Tien experts in gesprek: ‘Architecten en gebouweigenaren vervullen sleutelrol bij brandveiligheid’

30 november 2017 Kingspan Geïsoleerde Panelen
Ronde tafel gesprek brandveiligheid, Roy Weghorst

Architecten hebben een belangrijke rol bij het waarborgen van de brandveiligheid van hun gebouwontwerp, maar wel binnen bepaalde marges. Want de opdrachtgever maakt de keuzes en bepaalt in belangrijke mate het veiligheidsniveau. Maar weten ontwerpers en gebouweigenaren eigenlijk wel genoeg van brandveiligheid om verantwoorde afwegingen te kunnen maken? Over dit thema en andere vraagstukken discussieerde een panel vakexperts tijdens een rondetafelgesprek rond bouwkundige brandveiligheid in Alphen aan den Rijn op 16 november. Over balanceren op de wettelijke minimumgrens of kiezen voor een brandveilig ontwerp met visie.

Hieronder volgt een samenvatting van de panelsessie. Lees hier het volledige artikel.

De rol van brandveiligheidsadviseurs: meerwaarde aantonen

Stelling: Architecten zijn vooral creatieve ontwerpers en zijn zich onvoldoende bewust van hun taak een brandveilig gebouw te ontwerpen.
Onbewust of onvoldoende kennis? René Hagen, lector brandpreventie aan de Brandweeracademie, ziet dat ontwerpers vaak de wettelijke ondergrens opzoeken en balanceren op het randje van wat verantwoord is. “We zien nog weleens dat, om meer vierkante meters te creëren, oplossingen worden bedacht die strikt volgens de regels wel mogen, maar waar we als brandweer niet achter staan." Directeur Leo Oosterveen van Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) ziet bij projectontwikkelaars en gebouwbeheerders onvoldoende besef dat zij in belangrijke mate sturend kunnen zijn in het realiseren van een brandveilig ontwerp. BBN werkt hard aan verbetering van die houding.

In de discussie komt vervolgens de rol van brandveiligheidsadviseurs aan bod. Conclusie: ze hebben het in het complexe samenspel tussen opdrachtgever, overheid, aannemer en ontwerper niet eenvoudig om hun standpunten kracht bij te zetten.

Vraag: Hoe kunnen adviseurs nut en noodzaak van brandveiligheidsmaatregelen beter uitleggen in een bouwproces waar beslissingen primair draaien om goedkope realisatie binnen de minimale regelkaders van het Bouwbesluit?
Door de meerwaarde voor de gebouweigenaren te benadrukken, vindt Roy Weghorst, Head of regulatory affairs van Kingspan Geïsoleerde Panelen. Maak inzichtelijk wat een opdrachtgever opschiet met een hoger veiligheidsniveau dan de regelgeving eist, door mogelijke effecten van falende brandveiligheid te schetsen. “Neem als voorbeeld de stallenbouw. De afgelopen jaren zijn er meerdere grote branden geweest in megastallen. Maak in het advies duidelijk hoezeer een brand de bedrijfsvoering verstoort en hoe complex de nasleep van een bedrijfsbrand kan zijn. Een getroffen veehouder moet bijvoorbeeld, na het afbranden van zijn stal, voor de herbouw opnieuw een vergunning aanvragen. Dat kost hem veel extra tijd en inspanning en geeft geen garantie dat hij het pand in dezelfde omvang mag herbouwen. Als je zo’n langdurige en tijdrovende nasleep kunt voorkomen met een hoger brandveiligheidsniveau, bijvoorbeeld door een betere compartimentering, is dat winst voor de bedrijfsvoering en duurzaamheid op lange termijn.”

Dat ook het maatschappelijk gevoelde belang van minder brandslachtoffers en het beperken van brandschade vanuit verzekeraarsoptiek valide argumenten zijn voor een stapje extra veiligheid boven de minimumnorm, betwijfelen de discussiedeelnemers. Want ondanks gemiddeld 70 brandslachtoffers per jaar, die bovendien hoofdzakelijk te betreuren zijn bij woningbranden, is brandveiligheid volgens Roy Senden van Normec helemaal geen sterk issue voor de politiek en beleidsmakers. Voor de verzekeringsmarkt geldt volgens hem deels hetzelfde. Verzekeraars zouden relatief weinig waarde hechten aan brandscheidingen en automatische brandmeldsystemen. Aan automatische blussystemen daarentegen wel...

Lees hier het gehele rondetafelgesprek

Maak in het advies duidelijk hoezeer een brand de bedrijfsvoering verstoort en hoe complex de nasleep van een bedrijfsbrand kan zijn. Een getroffen veehouder moet bijvoorbeeld, na het afbranden van zijn stal, voor de herbouw opnieuw een vergunning aanvragen. Dat kost hem veel extra tijd en inspanning en geeft geen garantie dat hij het pand in dezelfde omvang mag herbouwen. - Roy Weghorst

Kingspan Geïsoleerde Panelen

Kingspan B.V.

Lingewei 8

4004 LL Tiel

Postbus 6565

4000 HN Tiel

Tel: +31 (0)344 675 250