Brandveilig bouwen

Brandveiligheid


Brandveiligheid: niet alle isolatie is hetzelfde...

Brandveilige panelen vormen een stabiele basis voor brandveilige gebouwen; als het aankomt op brandveiligheid neemt u liever geen risico's. Kingspan neemt het aspect brandveiligheid uiterst serieus. Onze sandwichpanelen voorzien van brandveilige isolatie worden omvangrijk getest om te garanderen dat ze niet alleen voldoen aan de wettelijke normen, maar deze vaak ook overstijgen. Zo vormen onze panelen niet alleen de basis voor een goed geïsoleerd, luchtdicht en duurzaam gebouw, maar bovenal ook een veilig gebouw. Lees alles over brandveiligheid op deze pagina.

Brandveiligheid en QuadCore®

Soms zegt een video van 30 seconden meer dan 1000 woorden. Op de grootste bouwbeurs van Frankrijk durfden we het aan om live (!) de brandveiligheid van onze QuadCore® sandwichpanelen te demonstreren. Bekijk de video of lees meer over QuadCore® & brandveiligheid.

De B van Brandveiligheid

Langere tijd om te vluchten, meer zicht om te vluchten en beperkte schade achteraf. Kingspan sandwichpanelen met QuadCore® of PIR-isolatiekern behalen brandklasse B wat staat voor moeilijk brandbare materialen, die een beperkte bijdrage leveren aan branduitbreiding. Op rookklassering voldoen onze sandwichpanelen aan s1 (geringe rookproductie) of s2 (gelimiteerde rookafgifte); wat betreft druppelvorming aan d0: geen brandende afvallende deeltjes of druppels.
Brandveiligheid: brandklasse B
brandwerende isolatie

FM Approval op sandwichpanelen

Hoewel een FM Approval, van 's werelds grootste verzekeringsmaatschappij van industrieel vastgoed FM Global, in Europa geen vereiste is, wordt er wereldwijd veel waarde gehecht aan dit keurmerk vanwege de hoge eisen. FM Global is gespecialiseerd in risicoanalyses en schadepreventie. Inmiddels worden FM Approvals door steeds meer opdrachtgevers in Nederland verplicht gesteld. Een brede range van onze sandwichpanelen beschikt over FM 4880, 4881 en 4882
Bekijk onderstaande tabel over de maximale mogelijkheden voor sandwichpanelen met FM Approval op basis van de isolatiekern.
 
  Toepassing Sandwichpaneel met QuadCore® Sandwichpaneel met PIR Sandwichpaneel met PUR
FM Approval 4880 Dak / gevel / plafond Ja Ja Nee
FM Approval 4881 Gevel Ja Ja Mogelijk
FM Approval 4882 Rookgevoelige omgevingen Ja Nee Nee
Veel producten worden onderworpen aan een zogenoemde Single Burning Item test. Er wordt een testopstelling gemaakt van 1,5 meter hoog, met in de hoek een brander van 30 kW. Zo’n test is vooral bedoeld voor CE-markering die vrij verhandelen van producten mogelijk maakt, maar wat dat product vervolgens doet bij een echte brand, valt hiermee niet te voorspellen. Daarom pleiten wij altijd voor grootschalige testen, zoals de testen voor een FM Approval, georganiseerd door verzekeraar FM Global. Die heeft in de Verenigde Staten een eigen testlaboratorium, Daar wordt een testopstelling van 15 meter hoog en 5 meter aan iedere zijde opgebouwd en onderworpen aan een zwaar brandscenario. Ik hoop dat andere producenten hun producten ook op deze manier laten testen. Dat zal er namelijk toe leiden dat mensen niet langer kiezen voor de goedkopere isolatiematerialen, maar voor een hogere kwaliteit op het gebied van brandveiligheid. Roy Weghorst, Head of regulatory affairs, Kingspan

LPCB: bescherming verzekerd

De LPCB, Loss Prevention Certification Board en onderdeel van BRE Global, werkt al meer dan 100 jaar samen met industrie en overheid om de brandveiligheid van producten vast te stellen en biedt productcertificering door onafhankelijke derden. De LPS, Loss Prevention Standards, worden wereldwijd erkend en toegepast door verzekeraars. Onze sandwichpanelen zijn goedgekeurd op basis van LPS 1181 klasse EXT-B. Onze LPS online
LPCB bescherming

Onze documentatie over brand

Hieronder is een aantal documenten te downloaden waarin de prestatie van onze sandwichpanelen alsmede onze mening als belangrijke marktspeler over brandveiligheid wordt gepresenteerd.

Not all insulation is the same

Not All Insulation is the Same...

Overzicht van de brandtesten die uitgevoerd zijn ten behoeve van certificering van Kingspan sandwichpanelen en diverse casestudy's van echte branden en de prestaties van de Kingspan sandwichpanelen

Kingspan Position Paper

Recent is veiligheid van gebouwen bij de politiek weer onder de aandacht gekomen, ook brandveiligheid is daarbij een onderwerp van gesprek. Er wordt gekeken hoe de brandveiligheid van gebouwen met behulp van wetegeving nog verder verbeterd kan worden. Als belangrijke speler in de markt hebben wij hier ook een duidelijke mening over en willen we graag bijdragen aan de discussie over dit onderwerp, om zo verbetering te bevorderen. Onze standpunten hierover staan verwoord in ons Position Paper, hieronder beschikbaar als download.

Meer over brandveiligheid

Kingspan Geïsoleerde Panelen

Kingspan B.V.

Lingewei 8

4004 LL Tiel

Postbus 6565

4000 HN Tiel

Tel: +31 (0)344 675 250