Klimaat

Duurzaam bouwen

De belangrijkste doelstelling van duurzaam bouwen is het beperken van de gevolgen van klimaatverandering. De klimaatveranderingen hebben een grote impact op onze maatschappij en de gevolgen zijn overal ter wereld zichtbaar. Zeespiegelstijging, overstromingen, hetere zomers en nattere winters zijn het huidige en toekomstige beeld.

De laatste 150 jaar is de uitstoot van broeikasgassen enorm gestegen. Met name de CO2-uitstoot vertoont een grote stijging. Deze wordt o.a. veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen en de productie van elektriciteit voor het verwarmen en koelen van gebouwen.

De meest effectieve methode om dit energieverbruik terug te dringen, is het goed en deugdelijk isoleren van gebouwen (Trias Energetica). Deze maatregel kan leiden tot een vermindering van maar liefst twee derde van de energieconsumptie. Een serieuze bijdrage aan een beter klimaat.

Duurzaam bouwen doet u met ons uitgebreide assortiment aan hoogwaardige isolatieproducten. Bekijk onze productpagina’s om de beste optie voor uw constructie uit te kiezen.

Contactinformatie

Kingspan Insulation Nederland

Hoofdkantoor

Lorentzstraat 1

7102 JH Winterswijk

Postbus 198

7100 AD Winterswijk

Tel.: +31 (0)543 543 210

Fax: +31 (0)344 675 215