Unidek Polydek Plus

Productafbeelding Unidek Solidek 4000 TK

Unidek Polydek Plus

Polydek Plus is een isolerende spouwmuurplaat bestaande uit EPS, brandvertragend gemodificeerd volgens NEN 6065/6066. Polydek Plus is aan alle zijden voorzien van een 15 mm sponning.

Deze spouwmuur isolatieplaat  is ook leverbaar als Polydek RE (70% gerecycled materiaal).             

Productinformatie

Unidek Polydek

   
Producttype (Rc-waarde)* RE 2.5 RE 3.0 RE 3.5 Plus 3.0 Plus 3.5 Plus 4.0 Plus 4.5 Plus 5.0
Lengte in mm 1245 1245 1245 1245 1245 1245 1245 1245
Breedte in mm 715 715 715 715 715 715 715 715
Dikte in mm 83 103 122 83 103 122 134 150
waarde in W/m·K 0,036 0,036 0,036 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
Platen per pakket in aantallen 5 4 3 5 4 3 3 3
Prijs per m² € 7,07 € 8,78 € 10,38 € 16,59 € 19,66 € 21,66 € 23,81 € 25,79
* Rc-waarden zijn berekend conform een constructieopbouw met binnenblad kalkzandsteen of metselwerk m.u.v. Polydek Plus 3.0, welke is berekend met een gasbeton binnenspouwblad.
 
Transport en opslag
Bij opslag op open bouwterreinen is het noodzakelijk de pakketten Polydek te ballasten tegen wegwaaien. De isolatie vrij van de bodem opslaan. (Mechanisch) transport op de bouwplaats zodanig veilig uitvoeren dat het verpakte isolatiemateriaal niet blijvend beschadigd raakt.

Op maat maken
Polydek laat zich makkelijk bewerken met handgereedschappen zoals mes, handzaag, rasp etc. Indien er veel EPS op maat dient te worden gemaakt verdient het aanbeveling hiervoor een speciale gloeibeugel aan te schaffen.

Aansluitingen en naden
Het effect van een thermische isolatielaag wordt sterk beïnvloed door de zorg die wordt besteed aan de uitvoering. De aansluitingen onderling en met omringende constructies dienen zorgvuldig te worden afgewerkt. Voordat met het aanbrengen van de spouwmuursiolatie kan worden begonnen moet de kwaliteit van de ondergrond (vlakheid van het binnenspouwblad) worden gecontroleerd. Speciebaarden, lijmresten en andere oneffenheden verwijderen.

Plaatsing
Voor het aanbrengen van de eerste rij isolatieplaten moet een horizontale lijn neergezet worden (draad, smetlijn of gelijkwaardig). De onderzijde van deze lijn gemiddeld 50 mm vrijhouden van de bovenkant van de fundering. De isolatie bij voorkeur in halfsteensverband aanbrengen met een minimale overlaplengte van 100 mm. Isolatiemateriaal rondom spouwlatten en bij ondersteuning van waterdichte en waterwerende lagen onder 10° afschuinen.
De platen moeten goed aansluitend, horizontaal of verticaal, tegen het binnenspouwblad worden aangebracht. Hierbij dienen de horizontale sponningen naar buiten afwaterend te zijn (zie tekening). In plaats van de traditionele spouwankers met in de handel verkrijgbare kunststof klemschijven, kan ook gebruik worden gemaakt van de speciale Polyplug met bijbehorende inslagankers.

Hoekaansluiting
Aanbevolen wordt om op de hoeken niet te eindigen met pasplaten. Op hoeken beginnen met een hele respectievelijk minimaal een halve plaat. De platen dient men bij de omgaande muur te laten doorsteken. Daarna kan de omgaande isolatielaag worden aangebracht. Deze dient goed aan te sluiten tegen de hiervoor genoemde laag. Vervolgens wordt het uitstekende deel langs een lat of de isolatie zelf afgezaagd.

Beëindiging
Ter voorkoming van smalle stroken worden, indien nodig, de laatste (bovenste) platen met de lange zijden verticaal aangebracht. Uitstekende delen worden afgezaagd.

Reparatie
Indien platen worden beschadigd, moeten deze, alvorens het buitenspouwblad te metselen, worden vervangen. Gescheurde platen kunnen worden toegepast, mits extra klemschijven worden aangebracht.

Bevestiging
De platen moeten op tenminste 4 punten per m2 worden bevestigd. Bij gebouwen hoger dan 10 meter dienen er 6 bevestigingen per m2 te worden aangebracht. Het is raadzaam de platen niet eerder aan te brengen dan een dag nadat de spouwankers in het binnenspouwblad zijn gemetseld.   Over de spouwankers dienen de in de handel verkrijgbare kunststof klemschijven min. rond 50 mm te worden aangebracht (zie Polyplug).   Indien er te weinig ankers zijn ingemetseld, kunnen met behulp van boorankers extra klemschijven worden aangebracht. Het bovenvermelde aantal bevestigingen is het minimale aantal voor een goede bevestiging van de isolatieplaten.   Conform NPR 6791 NEN 6790 (TGB 1990 steenconstructies) dienen minimaal 4 ankers per m2 metselwerk te worden aangebracht. Het is verstandig om bij de maatvoering van de isolatieplaten rekening te houden met de ankers.

 
AANTAL ANKERS PER PLAAT
  hoogte 0-10 meter hoogte 10-20 meter
1220 x 820 mm 4 6
1215 x 815 mm 4 6
1160 x 960 mm 5 7
1160 x 1960 mm 10 12

Spouwbladen
De spouwbladen moeten vlak worden afgewerkt. Bij een gemetseld binnenspouwblad dient de nauwkeurigheid ten aanzien van de vlakheid van het metselwerk groter te zijn dan normaal gebruikelijk is en moeten de speciebaarden verwijderd en het spouwblad afgekwast worden. Het binnenspouwblad aan de spouwzijde dient te worden voorzien van een raaplaag. Bij het metselen van de spouwbladen moeten maatregelen worden genomen, opdat geen valspecie in de spouw achterblijft.
 

Heeft u hulp of advies nodig bij uw project?

Wij bieden een uitgebreide service en helpen u met een op maat gemaakte oplossing voor al uw specifieke en technische uitdagingen van ontwerp tot bouw. Zo realiseren we samen de beste oplossing voor uw constructie.

Advies aanvragen

Neem contact op

Hoofdkantoor

Scheiweg 26

5421 XL Gemert

+31 (0) 492 378 866

We gebruiken cookies op onze website. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken of om uw cookievoorkeuren aan te geven, klik a.u.b. hier.

Klik op "Accepteren en sluiten" om cookies op onze website te accepteren. Als u geen toestemming geeft en deze site blijft gebruiken, gaan we ervan uit dat u instemt met het gebruik van cookies.

Het Cookiebeleid en –beheer alsook de website Privacykennisgeving zijn bijgewerkt op 13 augustus 2018.