kennis-en onderzoekscentrum op het gebied van brand en brandveiligheid - onderzoek verricht. Het volledige rapport is hieronder te downloaden.

Meer weten over brandwerendheid en isolatie? Ga daar naar onze pagina #FireSafetyMatters

Kingspan Insulation Nederland

Hoofdkantoor

Lorentzstraat 1

7102 JH Winterswijk

T: 0543 - 54 32 10

Internal Sales 0800-54 64 777

Customer Service 0800-54 64 776