Ventilatie

Ventilatie

De essentie van ventileren

Essentie van ventileren

De energetische schil van een gebouw is nog altijd ondergeschikt aan de installaties, terwijl het samen met de constructie wél de meest constante is in een gebouw. De schil gaat ook de hele levensduur van een gebouw mee. In tegenstelling tot de gemiddelde installatie die na twaalf tot vijftien jaar al aan vervanging toe is. Een goede energetische schil betekent ook dat je beter gebalanceerd kunt ventileren, een must voor een gezond binnenklimaat.

Een gezond binnenklimaat bevordert de prestaties van gebruikers in een gebouw en heeft een positief effect op het welbevinden. Vooral nu gebouwen steeds beter geïsoleerd worden, wordt een goed ventilatiesysteem steeds belangrijker. Een goed ventilatiesysteem creëert een mooie balans tussen energie, comfort en luchtkwaliteit. Op moment dat er geen lekken zijn op ongewenste plekken in de gevel, waarbij met name de kieren (lijnvormige koudebruggen) de boosdoener zijn, presteert het ventilatiesysteem optimaal. Kortom, een goed gebalanceerd ventilatiesysteem heeft baat bij een goed geïsoleerde, luchtdichte en koudebrugvrije buitenschil.

Voordelen van een goede ventilatie

Voordelen van goede ventilatie
Op moment dat de energetische schil goed presteert, is er minder lucht-/warmteverlies en kunnen installaties kleiner gedimensioneerd worden. Dat geldt uiteraard ook voor het ventilatiesysteem. Het is bewezen dat medewerkers bij een optimaal binnenklimaat beter presteren en dat het ziekteverzuim lager ligt. Ook voor woningen geldt dat een gezond binnenklimaat essentieel is. Bewoners van huizen met een slecht binnenklimaat hebben meer last van gezondheidsproblemen zoals concentratiestoornissen, griepverschijnselen en vermoeidheid.

Meer over isoleren en detailleren

Kingspan Geïsoleerde Panelen

Kingspan B.V.

Lingewei 8

4004 LL Tiel

Postbus 6565

4000 HN Tiel

Tel.: +31 (0)344 675 250