Kingspan_Image Fire Safety_032018_NL_EN

Brandveiligheid

Kingspan zet zich in voor brandveiligheid

Kingspan biedt onder meer isolatiematerialen voor nieuwbouw en renovatie. Gebouwen kunnen met verschillende isolatiematerialen worden geïsoleerd, afhankelijk van de eisen. Elk materiaal heeft unieke eigenschappen.
Kingspan Unidek produceert isolatiematerialen op basis van EPS, expanded polystyrene, ook wel airpop of piepschuim genoemd.
De verschillende isolatiematerialen hebben één overeenkomst: ze isoleren allemaal. De verschillen zitten onder andere in de isolatiewaarden die gerealiseerd kunnen worden, de kosten die verbonden zijn aan de toepassing ervan, de mate van brandbaarheid en andere productspecifieke eigenschappen. Onderstaande tabel biedt een overzicht, in de toepassing van bijvoorbeeld een gevelconstructie.
 
Isolatiemateriaal Brandklasse in enduse buitengevelstuc* Duurzaamheid Isolerend vermogen Kosten Keuze en afwerking
EPS B ++ ++ :-) +++
Minerale wol A + + :-| ++
Houtvezel B +++ + :-( +
Resolplaat B ++ +++ :-| ++
*Er zijn constructies voor meerdere toepassingen denkbaar maar voor een objectieve vergelijking is hier de gevelconstructie als basis voor de vergelijking genomen.


Brandveiligheid

Wat bepaalt de brandveiligheid van een gebouw? De brandveiligheid van een gebouw wordt bepaald door een veelheid aan factoren. Vanzelfsprekend dienen in ieder geval de montagevoorschriften correct uitgevoerd en nageleefd te worden. Factoren die de veiligheid van een gebouw bepalen zijn de constructie, de aanwezigheid van voorzieningen tegen brandoverslag, de aanwezigheid van sprinklers, de inrichting en de inventaris, en de aanwezigheid van voldoende en veilige vluchtwegen. Maar ook: hoe hoog is een gebouw en kan de brandweer overal gemakkelijk bij?
 

Brandbaarheid en brandklassen

De brandbaarheid van de gebruikte materialen in een constructie bepaalt voor een deel de veiligheid van het gebouw. Een ding is zeker: onbrandbare constructies bestaan niet, alles brandt zolang de temperatuur maar hoog genoeg is. Afhankelijk van de ontbrandingstemperatuur worden materialen gelabeld met een letter die de brandklasse aanduidt. Die brandklassen variëren van A (bijna onbrandbaar) tot F (zeer brandbaar). In het Bouwbesluit is steeds vastgelegd welke klasse bij welk (deel van het) gebouw ten minste moet worden gehaald.
NB: Het Bouwbesluit stelt eisen aan gehele constructies en niet aan single use van materialen. Met andere woorden: brandgedrag van een kaal isolatiemateriaal is niet relevant, het gedrag van de totale constructie (binnen-, buitenzijde en isolatiekern) is bepalend. EPS isolatie wordt altijd toegepast als constructie en dus beschermd door andere materialen.
 

EPS SE

In ‘naakte’ vorm is EPS normaal ontvlambaar, mits er een brandbare bron aanwezig is. Kingspan Unidek produceert EPS van SE-kwaliteit. SE staat voor Schwer Entflammbar/ Self Extinguishing. EPS SE smelt weg als er sprake is van directe vuurbelasting, en het wegsmelten stopt onmiddelijk op het moment dat de vuurlast weggenomen wordt.

 

Brochure EPS-SE brandveilige toepassingen

FAQ / veelgestelde vragen

Wat is een brandklasse?

In het bouwbesluit staan eisen geformuleerd met betrekking tot de brandbaarheid van bouwconstructies. De brandbaarheid van een constructie zegt iets over hoe makkelijk een constructie brandt en vuur zich verder kan verspreiden. Hiervoor wordt in het bouwbesluit de term brandklasse gebruikt. Constructies worden geclassificeerd naar hun bijdrage aan de ontwikkeling van brand en rook: de brandklassen en de rookklassen. De brandklassen worden aangeduid met een letter en een cijfer: van A1 (onbrandbaar) tot F (buitengewoon hoge bijdrage). De rookklassen worden aangeduid met s1, s2 en s3 (respectievelijk geringe, gemiddelde en grote bijdrage aan de rookproductie.
 

Aan welke eisen moeten isolatiesystemen precies voldoen?

Conform het bouwbesluit moeten gevel en buitenmuur van een woning minimaal voldoen aan brandklasse D. Is een gevel of buitenmuur hoger dan 13 meter dan moet de gevel of buitenmuur voldoen aan brandklasse B. Afwijkende eisen kunnen gelden voor gebouwen die hoger zijn dan 70 meter. In overleg met de lokale brandweer kunnen strengere eisen worden vastgesteld. Voor deuren, ramen en kozijnen staat vast dat ze moeten voldoen aan brandklasse D.


Komt er giftig gas vrij bij het verbranden van EPS?

Bij alle stoffen die in brand staan, komt er gas vrij. Aangezien EPS voor 98% uit lucht bestaat en voor de overige 2% uit koolstof en waterstof, is er sprake van verbrandingsgassen die schoner zijn dan dat wat vrijkomt bij de verbranding van een gelijke hoeveelheid hout.
Lees meer in het onderzoek over gezondheidsschadelijke emissie van isocyanaat.

Onderzoek naar gezondheidsschadelijke emissie van isocyanaat

Hoe zet Kingspan zich in voor brandveiligheid?

  1. Kingspan producten zijn uitgebreid getest op brandveiligheid en hebben zichzelf in de praktijk bewezen
  2. Onze producten voldoen aan de wettelijke normen en richtlijnen, zowel in Nederland als in Europa
  3. Grootschalige testen die de prestaties van volledige systemen toetsen in realistische situaties zijn de enige solide beoordeling voor brandveiligheid van constructies
  4. Kingspan heeft meer grootschalige testen uitgevoerd dan ieder ander bedrijf en we pleiten ervoor om grootschalig testen van complete systemen de norm te maken in Europa
  5. Te veel focus op de brandbaarheid van een individueel materiaal, bijvoorbeeld bij de SBI-test, draagt niet bij aan de brandveiligheid (bijvoorbeeld: hout is een brandbaar materiaal, maar niemand is van mening dat het moet worden uitgesloten als bouwmateriaal)

Advies nodig?

Heeft u vragen over brandveiligheid van een reeds uitgevoerd project of van een project dat nog gebouwd moet worden? Wij helpen u graag verder. Mail naar eps@kingspanunidek.com voor meer informatie of vul het contactformulier op de website in.

Advies aanvragen

Neem contact op

Hoofdkantoor

Scheiweg 26

5421 XL Gemert

+31 (0) 492 378 866

We gebruiken cookies op onze website. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken of om uw cookievoorkeuren aan te geven, klik a.u.b. hier.

Klik op "Accepteren en sluiten" om cookies op onze website te accepteren. Als u geen toestemming geeft en deze site blijft gebruiken, gaan we ervan uit dat u instemt met het gebruik van cookies.

Het Cookiebeleid en –beheer alsook de website Privacykennisgeving zijn bijgewerkt op 13 augustus 2018.