Beloopbaarheid

Beloopbaarheid

Belasting tijdens bouw en onderhoud

Een plat dak (of een dak met een lage hellingshoek), wordt vaak blootgesteld aan dynamische, mechanische belastingen, bijvoorbeeld door loopverkeer (voetstappen) of door kleine voertuigen. Deze belastingen vinden plaats tijdens de bouw van het gebouw en tijdens onderhoud van het dak of van de eventueel op het dak aanwezige gebouwgebonden installaties.

Beloopbaarheid

De beloopbaarheid van isolatie op het platte dak is dan ook enorm belangrijk. Omdat onze harde Kingspan Therma isolatieplaten een uitstekende beloopbaarheid hebben zorgt dit tijdens en na de verwerking  niet voor problemen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld minerale wol. Dit is een zacht en zwaar product en mechanische belasting kan leiden tot vervorming van het isolatiemateriaal. Inzakking en plasvorming zijn dan ook problemen die tot grote gevaren kunnen leiden.

Kingspan Insulation Nederland

Hoofdkantoor

Lorentzstraat 1

7102 JH Winterswijk

Postbus 198

7100 AD Winterswijk

Tel.: +31 (0)543 543 210

Fax: +31 (0)344 675 215