BENG

Van EPC naar BENG

Logo PEFCVoor alle nieuwbouw geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). BENG gaat - net als bij de EPC - alleen om gebouw gebonden energie. Waar de EPC nog een samengestelde coëfficiënt is, bestaat BENG uit 3 afzonderlijke eisen, waaraan gelijktijdig moet worden voldaan.


BENG-1: maximaal energieverbruik

BENG-1 kijkt naar de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar. Voor de energiebehoefte wordt gekeken naar de verwachte energiebehoefte voor verwarming en koeling. Deze behoefte kan gereduceerd worden door bijvoorbeeld slim gebruik van warmte en licht van de zon, een goed ventilatiesysteem met warmteterugwinning en goede isolatie in combinatie met een luchtdichte schil. De eis is de optelsom hiervan en wordt voor woningen en woongebouwen naar verwachting 25 kWh per m2 per jaar.
 

BENG-2: maximaal primair fossiel energie gebruik

BENG-2 kijkt waar de energiebehoefte vandaan komt. Het primair energieverbruik voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventilatie, maar ook bijv. warmteverliezen via leidingen en rendement van een ketel worden opgeteld. De opgewekte energie via PV-panelen of andere hernieuwbare energiebronnen, zoals zonneboilers, windmolens en warmtepompen worden hiervan afgetrokken. De optelsom mag nooit hoger zijn dan de voorschreven BENG 2 eis. Deze wordt voor woningen en woongebouwen naar verwachting 25 kWh per m2 per jaar.
 

BENG-3: minimaal aandeel hernieuwbare energie

BENG-3 kijkt naar de verhouding tussen primair energieverbruik en hernieuwbare energie, door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal van beide vormen maal 100%:

Het percentage hernieuwbare energie voor woningen en woongebouwen wordt naar verwachting 50%.
 


Er verandert veel ten opzichte van de EPC


De huidige energieprestatie van een gebouw wordt berekent via de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Hierbij was het nog mogelijk om bijvoorbeeld minder goed geïsoleerde huizen te compenseren door het gebruik van meer PV panelen. Bij BENG moet echter aan alle 3 de eisen afzonderlijk worden voldaan. Hoewel de eisen nog niet definitief zijn, is wel duidelijk dat isolatie een nog belangrijkere rol gaat krijgen.
 


Van minimale naar optimale RC-waardes


De voorgenomen eis voor BENG is een maximaal energieverbruik van 25 kWh/m2. Als het gaat om de energiebehoefte, dan is de grootste winst te halen bij goede isolatie in combinatie met luchtdicht bouwen. Waar momenteel de gevel van een woning nog moet voldoen aan de minimale RC-waarde van 4,5 m2∙K/W, verwachten we voor BENG dat de RC -waarde omhoog gaat. Onze verwachting is dat de optimale RC-waarde voor de gevel rond de 6,0 m2∙K/W zal zijn.
 


Low lambda producten worden belangrijker


Om te kunnen voldoen aan de eisen van BENG gaat goed isoleren steeds belangrijker worden. Isolatiematerialen met een gunstige lambda waarde zorgen voor slankere gebouwen. Hierdoor worden ook de afwerkingen, zoals vensterbanken, slanker en dit zorgt weer voor meer licht en dus een lagere energiebehoefte. Bovendien is slank bouwen goedkoper. Hoewel de aanschafprijs van hoogwaardig isolatiemateriaal duurder is per m2 zijn de totale bouwkosten – uitgaande van een gelijke binnenruimte - juist lager. Zie hiervoor ook onze cost case “De toegevoegde waarde van slank isoleren”. Gaat men uit van een gelijke buitenruimte, dan zijn de bouwkosten wel duurder - meer kosten voor meer afwerkingen binnen – maar juist door de extra gecreëerde m2 binnenruimte levert dit meer geld op bij huur of verkoop. Onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de return-on-investment (ROI) zelf bij de huidige eisen van een RC-waarde voor de gevel van 4,5 m2∙K/W al hoger is. Naarmate de RC-waardes zullen toenemen zal ook de ROI groter worden. Alles hierover is te zien in onze cost case “Wat als… uw vastgoedproject meer rendement oplevert?”.

 

Lunch & Learn sessie

Als u vragen heeft over BENG, neem dan contact met ons op. We kunnen telefonisch advies geven, maar geven ook Lunch & Learn sessies. Handig als ook collega’s meer willen weten over BENG.

Nu informatie aanvragen

Kingspan Insulation Nederland

Hoofdkantoor

Lorentzstraat 1

7102 JH Winterswijk

Postbus 198

7100 AD Winterswijk

Tel.: +31 (0)543 543 210

Fax: +31 (0)344 675 215

We gebruiken cookies op onze website. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken of om uw cookievoorkeuren aan te geven, klik a.u.b. hier.

Klik op "Accepteren en sluiten" om cookies op onze website te accepteren. Als u geen toestemming geeft en deze site blijft gebruiken, gaan we ervan uit dat u instemt met het gebruik van cookies.

Het Cookiebeleid en –beheer alsook de website Privacykennisgeving zijn bijgewerkt op 13 augustus 2018.