Sandwichpanelen voor woningbouw

Sandwichpanelen voor woningbouw

De woningbouw zoekt naar nieuwe materialen die snel en betaalbaar bouwen combineren met energiezuinigheid, duurzaamheid en esthetica. Sandwichpanelen voldoen aan deze eisen en zijn dan ook bezig met opmars in de woningbouw, zowel in nieuwbouw als in duurzame renovaties.
 
In de traditionele woningbouw is de keuze niet zo moeilijk: we bouwen met baksteen en dakpannen. Onder druk van de huidige eisen van bouwsnelheid en energiebesparing zijn in dat traditionele systeem inmiddels wat kleine stapjes gezet tot verbetering, zoals een bredere spouw met meer isolatie en beter dampremmende en waterkerende folies. Maar steeds vaker blijkt dat die stapjes niet genoeg zijn en dat er wezenlijke veranderingen nodig zijn in de manier van bouwen. Daarom wordt steeds vaker gekozen voor andere bouwmaterialen, die qua levensduur even betrouwbaar moeten zijn maar die sneller te monteren zijn met minder kritische details.

Esthetische mogelijkheden

Renovatie Meijhorst Nijmegen met Kingspan sandwichpanelen

Een bouwproduct dat hierbij in beeld is gekomen, is het sandwichpaneel. Dat geldt voor gevels, maar zeker ook voor hellende daken. Deze sandwichpanelen waren vooral bekend uit de utiliteitsbouw, maar inmiddels zijn er vele varianten die zowel technisch als esthetisch zeer goed passen in de woningbouw. Zo zijn er sandwichpanelen die vrijwel niet te onderscheiden zijn van een traditioneel felsdak en zelfs zijn er sandwichpanelen met het uiterlijk van een pannendak. Ook in breedtes en kleuren zijn er volop variaties. Wat ze met elkaar gemeen hebben, is dat ze altijd een strak resultaat geven. Bekijk hier een project in Krimpen aan de IJssel met Kingspan sandwichpanelen en zonnepanelen.

Hoogwaardige details

Sandwichpanelen bestaan uit een kern van isolatie die fabrieksmatig is ingeschuimd tussen twee platen staal of aluminium. Een hoge isolatiewaarde is vrijwel standaard. De platen zijn zo samengesteld dat ze van zichzelf luchtdicht zijn en koudebruggen ontbreken. Ook de onderlinge aansluiting is fabrieksmatig hoogwaardig en doet geen afbreuk aan de isolatiewaarde en de luchtdichtheid. Het aantal kritische details in de constructie daalt daardoor enorm. Die zitten eigenlijk alleen nog in de aansluiting van de sandwichpanelen op de constructie. De materiaalkeuze en opbouw maakt sandwichpanelen ook tot een brandveilig bouwmateriaal. Download de algemene conclusie over de brandveiligheid van Kingspan sandwichpanelen.

Minder arbeid

Soendalaan in Vlaardingen

Waar traditionele daken met hun pannen, folies en panlatten behoorlijk arbeidsintensief zijn met diverse kritische details, zijn sandwichpanelen niet alleen eenvoudig maar ook snel te monteren. Dat betekent dat er minder personeelsinzet nodig is, wat in deze tijd van personeelsschaarste een belangrijk item is. Ook verkort het de bouwtijd. Dat beperkt de weersinvloeden en maakt een snellere oplevering mogelijk.

Drager voor PV

Een belangrijke reden om voor sandwichpanelen te kiezen is dat zonnepanelen er gemakkelijk op aan te brengen zijn. De montage kan met rails en bij panelen met kronen ook rechtstreeks op de kronen. Dat kan zowel bijna volvlaks als op een deel van het dak. Het sandwichpaneel past dus heel goed bij energiezuinige woningen en Nul op de Meter. Daarbij komt ook nog dat het een licht materiaal is. Dit zijn ook redenen waarom sandwichpanelen een goede keus zijn voor duurzame woning renovaties.

Duurzame renovatie

Vanwege de hoge isolatiewaarde past dit bouwproduct ook in een eventuele gefaseerde aanpak van een duurzame renovatie. Het is een zogenaamde ‘no-regret'-maatregel. De isolatiewaarde van het dak is hiermee nu al zo te kiezen dat deze ook in de toekomst voldoet als woningen uiteindelijk energieneutraal zullen moeten zijn. Een goede schil is namelijk een basisvoorwaarde voor een energiezuinige installatie. Budgettair is het sandwichpaneel een goede keuze omdat tegen relatief lage kosten een grote stap te zetten is op de Energie Prestatie Index. Sandwichpanelen zijn ook qua milieubelasting van materiaal een goede keuze. Ze zijn gecertificeerd volgens ISSO en DUBO-keur en zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase.

Ontdek meer systeemvoordelen

Vraag naar de mogelijkheden van sandwichpanelen voor uw project!

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Naar het contactformulier

Kingspan Geïsoleerde Panelen

Kingspan B.V.

Lingewei 8

4004 LL Tiel

Postbus 6565

4000 HN Tiel

Tel.: +31 (0)344 675 250