Certificering Kingspan locaties

Certificering Kingspan locaties

Kingspan Insulation hecht wereldwijd enorm veel waarde aan kwaliteit, milieu, veiligheid en energiebeheer. Dit geldt voor alle locaties, zo ook voor Kingspan Insulation Nederland. Onze productielocaties in Tiel en Winterswijk beschikken beiden over de certificeringen ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), ISO 450001 (arbeidsveiligheid) en ISO 50001 (energie management). Dit betekent dat de vestigingen en processen regelmatig worden geaudit door onafhankelijke interne- en externe partijen. Zo blijft de algehele kwaliteit gewaarborgd, in de breedste zin van het woord.

ISO 9001

De ISO 9001 norm stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Een belangrijk onderdeel hiervan is de klanttevredenheid. Zo voorziet de norm dat afspraken met klanten volgens de gestelde specificaties nageleefd worden en dat aan wettelijke vereisten wordt voldaan. Dat wij beschikken over een ISO 9001 certificaat, wil zeggen dat wij effectief en naar tevredenheid aan de vereisten van deze standaard voldoen.

ISO 14001

ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement. Evenals de ISO 9001 is deze norm ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Op basis van het milieuzorgsysteem dat voortvloeit uit ISO 14001, kunnen milieurisico's worden beheerst en gereduceerd. De milieu risico analyse is één van de belangrijkste onderdelen van deze standaard.
Onze productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd, hetgeen betekent dat wij werken volgens een milieuplan, de milieurisico’s rondom onze producten en processen beheersen en dat wij aan de wettelijke vereisten voldoen.  
  

Toegevoegde waarde ISO 14001

Wanneer u te maken heeft met BREEAM en LEED certificering van gebouwen, heeft de ISO 14001 certificering een toegevoegde waarde . Bij deze beoordelingsmethoden worden gebouwen namelijk geëvalueerd ten aanzien van hun duurzaamheid. Wanneer u dan werkt met materialen die aantoonbaar van duurzame herkomst zijn, worden extra punten aan het gebouw toegekend. Zo heeft u met onze producten niet alleen een kwalitatief hoogwaardig isolatiemateriaal in handen, door onze ISO 14001 certificering wordt het u ook makkelijker gemaakt om hogere scores te behalen binnen de BREEAM en LEED certificering.

ISO 45001

ISO 45001 is de nieuwste standaard voor arbeid gerelateerde veiligheid en gezondheid.
Met dit certificaat in ons bezit, kunnen wij stellen dat de arbeidsrisico’s binnen ons bedrijf effectief beheerst worden volgens de laatste norm en wettelijke eisen, waarbij continue gekeken wordt naar mogelijke verbeterpunten.

ISO 50001

Deze standaard gericht op energie management, voorziet in een methode om energie efficiëntie te integreren in bestaande industriële of commerciële management systemen voor continue verbetering. Met focus op de verhoging van de energie-efficiënte, verwachten wij grote stappen te kunnen maken richting toenemende verduurzaming van Kingspan waarbij tevens wordt bijgedragen aan de doelstellingen vanuit Kingspan group met betrekking tot Net Zero Energy (NZE). https://www.kingspan.com/group/net-zero-energy

Heeft u hulp of advies nodig bij uw project?

Wij bieden een uitgebreide service en helpen u met een op maat gemaakte oplossing voor al uw specifieke en technische uitdagingen van ontwerp tot bouw. Dit stelt u in staat de beste oplossing voor uw constructie te realiseren.

Contact

Kingspan Insulation Nederland

Hoofdkantoor

Lorentzstraat 1

7102 JH Winterswijk

Postbus 198

7100 AD Winterswijk

Tel.: +31 (0)543 543 210

Fax: +31 (0)344 675 215