Koudebruggen

Koudebruggen

Verminderen van koudebruggen

De aandacht voor koudebruggen begint nu langzaam te groeien. Dat komt omdat koudebruggen pas aan het licht komen als ten eerste de isolatie op orde is en ten tweede de luchtdichting gegarandeerd is. Met name de lijnvormige koudebruggen veroorzaken de grootste problemen en vormen nog een ondergeschoven kindje.

Koudebruggen zijn voor het overgrote deel heel goed op te lossen door een deskundige detaillering. Helaas zijn er nog weinig bouwmaterialen gericht op het onderbreken van koudebruggen, met uitzondering van de kozijnen. Lijnvormige koudebruggen ontstaan door een slechte detaillering bij aansluitingen op kozijnen, en aansluitingen van wanden op vloeren en daken. Op dit moment wordt er veel gerekend met de forfaitaire waarden. In softwareprogramma’s en programmabibliotheken zijn standaard waarden opgenomen die echter lang niet altijd kloppen.

Bouwondersteuning

Koudebruggen
Een koudebrug kan veel problemen veroorzaken, terwijl deze in de detaillering vaak heel goed is op te lossen. Er komt een goede advisering bij kijken. Geen advisering op basis van de standaard principedetails, maar op projectniveau én waar mogelijk zelfs door training in de uitvoering. Kingspan geeft trainingen en bouwondersteuning in het werk om samen de detaillering aan te pakken en koudebruggen te elimineren. Dat begint al bij de architect, maar ook bij de aannemer en het montagebedrijf om details zoals bedacht op tekening ook daadwerkelijk in de praktijk uit te voeren. Met als doel een goede energetische schil te realiseren, zonder hinderlijke koudebruggen. Op moment dat de schil goed presteert, is er minder lucht-/warmteverlies en kunnen installaties kleiner gedimensioneerd worden. Een win-winsituatie.

Meer over isoleren en detailleren

Kingspan Geïsoleerde Panelen

Kingspan B.V.

Lingewei 8

4004 LL Tiel

Postbus 6565

4000 HN Tiel

Tel.: +31 (0)344 675 250