Duurzaam bouwen met Kingspan Insulation

Duurzaam bouwen

Bij duurzaam bouwen en verbouwen wordt rekening gehouden met de effecten op het milieu. Zowel bij een bouwproces, renovatie of sloop als bij gebruik van het gebouw.

Duurzaam bouwen om gevolgen van klimaatverandering te beperken

De klimaatveranderingen hebben een grote impact op onze maatschappij en de gevolgen zijn overal ter wereld zichtbaar. Zeespiegelstijging, overstromingen, hetere zomers en nattere winters zijn het huidige en toekomstige beeld.

De laatste 150 jaar is de uitstoot van broeikasgassen enorm gestegen. Met name de CO2-uitstoot vertoont een grote stijging. Deze wordt o.a. veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen en de productie van elektriciteit voor het verwarmen en koelen van gebouwen.

De meest effectieve methode om dit energieverbruik terug te dringen, is het goed en deugdelijk isoleren van gebouwen. Deze maatregel kan leiden tot een vermindering van maar liefst twee derde van de energieconsumptie. Een serieuze bijdrage aan een beter klimaat.

Duurzaam bouwen doet u met ons uitgebreide assortiment aan hoogwaardige isolatieproducten

 

Brochures over duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen met Kooltherm

Planet Passionate

Samen bouwen we aan een duurzame toekomst

Kingspan Insulation Nederland

Hoofdkantoor

Lorentzstraat 1

7102 JH Winterswijk

T: 0543 - 54 32 10

Internal Sales 0800-54 64 777

Customer Service 0800-54 64 776